Baliqlar sinfi – Балиқлар синфи

0

Baliqlar sinfi. Балиқлар синфи. Баликлар синфи.


Baliqlar sinfi tanasi suyri shaklida, shilimshiq bilan qoplangan bo’ladi. Suv muhitida yashashga moslashgan (65-rasm).

65-rasm. Baliqlar sinfi: a-zog’ora baliq, b-qilquyruq, c-manta.
a b c
65-rasm. Baliqlar sinfi: a-zog’ora baliq, b-qilquyruq, c-manta.

Jabrasi yordamida nafas oladi. Qon aylanish sistemasi yopiq, bitta doira- dan iborat, yuragi 2 kamerali. Yuragida venoz qon oqadi. Sovuq- qonli hayvon, ya’ni tana harorati tashqi muhitga bog’liq. Tashqi muhit harorati ortsa, baliqlar harakati tezlashadi, harorat pasaysa, ularning harakati sustlashadi.


Batafsil >> Umurtqali hayvonlar 

Previous articleUmurtqali hayvonlar – Умуртқали ҳайвонлар
Next articleSuvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi