To’garak chuvalchanglar – Тўгарак чувалчанглар

0

To’garak chuvalchanglar – Тугарак чувалчанглар


To’garak chuvalchanglar ko’ndalang kesmasi yumaloq shakl- da. Tashqi tomondan pishiq qobiq – kutikula bilan qoplangan. Su- yuqlik bilan to’lgan tana bo’shlig’iga ega. Askarida odamning ichki organlarida, rishta oyoq terisida, bo’rtma nematoda esa o’simlikda parazitlik qiladi (59-rasm).

59-rasm. To’garak chuvalchanglar: a-odam askaridasi, b-oyoqdagi rishta, c-kartoshkadagi bo’rtma nematoda


Batafsil >> Umurtqasiz hayvonlar

Previous articleYassi chuvalchanglar – Ясси чувалчанглар
Next articleHalqali chuvalchanglar – Ҳалқали чувалчанглар