O‘ unlisining talaffuzi va imlosi

0

O‘ unlisining talaffuzi va imlosi. Ў унлисининг талаффузи ва имлоси.


Otovushi kol, os, chol, jora, motabar kabi sozlarda torroq, bori, qori, xoroz, romol kabi sozlarda esa kengroq eshitiladi, ammo har vaqt bir xil shaklda yoziladi.

Motadil, mojiza, motabar kabi sozlardagi tutuq belgisi yozuvda tushirib qoldiriladi.


Mashq. Maqollarni o‘qing, o‘ tovushining aytilishi va yozilishiga diqqat qiling, so‘ng gaplarni daftaringizga ko‘chirib oling.

QO‘RQOQ BO‘LMANG

Qo‘rqoqning ko‘zi katta, ahmoqning so‘zi katta. Qo‘rqoq oldin musht ko‘tarar. Arslonning bo‘kirgani – sichqonning o‘lgani. Qo‘rqoq, qo‘rqoqning oyog‘i cho‘loq. Qo‘rqoqning o‘z quroli o‘ziga yov. Botir bir marta o‘lar, qo‘rqoq yuz marta.


Savol va topshiriqlar

  1. O tovushi qanday hollarda torroq talaffuz qilinadi?
  2. O tovushining keng aytilish holatlariga misollar keltiring.
  3. O harfi tutuq belgisi (apostrof) bilan kelganda, qanday yoziladi?
Previous articleQator kelgan unlilar talaffuzi va imlosi
Next articleE unlisining talaffuzi va imlosi