Qasd nima? Қасд нима?

0

# Savol

Qasd nima? Қасд / касд нима?

# Javob

Qasd — aybning shakllaridan biri. Bunda jinoyatchi o‘z qil mishining ijtimoiyxavfl i ekanligini anglaydi, zararli oqibatlarini ko‘radi va unga ongli ravishda qo‘luradi.


Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Previous articleQasamyod nima? Қасамёд нима?
Next articleQidiruv nima? Қидирув нима? (huquq)