Маълумот дар бораи КЕР точики (олоти мардонаги)

ЛУТФАН +18 хонед, чунки номи ҳама олати мардонаги пурра оварда мешавад. Маълумот дар бораи Кер кус бо забони точики, Кер ва кус, керу кус,...

Qanday jinsiy aloqa qilish kerak (uzbek seks +18)

Ushbu maqolada qanday qilib jinsiy aloqa qilish, qanday qilib jinsiy aloqa qilish va jinsiy aloqa qilish haqida ma'lumot berilgan. Internetda bunday materiallar borligi sizga...

Узбекча шеърлар табриклар туғилган кун

Беғубор кўнглингиз туб-тубида жойлашган энг беғубор тилакларингиз ушалсин. Сиздаги самимият ва жуда ноёб камдан-кам одамда учрайдиган софдиллик ва поклик, мангу сакъланиб колсин. Бу ўткинчи...

Пулларингиз қаёққа ғойиб бўляпти?

Пулларингиз каёкка гойиб буляпти? Буджетдаги бўшлиқ сабаби одатий нарсалардир ва биз уларга кераклича эътибор қаратмаймиз.Маош олганингиздан атиги икки кун ўтиши билан картангизда ойликнинг фақат...

Jamiyat va tabiat o’zaro munosabatlarining evolyutsiyasi

Ijtimoiy ekologiyaga doir adabiyotlarda jamiyat va tabiatning o’zaro ta’sirini davrlarga bo’lish xususida turli fikrlar mavjud. Mualliflarning bir toifasi beshta davrni tilga oladilar. Ko’pgina mualliflar...

O‘simlik hujayrasining xilma-xilligi va mikroskopda ko‘rinishi

Yuqorida aytilganidek, o‘simlik hujayralari qaysi organga tegishliligiga qarab shakli, hajmi va joylashishiga ko‘ra bir-biridan farq qiladi (19-rasm). Hujayralardagi bu farq o‘simliklar turiga va yashash...

Avestoning muqaddas yozuvi

Avesto dingina emas, dunyoviy bilimlar, tarixiy voqealar, o`zi tarqalgan o`lkalar, elatlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, madaniy va ma`naviy qarashlari, diniy e`tiqodlari, urf-odatlari haqidagi manbalardandir. Unda bayon...

Namoz uqish tartibi ayollar uchun

Toza kiyim, toza badan, namoz uqiladigan toza urinda tahorat bilan qiblaga yuzlangan holda namoz uqishga kirishiladi. Namoz quyidagi tartibda uqiladi.Ikki rakatli sunnat namozlari uqish...

Juma namozi – Juma kuni, uqish tartibi va rakatlari

Juma namozi (Namozi Juma) – har hafta juma kuni ommaviy holda amalga oshirishlari kerak bulgan musulmon erkaklar uchun duo uqish turlaridan biri. Quronning 62-surasiga...

Исмлар маъноси- ўғил ва қиз болалар учун

ФАРЗАНДга исм қўйиш ота-оналар учун енг маъсулиятли ишлардан бири десак муболаға бўлмас. Ота-онанинг фарзанди олдидаги биринчи бурчи ҳам ахир шундан иборатку. Шундай екан янги...

Nafl namozi (namozlar) nechta?

Nafl namozi deb, kishini uz ikhtiyori bilan farzga qushimcha tarzda uqiydigan namozi ga aytiladi. Bu namozni Alloh muminlar zimmasiga farz kabi majburiy qilmagan, balki...

O’zbekcha she’rlar tabriklar tug’ilgan kun

Beg’ubor ko’nglingiz tub-tubida joylashgan eng beg’ubor tilaklaringiz ushalsin. Sizdagi samimiyat va juda noyob kamdan-kam odamda uchraydigan sofdillik va poklik, mangu sak’lanib kolsin. Bu o’tkinchi...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi