Туш таъбири ўзбек тилида

0

АЛАНГА-кимки тушида аланга-оловни кўрса ўнгида оғир синов ва қашшоқликни бошдан кечиради.

АЛЛОХ-кимки тушида Аллохнинг зоти намоён бўлса ўнгида диний ва дунёвий ишлари яхши бўлади туш кўрилган жойда адолат барқарор топиб фаровонликга эришилади агар Аллох тушида унинг амалларини хисоблаётган бўлса ўнгида қувонч топади сафарда бўлса ишлари ўнгидан келиб соғсаломат уйига қайтади агар Аллохга илтижо қилиб ибодат қилаётган бўлса диний ва дунёвий ишлари ривож топади бироқ Аллохни ғазабда кўрса тавба қилсин ва садақа берсин.

АНГИШВОНА-бу тушни балоғатга етган қиз кўрса ўнгида совчилар келади бўйдоқ йигитлар тушида ангишвона кўрса бирон қизга ишқи тушиб изтироб чекади бошқалар учун бу туш хеч нарсани билдирмайди.

АНЖИР-тушида анжир еса Ҳаёти ширинлик билан ўтади.

АНОР-тушда анор кўриш мўл ризқ фарзнд поклик ва бойликга ишора.

АРПА УНИ-кимки тушида арпа унидан Ҳамир қориб турган бўлса у эл орасида ўзининг Ҳалоллиги ва адолатлилиги билан машхур бўлиб хокимиятни қўлга киритади.

АРРА-кимки бирон нарсани арралаб турганини корса ўнгида мушкул бир иши осонликча битади.

АРСЛОН-кимки тушида арслонни енгса ўнгида душмани устидан ғалаба қозонади арслоннинг қочиши ғалаба ва истакларнинг рўёбга чиқишига ишора.

АСАЛ-тушда асал емоқ ва кўрмоқ қонуний даромадга ишора бошқа ширинликлар Ҳам яхшиликга йўйилади.

АТЛАС-қувонч ва катта Ҳарид.

АТР-тушингизда атрнинг ўзини корсангиз ва хидласангиз ёки сепсангиз ўнгингизда фойда берадиган имкониятларни қўлга киритасиз.

АТРГУЛ-омад роҲат ва фароғатга йўядил

АХЛАТЧИ-кимки тушида ахлатни кўрса бойликга ишора ахлатчи Ҳам.

БАЙРОҚ-олим ва ботир одамга ишора кимки тушида қизил байроқ кўрса ўнгида олим ботир ёки рухоний одамдан манфаат кўради агар ким тушида қора байроқ кўрса кимгадир тобе бўлади сариқ байроқ юқумли касалликга кўк байроқ саёҲатга ишора.

БАЛИҚ-биттами иккитами балиқ хотинга ишора агар тушда кўп балиқ кўринса устига устак улар катта бўлса мулкдан далолат кичкиналари ғам андух.

БАЛЧИҚ-тушда балчиқ кўриш ахволнинг қальтислигига ва ҳар бир ишда хушёр болишига далолатдир.

БАРГ-тушингизда қуриган барг кўрсангиз касалликга ишора яшнаб турган яшил барг кўрсангиз соғлигингиз яхши болишига далолатдир.

БАҚЛАЖОН-бақлажон корсангиз ўнгда шон шухрат ортиришга далолат.

БАХОР-кимки тушида бахорни кўрса ёрқин келажакга эришади ёки конгилли саёҲатга боради.

БEЛАНЧАК-аёл киши учун махбуби билан бўладиган кўнгилсиз ходисадан далолат

БEМОР-кимки ўзини тушда бемор кўрса ибодат билан шуғулланмайди сафар қилишни мўлжаллаган одам бундай туш кўрса мўлжалдаги сафари амалга ошмайдг.

БИЛАКУЗУК-тушингизда бировга билак узук берсангиз сизга яхшилик етишига ишора олтин билакузук кўрсангиз ўнгизда бирон меросга эга болас қиз билагида билаг узук кўрса барвақт турмушга чиқади билагузугини йўқоса кўнгилсиз воқеалар кутади.

БИНАВША-кимки тушида бинафша хидласа умри узун бўлади

БИТ-тушда бит кўриш бойликга ишора кимки тушида битлаб кетган бўлса кўп пул топади.

БИЯ-кимки тушида бия кўрса ўнгида барча истаклари амалга ошади.

БОЙҚУШ-тушда бойқушни кўриш ўлат ёки қирғиндан далолат.

БОДОМ-тушингизда бодом есангиз ўнгингизда қувонасиз.бодом чақсангиз янги бир ишни бошлашингизга ёки бўйдоқ бўлсангиз уйланишингизга ишора.

БОЗОР-бундай туш савдо сотиқдан бегона одамлар учун ташвиш келтиради савдогар ва олиб сотар учун муваффаққиятдан далолат Ҳар қандай учун бозор майдонини кимсасиз кўриш ишнинг чатоқ эканига далил ва хўрланишга далолат бозор расталарида чириган мевалар ва ириган гўштни кўриш ишнинг чаппасидан кетганлигини англатади жувон тушида бозорни кўрса тақдирида кўп ўзгаришлар рўй беради.

БОЙ-бой кимсани тушда кўриш сиқилишга ўзини бой кўриш қашшоқликга ишорадир бундай туш базан касалликгаҲам ишорадир.ёш жувон бундай туш кўрса ота онасига этиборлироқ болишига ишора.

БОЛТА-кимники қўлида болта бўлиб у билан уйни минорани ёки мачид сингари иншоатларни бузётган бўлса демак унинг ортида мартабали одамлардан суянчиғи бор эканБОЛҒА-болға кўрсангиз ўнгингизда содиқ дўст ортирасиз болға билан мих қоқсангиз хушҲабар оласиз болғани ўзини кўрсангиз ўнгизда қувонасиз.

БОТҚОҚЛИК-балчиқдан кечиб ўтиш асабийлик ва чарчашдан хосил бўладиган касалликга ишора шунингдек яқин одамининг ахмоқона ишидан жабр кўради ботқоқ болган жойдан кетаётган бўлса олишга молжалланган мероси бошқага тегади севгилиси бошқа билан кетибқолади аёл киши ботқоқлик кўрса ўзи истамаган одамга турмушга чиқади ва умри ғурбат билан ўтади.

БОҒ-тушда боғ кўриш дунёвий ишларга ундаги дарахтлар аёлларга ишора.

БОБО ВА БУВИ-тушда бобо ва буви билан учрашув Ҳамда улар билан мулоқот ўша бўладиган қийинчиликларга ишора бундай қийинчиликлар дуч келган одам бировнинг маслаҲатига мухтож бўлади.

БОШ-тушида калласининг танадан ажралганини кўрса у холда ўнгида уни катталар ўзларидан четлатишар экан агар калласининг катта бўлиб кетганлигини кўрса ўнгида юксак мақомга ва бойликга эришади агар калласининг кичрайганини кўрса бунинг аксидир.

БУКУР-тушда букур одамни кўриш даромад ва омадга эга бўлади.

БУРГУТ-қудратли ва улуғ хукмдор рамзидир.

БУРУН-кимки тушида ўз бурнининг катталашганини кўрса ўнгида жамиятда юксак мақом ва бойликга эришади фарзандлари копаяди агар бурнининг кичрайганини корса бунинг аксидир.

БУҒДОЙ-мехнат ва ташвиш билан топилган мулкга ишора.

БУҒУ-тушида буғу корган одам хизматкор аёлга эга бўлади.

БЎЙ-тушида бўйи одатдагидан узунроқ кўринса ўлими яқин.бўйи паст болганини кўрса бу хорлик ва зорликга ишора.

БЎЙИН-кимники тушида ёқаси бойнини қисаётган бўлса ўнгида кўнгилсиз воқеаларга дучкелади агар кимки тушида бирон одамнинг боши қирқилганини кўрса ва ўша бош унга берилса касал бўлса ўнгида соғаяди қарздор бўлса қарзларидан холос бўлади сўнг Ҳажга боради.

БЎЙИНБОҒ-оғир юк бировга қарамлик мушкул ишларга йўйилади.

БЎРИ-тушдаги бўри зулмкор хукмдорга ишора.

БЎРОН-Ҳавф Ҳатар ва синовга йўйилади.

БЎҒИШ-тушида биров томонидан боғилётганини кўрса унга ўнгида бошқалар сирини ишонади агар у бўғишдан ўлаётган бўлса ўнгида камбағаллашади туш сохиби ўз ўзини боғаётган бўлса ўнгида боши ташвишдан чиқмай қолади.

ВАЙРОНА-кимки тушида вайрона кўрса ёки вайронада юрган бўлса ўлим ёки афсус надоматдур.туш сохиби вайронада ётган бўлса оилада жанжал ва нохушликлар бўлади.

ВАРРАК-томда варрак учирётган босангиз шон шараф юксак мартаба топишингизга ишора бировнинг варрак учирётганини корсангиз муродга етмасликга йўйилади варрак учириб туриб томдан йиқилиш бирон кўнгилсизликдан огохлнтиради.

ВАСИЯТНОМА-тушда васиятнома ёзиш синовларга ишора аёл ўзининг фойдасига васиятнома ёзилмаганини кўрса ўнгида кимдир биландир судлашади ва бошқа жанжаллар унинг тинкасини қуритади кимки васиятнома ёзиб уни тасдиқлата олмаса ўнгида ғийбат ва бохтонларга дучор бўлади васиятномадан махрум болган савдо ва бошқа ишларнинг инқирозига ишорадир васиятномани йўқотиш ёки йўқ қилиш ғийбат ва алдовга нишон бўлишдир.

ВОДИЙ-орзуларининг амалга ошишига ишора.

ГАДО-кимки тушида ўзини гадо кўрса унинг давлатига давлат қўшилади аммо кераксиз жойга сарф қилади.

ГАПЛАШМОҚ-фойда,ёмонлик Ҳақида гаплашмоқ-ғам,башараси номалум одам билан гаплашмоқ-яқин одамини йўқотишга далолат.

ГАРАНГ-мушкуллик кўнгилсизлик бехуда уруниш.

ГИЛАМ-тушда гилам кўриш унинг устига ўтириш мўлчиликга ишора тушида бирон жойга гилам ёйса ўнгида сафарга чиқади гиламча (дорожка) ёйса уйига мехмон келади иккита ёйса икки мехмон келар экан ёки кимдир йўқлар экан.балоғатга етган қиз тушида гилам кўрса ажойиб бир хонадонга келин бўлади эрли аёл корса турмуши фаровон бўлади бозордан гилам сотиб олиш қўлга кирадиган катта фойдадан Ҳабар сотиш бунинг аксидир.

ГИЛОС-тушида гилос еган одам бемор бўлса ўнгида соғаяди соғлом бўлса ишларида ривож бўлади.

ГИРДОБ-тушда гирдоб кўриш яхшиликга йўйилмайди бундай туш кўрган одам бенихоя эхтиёт болмаса ишларига катта Ҳавф туғилади Ҳамда ғийбат ва бўхтонлар туфайли обрўси тўкилиши мумкин.

ГУГУРТ-тушда гугурт ёнганини кўриш ўнгдаги бирон улушга ишора.

ГУЛ-очилиб яшнаб турган гул яхши хулқли ва садоқатли хотинга ишора Ҳали очилмаган гул ғунча турмуш фаровонлигидан далолат.

ГУЛДАСТА-тушида тирик гуллардан ясалган чиройли коттакон гулдаста кўрса ўнгида меросга эга бўлади қуриган сўлиган гулдаста касалликга ва омадсизликга ишора кимгадир гулдаста тутқазиш ўнгида яқин одамлардан Ҳафсаласи пир бўлишдан ишора

ГУЛДОН-гул тўла гулдон кўрсангиз кутган муждангиз ўнгингизда келади.

ГУЛКАРАМ-тушингизда гулкарам корсангиз ўнгингизда берилган қарзлар ўнади.

ГУРУЧ-гуруч кўриш ўнгда осонлик билан пул топишга йўйилади.

ГЎДАК-кимки тушида ўзига таниш болган гўдакни кўрса хурсандчилик болишига ишора агар нотаниш гўдакни корса ташвиш ва ғам олиб келади ва туш сохибида ожизгина душман пайдо бўлади

ГЎШТ-хом гўшт ман этилган мулкга ишора пиширилган ёки қовурилган гўшт хукмдор мулкидан далолат.

ДАЛЛОЛ-кимки тушида даллол кўрса ўнгида кимдур унга рахбарлик қилади.

ДАРАХТ-ялонғоч дарахтни тушида кўриш аёллар хулқининг бузилишига ишора кўкариб мевалари осилиб турган дарахт аёлларнинг яхши ахволидан далолат дарахт барглари олтин ва кумуш тангаларни англатади.

ДАРВОЗА-очиқ турган дарвозани кўрса бахтга муяссар бўлади агар дарвозани куч билан итариб очаётган бўлса ўнгида ишларида омад ёр бўлади.

ДАРОМАД-тушингизда бирон нарсанинг устидан даромад олаётган бўлсангиз ўнгингизда кимнидир алдар экансиз ва бу нарса яқинларингизга озор етказар экан кимдир қариндошларингизнинг биридан даромад ундирётган бўлсангиз сизни омад кутади

ДАСТУРХОН-тушда безатилган дастурхонни кўриш яхши турмуш ва узоқ умрга ишора.

ДАСТРЎМОЛ-тушда дастрўмол кўриш барча бўйдоқлар ва бевалар учун оилали бўлишга ишорадир дастрўмолнинг йўқолиши бўлажак оилани қўлдан чиқаришни англатади қиз бола дастрўмолни йўқоса махбуби уни ташлаб кетади.

ДАСТҲАТ-тушда машхур кишилардан дастҲат олиш туш сохибининг қатийлиги ва ўзига ишонишидан далолат кимгадир дастҲат бериш кутилмаган янгилик ва совғаг

ДАФТАР-тушингизда дафтар кўрсангиз ўнгингизда албатта иш топасиз.

ДEВОР-киши тушида девор кўрса у бутун бўлса жамиятдаги мавқейи мустахкам деб билсин девор қийшайган ва бузуқ бўлса зарар кўришига йўйсин агар киши деворга сакраб чиқса олдидаги тўсиқларни енгиб мухим бир иши муваффаққиятли якун топади

ДEНГИЗ-кимки денгиздан юриб кетаётган бўлса душманини енгади агар чўкаётган бўлса жазога тортилади денгиз толқинлаётганини кўриш ташвиш ва бесарамжонликка далолат.

ДОРБОЗ-тушда дорбоз кўриш санатнинг бирон соҲасида шухрат қозонишга ишорадир аммо бу тушнинг хусусий табири дор устига чиқиш душман устидан ғалабадир.

ДОРИ-тушингизда дори кўрсангиз ва ундан тановул қилсангиз ўнгингизда диний амалларга бекамукўст амал қиладиган тақводор болишингизга ишора яна айтадиларки тушда дори кўриш ўнгдаги танбехга ишора.

ДОРИХОНА-агар бемор киши тушида дорихона кўрса демак ўнгида шифо топар экан соғлом одамга бу туш хечнарсани англатмайди.

ДУДУҚЛАНИЧ-агар тушингизда дудуқланаётган бўлсангиз ўнгингизда режаларингизни амалга ошириш учун нимадир тўсқинлик қилади режангизни амалга ошириш учун шошилмаслигингиз керак агар бировнинг дудуқланиб гапирётганини эшисангиз ё кўрсангиз ўнгингизда ким биландир бирон нарса Ҳақида келишиб олмоқчи боласиз аммо у буни истамайди шунинг учун муомалангиз қийин кечади.

ДУРАДГОР АСБОБИ-кимки сизга тушингизда дурадгорлик асбобларидан биронтасини берётган бўлса ўнгингизда душманингиз уйини эгаллайсиз.

ДЎЗАХ-кимки тушида ўзини дўзахда кўрса Аллнх олдида ўзини гунохкор билиб тавба қилмоғи керак бундай туш кўрган одам бой бўлса саёҲатга чиқсин агар кимки тушида дўзахдан қайтганини кўрса демак Ҳаёти яхши бўлиб кетар экан дўзахда банди бўлиб азоблар кўрсатган бўлса Ҳаётда кўп мушкулотларга дуч келади кимки ўзини махшар кунида кўрса демак унинг мамлакатидаги султон адоласизлик билан иш олиб борар экан.

ЭЛПИҒИЧ-кимки тушида ўзини элпиғич билан элпиётган бўлса ўнгида енгилтаг одам билан тўқнаш келиб эхтиросга берилади аммо бу яхшилик билан тугамайди.

ЙЕТТИ РАҚАМИ 7-бахт ва омаддан далолат.

ЁВ-кимки тушида ёв олдига тушиб қочаётган бўлса ўлими яқинлашибди.

ЁМҒИР-кимки тушида ёмғир ёғаётганини кўрса ўша жойда уруш бўлади агар тушда ёмғир ёғиб уйни шифтгача сувга тўлдирган бўлса ўша хонадонни ғам ташвиш тарк этади ёмғир қум ёки чанг аралаш ёғаётган бўлса фаровонлик бўлади бемор одам ёмғир ёғаётганлигини ёки момақалдироқ гумбирлашини кўрса касалдан фориғ бўлади қарздор одам шундай туш кўрса қарзини қутилар экан.

ЁНҒИН-тушда ёнғинни ўчириш тартибсиз исённинг уюшган Ҳаракатга айланишига ишора. одамларнинг ўт қўйишда иштирок этиши кескин ўзгаришлардан далолат. кимки тушида ёнғин ичида қолган одамни қутқарса анчадан бери асабга тегадиган жанжални Ҳал этар экан хонада ёнғин чиқиши эр хотиннинг бир бирига хиёнатидан далолат.

ЁҚУТ-қувонч солих фарзанд чиройли хотинга уйланишга ишорадур.

ЁҒ ВА ДУМБА-ёғ ёки думба ёғ кўриш қонуний мулкга эга бўлиш билим ва манфаатга йўйилади.

ЖАЛА-омад даромад Ҳаётдаги катта муваффақият.

ЖАННАТ-кимки тушида жаннатга тушган ва жаннат меваларидан бахраманд бўлса ўнгида катта олим бўлади у дунё бу дунё Аллохнинг рахматига сазовор бўлади.

ЖАРРОХ-тушингизда жаррох кўрсангиз анчадан бери сизни қийнаб келаётган муаммоларни Ҳал қилишингиз мумкин эканлигини англатади балоғатга йетган қиз учун бу туш жиддий касалликдан огохлантиради.

ЖУФТЛИК-кимки тушида муҳаббат оғушида бўлса ўнгида ғам ташвишда қолади

ЖЎЖАЛАР-тушда жўжа кўрсангиз фарзандли бўласиз.

ЖЎМРАК-тушингизда ниманики жўмраги очиқ қолса бойликдан далолат жўмраклар ёпиқ бўлса фақирликга ишора.

ЗАНЖИР-тушда занжир кўрса ўнгида бадфел хотинга уйланади.

ЗАХ-кимки туш кўриб тушида тагидан зах ўтаётганини сезса ўнгида душмани билан шавқасиз кураш олиб боради иродаси мустахкам бўлса бу курашда енгади.

ЗАҒЧА-Ҳавфли дўст.

ЗАҲАР-тушда заҳар ичиш кимгадир ғазаб сочишни англатади.

ЗИЛЗИЛА-кимки тушида зилзила болганлигини корса ўнгида унга хукмдордан жазо йетиб келади.

ЗОВУР-тушингизда зовурдан сакраб ўсангиз аввалги гунохларингиз одамлар томонидан унутилади зовурга тушиб кесангиз ишингиз орқага кетади гунохларингиз эслатилади.

ИБОДАТ НАМОЗ ЎҚИШ-кимки тушида намоз ўқиб туриб қиблага юз ўгирмаган бўлса ўнгида Ҳажга боради агар ибодат пайтида юзи қиблага қараган бўлса ўнгида ниятлари сўзсиз амалга ошади.

ИЛГАК-кимки тушида илгак кўриб унга кийим осадиган жойни тополмаса ўнгида кўп мавқеликларга дуч келади агар илгакда туш сохибининг кийими осиғлиқ бўлса манманлиги туфайли ёлғизликда қолар экан.

ИЛОН-йўлга ишора.

ИМОРАТ-тушда иморат кўрган дунёвий ишларни англатади кимки тушида катта ва обод иморатни кўрса ўнгида саховатли бўлиб хурсандчилик топади тор ва хунук иморатни кўриш бунинг акси темирдан ясалган иморатни кўрса умри узоқ бўлар экан.

ИТ-кимнинг тушида ит кўринса ўнгида ожиз душман пайдо бўлади итнинг акиллаши ғийбатчининг айблови ит тишласа демак душмани у билан уришишга таёрланаяпти.

ИЧКЕТАРЛИК-туш сохибининг ўнгидаги соғломлигига ишора.

ИЧКИ КИЙИМ-ўрта ёшдаги аёл ё эркак ички кийимни тушида корса ёшроқлар билан жинсий муносабатга интилади ички кийимни дорга осиш ўнгдаги фойдага ишора.

ЙИГИТ-қиз тушида чиройли келишган йигитни кўрса у бахтли бир оилга келин бўлади.

ЙИҒИ-тушда йиғлаш қувончдан далолат.

ЙЎЛ-тушда тўғри йўл кўриш Ислом динини англатади эгри бугри йўл куфрдан далолат.

ЙЎТАЛ-кимки тушида йўталётган бўлса ўнгида мутлақо соғлом бўлар экан.

КАДИ-агар кади бош бўлса-зиён тўла бўлса-фойда.

КАКЛИК-олижаноб ва ақлли Ҳамда абжир хотинга ишора

КАЛАМУШ-тушда хосилни кемирётган каламушни кўриш яwшиликга йўйилмайди.

КАЛИТ-тушида калит топиб олган кишининг Ҳаётида буюк ишлар рўй беради бир бойлам калит кўриш саёҲатга ишора бирон одамдан калит олиш мушкул холатларда кимдандир ёрдам олишни билдиради.

КАМАР-агар тушингизда камар боғласангиз ўнгизда бирон сабаб билан севинасиз.

КАМПИР-кимки тушида қари хотинни ёш бўлиб қолганлигини ва кайфияти кўтаринки эканлигини корса ўнгидаги ишлари ўз кўнгилдагидек амалга ошади агар кампирни Ҳафахолликда корса иқтисодий жиҲатдан қийналади ғам андухга ботади.

КАПАЛАК-гуллар ва майсалар устида учиб юрган капалакни кўриш бойликга ишорадир агар бундай тушни қиз бола кўрса яхши жойга келин бўлади.

КАПТАР-тинчлик варовонлик муҲаббат. Комм

 КАРАМ-оилавий жанжал касаллик ва биров билан муштлашмоққа ишора.

КАРВОН-бойлик ва савдодаги омадга ишора.

КАСАЛХОНА-кимки тушида касалхонадан тузалиб чиқиб кетаётган бўлса ўнгида душманидан Ҳалос бўлади тушида касалхонада болган одам ўнгида касалга чалинади тушда касалхонага бемор коргани бориш конгилсиз янгиликга ишора.

КАБА-умуман тушда кабани кўриш тинчлик ва хотиржамликга ишора кимки тушида каба ичида бўлса ўнгида барча фалокатлардан омон бўлиб хотиржам яшайди

КЕЛИН-қиз тушида келин болганлигини ва келинлик либосини қувнаб кийганлигини кўрса меросга эга болишига далолат янги келин тушида эрига лоқайд бўлса Ҳаёти бир нечакун ғурбат билан ўтади

 КЕСИШ АСБОБИ-қарор ёки хукм қабул қилувчи қози ёки амалдорга ишора.

КИЙИМ-яхши ва озода кийимни тушда кўриш эркаклар учун жамиятдаги юксак мақом ва яхши хотин аёллар учун эр агар аёл киши тушида тоза ва чиройли кийим кийган бўлса ўнгида яхши одамга турмушга чиқади.

КИТОБ-тушда қизиқ китоблар ўқиш хурсанд бўлиш белгиси тушда китоб ўқиш яна хурмат ва бойликдан дарак беради.

КИШАН-тушда кишанда бўлиш Ҳавфдан қутилишга ишора бўлади.

КУЁВ-куёвни тушда кўриш ўнгдаги қувончли ва қутлуғ кунларга ишора бўлади.

КУЙИШ-кимки тушида эски куйиш изларини кўрса ўнгида Ҳазина топади

КУКУН-бехуда ташвиш Ҳасад беморлик.

КУЛГУ-ўнгдаги Ҳафаликдан далолат.

КУЛОЛ-тушида унга кулолчилик асбоби тутқазилса ўнгида унинг мулкуни бирон зўравон одам тортиб олади.

КУРКА-узоқ касалликдандалолат.

КЎЗ-кимки тушида кўзни кафтида тутиб турган бўлса бир қанча тангаларга эга болар экан камбағал одам тушида ўзининг кўр болганини кўрса ўнгида қашшоқлик азобидан қутилади агар мартабали одам сафарда кўр бўлиб қолганини кўрса ўнгида албатта бўлажак сафарни рад этмоғи керак чунки бундай туш коргандан кейин Ҳам сафарга борса ундан қайтиб келмайди сафарда юрган киши тушида ўзида битта ортиқча кўз борлигини кўрса йўлда адашиб қолади сафар жойига келиб қўнган одам бундай т

 КЎЗА-кимки тушида кўза кўрса ўнгида қиз фарзанд кўради.

КЎКРАК-кимки тушида аёл кўкрагини кўрса фарзандга йўйилади.

КЎПРИК-тушда кўприк кўриш тўрт нарсага далил бўлади. йўл, мушкулларнинг осон болиши, мартаба, Ҳабар. агар балоғатга йетган қизнинг тушида олдидан бирдан кўприк чиқиб қолса йенгилтак йигитлардан эхтиёд болиши керак.

КЎРПА-тушда кўрпа кўриш уйланишга ишора бўлади бахтли бир оила сохиби болишдан далолатдир.

ЛАГАН-тушда лаган кўриш Ибн Сирийн табирича сохибжамол аёлга уйланишга йўйилади агар туш сохиби тушида қизил лаган корса ёки биров унга лаган берса покдомон қиз фарзандҲам кўради бундай аёлларнинг зурриётига мутлақо шикаст йетмайди.

ЛАЙЛАК-камбағаллик.

ЛАТТА-савдо ахли тушида латта кўрса даромадга ишора бошқалар учун қашшоқликга ишора.

ЛОВИЯ-тушда йетилмаган ловияни корган одам сергаплиги туфайли зарарга дуч келади йетилган ловия йейиш ташвишлардан қутилишга ишора ловиядан тушида кўп йеса атрофдаги душманлари тарқаб кетади.

ЛОЙ-лой ишлари билан шуғулланадиган одамлардан ташқари барча учун тушда лой кўриш ўлимдан далолат бундай туш аёллар учун ўнгида кўнгилсизликлар келиб чиқади.

МАЙИБ-тушда майиб одамни кўрган киши ўнгида кўнгилсизликга дуч келади.

МАЙМУН-тушда маймун кўриш бирон душманингиздан зарар йетишига ишора.

МАЙСАЗОР-яхши Ҳабар.

МАКТАБ-тушда мактабга кириб бориш бахтиёрликни англатади.

МАНЗАРА-тушда чиройли манзара тамоша қилиш ажойиб саёҲатни билдиради.

МАНЗАРА-тушда чиройли манзара тамоша қилиш ажойиб саёҲатни билдиради.

МАОШ-тушда маош олиш бир йердан ёрдам келишига ва рўзғор бут болишига ишора янги иш бошлаган бўлсангиз ишингизга ривож бўлади.

МАРЖОН-мулкнинг кўпайишига ишора.

МАСТ-тушида маст одамни кўрса ноқонуний жиноий ва қон тўкиш орқали бойишига ишора.

МАХСИ-тушда махси кийиш яхши оила қуришга ишора.

МАШАЛА-тушида машала ушлаб турганини кўрса ўнгида яқин ўртада Ҳамманинг этиборида бўлади ва ўз имкониятларини ишга солади тушда машалаларни кўриш безовталик ва ички жанжалларга ишора машаланинг ўчганини кўриш умидларнинг пучга чиқишидан далолат.

МЕВА-мўл кўлчилик рамзи.

МЕХМОН-кимки тушида уйига мехмон келганини кўрса ўйлаган орзулари амалга ошади ёки биронбир яхши Ҳабар олади аммо атайлаб мехмон кутаётган бўлса ўнгида ўзига ортиқча ташвиш ортиради.

МИЛТИҚ-тушда кимки милтиқ кўрса қариндош уруғ ва дўстлар орасида келишмовчилик ёмон муносабатлар каби ходисаларга йўйилади.

МИНБАР-тушда жоме масчидининг минбарини кўриш ўнгда келадиган немат ва давлатга ишора тушда минбар бузуқ бўлса демак сизнинг Ҳам атрофдаги одамларнинг Ҳам этиқоди заиф экан.

МОЛ ГЎШТИ-кўнгилсиз воқеа.

МИХ-тушда мих кўрса ўнгдаги жанжал ва Ҳафагарчиликка ишорадир. агар аёл киши мих қоқаётган бўлса рақибасини йенгар экан мих қоқа туриб болға билан бармоғини уриб олса ўнгида уни кўнгилсизликлар кутади.

МОМАҚАЛДИРОҚ-бой одам тушида момақалдироқ қалдираганини кўрса ёки эшиса ўнгида камбағаллашади камбағал одам бундй туш кўрса фаровонликга эришади.

 МУРДА-кимки тушида мурдани қучоқласа ёки унинг бойнига қўлини ташласа бу узоқ умрга ишора бўлади кимки майитнинг кўкрагини кўрса демак у куфрга кетган экан агар мурда чақирса аммо юзи кўринмаса туш сохиби овоз келган тарафга юрса демак унинг куни билан хисобланади агар мурда ухлаётган ёки ялонғоч кўринса унда ўша ўлган одамнинг арвохи тинч экан.

МУСИЧА-бўйдоқ йигит тушида мусича кўрса эзма гапида тайини болмаган биронта аёлга уйланиши мумкин.

МУСИҚА-тушингизда мусиқа чалинганини эшисангиз рақибингиздан ғолиб келишингизга ишора тушда шовқинсуронли мусиқани эшисангиз қайсар ахли аёлидан озор топишидан далолат.

МУШУК-тушда мушукни тутиб олиш истакларни амалга ошишига далолат.

МУР-кимки тушида мухр кўрса ўз сирини бошқалардан яшириши керак бирон хужжатга мухр босиш фойдали танишувга йўйилади.

ЎЙЛОВНИНГ ОҚАРИШИ-кимки тушида соч соқолнинг оқариб кетганлигини кўрса бошлиқларнинг унга нисбатан муносабати ўзгаради.

 НАЙЗА-кимники тушида найза кирса узоқ умр коришидан далолат.

НАФАС СИҚИШИ-кимники тушида нафаси сиқилётган бўлса мухитни ўзгартириши керак.

 НАФАҚА-кимки тушида бировдан нафақа олса ёки бирон одамга нафақа тўласа демак ўнгида унинг оилавий ишлари яхши болмайди.

НИКОХ-тушда никох маросимини кўриш зурриёдли бўлишга ишора агар қиз тушида мункиллаган чолга турмушга чиқаётган бўлса барча кўнгилсиз воқеалар болишидан ташқари касалгаҲам чалинар экан.

НИЛУФАР-ер хотиннинг бир бирига хиёнати.

НОК-кимки тушида нок йеса ўнгида кўпинча оч қолади

НОТАНИШ-кимки тушида нотаниш йигитни кўрса ўнгида унинг душмани пайдо бўлади.

НОТАНИШ АЁЛ-хизмат соҲасидаги кўнгилсизликдан огохлантиради аёллар учун жанжал.

НЎҲАТ-соғ саломатлик ва фойдали мехнат.

НОН-тушда обинон кўриш йенгил йўл билан топиладиган даромадга йўйилади.

ОВОЗ-тушда хотиржам ёқимли овоз эшитиш ўнгдаги муросаи мадорага тинчлик ва хотиржамликга ишора бақирган овозни эшитиш кўнгилсизлик бировнинг йиғи овозини эшитиш туш сохибининг кимнидур Ҳафа қилишидан далолат илохий овозни эшитмоқ саодатдир. она тушида боласининг овозини эшиса ўнгида қайғули ходисаларга тайёр туриши керак.

ОВЧИ-алданишга ишора.

ОВЧИ ИТ-дўстдан Ҳафа бўлишга ишора.

ОВЧИ ИТ-дўстдан Ҳафа бўлишга ишора.

ОДАМЛАР-кимки тушида уни одамлар йўқлаб келаётганини кўрса ўнгида мартабали кишилар у билан яқинлашиш йўлларини излайди.

ОЁҚЛАР-кимки тушида ўз сонлари ва оёқларининг Ҳаддан зиёд бақувват болганини корса Ҳаёти фаровон бўлади.

ОЙ-тушда ойнинг кўриниши подшохни вазирни улуғ алломани ёки камтарин қулни ёхуд ёлғончи одамни ёки чиройли аёлни англатади агар кимки тушида ой нури йерга тушганлигини кўрса ўша жой Ҳалқи вазирдан манфаат кўради ой нури тушмай қоронғу бўлса оша мамлакат вазирининг бошига бир иштушган бўлади.

ОЙНА-тушда бутун ва тиниқ ойна кўрсангиз рўшноликга ишора синиқ ойна ноwушлик деразадан мўралаш ғамгинликга ишора тушингизда ойна синдирсангиз ўнгингизда кўп мехнат ва машаққат эвазига қўлга киритган ишингиздан махрум боласиз. тушда ойнадан қолни кесиб олиш ва қон чиқиши ёруғликдан нишона.

ОЛАТ (еркаклик жинсий органи)-еркак киши олати узайганини корса ўғли кўп бўлади агар олатнинг танадан ташқарида турганлигини кўриш ўнгида оилада қиз туғулади яна бу туш саёҲатга ишора агар аёл киши тушида эркак олати унга тегиб турганлигини кўрса ўнгида фарзандли бўлади.

ОЛМА-тушида олма йеган одам ўнгида истаган нарсаларига эришади. ОЛОВ-тушда олов кўриш уруш ва вабога йўйилади.

ОЛТИН-тушида олтин кўриш одам ўнгида ғам андухга қолади кимки олтинни сочиб юборган бўлса ўнгида фалокатга ишора кимки бировга олтинни омонат тариқасида бераётган бўлса ўнгида алданади.

ОЛХЎРИ-агар тушингизда олхўри корсангиз ўнгингизда барча муродингиз хосил бўлади.

ОЛЧА-тушда ширин олча йемоқ Ҳалолдан ортирилган молга ишора нордон олча йесангиз Ҳаромдан мол топасиз тушида олча корган одам ўнгида ўзининг одамижонлиги билан ўзгалар муwаббати ва дўстлигини қозонар экан.

ОМБИР-тушида омбир корса ўнгида жамоат ўртасида Ҳам оиласидаҲам мавқеи мустахкамланади

ОМБОР-тушида омбор кўрса агар бемор бўлса шифо топади соғлом бўлса тарбияли аёлга уйланади ва аёли тез орада хомиладор бўлади тушида омборга кирсаю омбор бомбош бўлса қашшоқлик ва муваффаққиясизликга ишора омбор тўла бўлса бойлик.

 ОСМОН-тушида осмонни кўрса ўнгида юксак мақомга эришади агар осмонга кўтарилаётган бўлса олис ва узоқ саёҲатга бориб умдан фойда кўради.

ОТ-кимки тушида от устида бўлса қудрат ва мансаб касб этади кимки ўзини от устида аммо бировнинг орқасига мингашганини корса ўша одамнинг ёрдамида мансабга эришади ёки ўша одамнинг ўзига ёрдамчи бўлади кимки тушида бирон қишлоққа ёки шаҲарга юк ортилган от кириб келганини кўрса унга бирон мансаб тегади.

ОТА-ОНА-тушда ота онани кўриш кўп холларда Ҳайрлидир агар ўз онасини тушда корса ризқининг ортишига ишора отани тушда кўришҲам ризқга талуқли агар ота яхши холатда кўринса ризқи мўл бўлади бемор бўлса шифо топади бирон нарсаси ёқолган бўлса топади ота она тушда қувноқ кайфият билан кўрса ўзгалар билан муносабат ва муаммоларда яхшилик бўлади агар тушда хотиржам ва бахтиёр суратда кўринсалар Ҳаётда яхши ўзгаришлар рўй беради. ОЧЛИК-тушда очликни кўриш мулкга эга бўлиш истагидир.

ОШХОНА-бу туш Ҳамма учун бирон нарсани англатавермайди аммо бўйдоқ йигит ўзини ошхонада кўрса ўнгида уйланади аёл ўз ошхонасининг озода ва саранжом экнлигини кўрса ўнгида атрофдагиларнинг севимлисига айланади.

ОҚЛАШ-кимки тушида бирон жойни оқлаётган бўлса мухим бир тантанада иштирок этади.

ОҚҚУШ-тушда оққуш учиб юрганини кўрган киши ўнгида қувончли бир Ҳабар олади.

ОҲАК-тушда оҲакни Ҳар қандай шароитда кўриш ва уни қайси жойга ишлатиш барчаси илм ва фойдага ишора.

ПАЙПОҚ-тушингизда оқ пайпоқ кийсангиз ўнгизда сафарга чиқасиз сафар яхши натижа беради. эски пайпоқ кийиш камбағал бўлиш ва нохушликга далолат кимки тушида тор пайпоқ кийса ўнгида қарзга ботади.

ПАЙҒАМБАР-Пайғамбарлар авлиёлар ва донишмандларни тушда кўришнинг қисқача табири қуйидагича? агар у киши хурсанд бўлсалар туш сохибининг ишлари яхши тарафга бўлади важамиятда юқори мақомга эга бўлади агар улар Ҳафахол ва ғазабли кўринсалар бунинг аксидир агар кимки МуҲаммад (сав)ни тушида кўрсалар ва Расулу акрам яхши либосда мукаммал гўзалликда бўлсалар ва кайфиятлари ало бўлса агар туш сохибининг ташвиши бўлса ўнгида хурсанд бўлади камбағал бўлса бой бўлиб Ҳажга боради.

ПАЛОВ-тушингизда палов йесангиз ўнгингизда янги ва фойдали ишга киришишингизга ишора бўлади.

ПАРАНЖИ-тушда аёл паранжи ёпинса бойвучча бўлишидан далолат бўлади.

ПАРВОЗ-тушида парвоз қилган одам хокимиятга эга бўлади агар у шунга лойиқ бўлса табирчиларнинг такидлашича парвоз умуман саёҲатга ишора экан.

ПАРДОЗЛАНИШ- Ўзини гўлликга солиш алдов ёлғон.

ПАТИР-тушда патир кўриш умрининг қисқаришига ишора, базан эса патир кам даромаддир.

ПАШША-паст табақа одамларини англатади ва тўғри сўзга ишора.

ПАҚИР-тушда пақир тўла сут кўриш ишдаги омадга ва садоқатли дўстларга ишора, пақирнинг бўш бўлиши очлик ва ҳосилнинг ёмон бўлишидан далолат қиз бола тушда пақир кўтариб юрса турмушга чиқиб бир оиланинг яхши бекаси бўлишига ишора.

ПИЛЛА-тушингизда пилла кўрсангиз ёки пилла қуртини боқсангиз ўнгингизда Ҳаром мол топишингизга ишорадир.

ПИЁЛА-тушингизда пиёла кўрсангиз, ҳоҳ тўла бўлсин ҳоҳ бўш озроқ фойда олар экансиз.

ПОЯБЗАЛ-поябзал мулкка ишора, Ҳар қандай эски поябзал ғамгинлик рамзи, янгиси хурсандчилик.

ПУЛ-тушида пул кўриш бир неча табир қилинади тездан бирон Ҳабар келади.

Пул топиб олсангиз майда ташвишлар туғулади, лекин бойлик келади. Пул тўлаш-омадсизлик. Олтин олиш-катта истиқбол, пул ёқотиш-оиладаги нотинчлик ва ишхонадаги кўнгилсизлик, пул санаш ва унда йетишмовчиликни билиш-тўловлар масаласида кўнгилсизлик, пул ўғирлаш-Ҳавф, пулни иқтисод қилиш-Ҳаётнинг яхшиланиши, пул ютиш-туш эгасининг кўнглида ёвуз ва ғаразли мақсадларнинг туғилиши, кўп миқдорда

РАНДА-тушда ранда кўриш ташвиш ва сиқилишга йўйилади аммо чеккан ташвишларингизга ва асабий холатингиз бекор кетмайди улар кетидан қувонч ва бахтиёрлик келади.

РАҚС-тушда бировларнинг кулиб рақс тушишларини кўриш ўнгда сиқилиш ва безовталикга ишора базан касал болишга далолатдир раққосалар ва масҲарабозларнинг рақс тушаётгани аён бўлса ўнгда алдов ва фирибдан далолат беради болаларнинг қувнаб рақс тушаётганларини тушда кўриш аёллар учун яхши турмушга далолат.

 РЎЗА-тушида рўза тутаётганлигини кўрган одам ўнгида гунох ишлардан форих бўлади.

САЙЁХ-агар киши ўз юртида саёҲат қилиб юрган бўлса ўнгида гам андухга қолади агар бегона юртларда саёҲат қилиб юрганлигини кўрса тез орада мартабали бўлади.

САБЗИ-тушда сабзи кўриш гуллаб яшнаш ва соғликга ишора қиз бола сабзи йеса яхши хонадонга келин бўлади.

САВАТ-Ҳар кимҲам ризқининг тўлиқ бўлишини истайди анашу истакни тушда ноз немат билан тўла бўлган сават билдиради агар тушингизда сават бўш бўлса камбағалликга ишорадир.

САЙР-тушда сайр қилиб юрган одам бировга қарам бўлса шундан қутулади. САЛЛА-бойлик ва обрўга ишора.

САРИМСОҚ-саримсоқни кўрсангиз ўнгингизда эхтиёд бўлинг бу туш Ҳаром мол топишга йўйилади.

 СЕДАНА-седана кўриш бемор учун соғайиб кмдтишга ишора.

СЕЛ-тушда селда қолиш душманга йўйилади ундан қутулиш душмандан холос бўлишни англатади.

СЕХРГАР-кўнгилсизлик ва алдовга йўйилади.

СИЙДИК-сийдик ёки нажас (ахлат)кўрса фаровонлик топади.

СИЧҚОН-кимки тушида уйида сичқон ниманидир кемирётган бўлса умрининг қисқарганлига ишора.

СОАТ-кимки тушида эски соатга қараса ўзининг ўтмишдаги қилган ишларидан пушаймон бўлади тушда девор соатга қараш келажакдаги туб ўзгаришларга ишора қўл соати тушга кирса ўйлаб қўйган ишларига ё вақт йетмайди ёки маблағ. кимки тушида соат чиққиллаётганини эшиса ўнгида яқинларидан кимдир унинг ёрдамига ўта мухтож экан.

СОВУН-агар тушингизда совун йесангиз ишларингизда қийинчиликлар бўлади Ибн сирийн тушда совун йемак Ҳаром молга ишорадир дебди ўз кийимини совун билан ювмоқни гунохларидан пок болмоққа йўядилар.

СОЙ-кимки тушида сой бойида турганини корса юксак мартабага эришади аммо сой бойида туриб бирдан сойга тушиб кеса ўнгида қандайдир бир тахлика бор тушида сойга тушиб кеса ва ундан машаққат билан сузиб чиқса ўнгида барча ташвишлардан қутилади сузиб чиқолмаса бунинг акси.

СОМОН-тушингизда сомон кўрсангиз ўнгингизда бемашаққат бойлик топар экансиз.

СОТУВЧИ-ким тушида мато сотаётган сотувчини кўрса улуғворликга эришади кўйлак сотиб юрган сотувчини кўриш жанжал бўлишига ишора.

СОЧ-кимки тушида қуюқ ва узун болганлигини корса хусусан ёшлар аёллар ва Ҳарбийлар учун бойлик шараф ва узоқ умр далолатдир агар кимники сочи тушида кал болиш даражасида тушиб кетган бўлса қарздор бўлса ўнгида қутилади сочлари орасида оқ кўрса онгида солих фарзанд коради бироқ бундай тушни аёл корса эри туфайли ташвишга қолади кимки тушида соч олдирётган бўлса озига берилган омонатдан махрум бўлади бундай тушни камбағал кўрса қашшоқликдан қутулади.

СОЧ ЎРИШ-қизлар тушида соч ўрса турмушга чиқиб хурмат кўради.

СОҚОЛ-ким тушида соқолнинг узайганлигини кўрса ўнгида хурмат ва этиборга сазовор бўлади соқолнинг калталиги шу хурмат ва этиборнинг камлигидур тушда ўз соқолини юлиш исрофгарчилик ва пушаймонни билдиради агар аёл киши тушида энгагида соқол борлигини кўрса ўнгида кетибқолган эри қайтиб келади агар эри уйда бўлса кетиб қолади агар бева бўлса эрга тегади хомиладор бўлса ўғил туғади агар тушида соқол чиққан хотиннинг ўғли бўлса қариндошлар ичида энг улуғи бўлади .

СУВ-тушда илиқ сув ичмоқ ташвиш ва касалликга ишора совуқ сувда ювинмоқ соғлиқ ва қувончдан далолат.

СУПУРГИ-супурги кўриш фойдали бир мансабга эришишга ишора.

СУРНАЙ-агар тушингизда ўзингиз сурнай чалсангиз ёки сурнай чалинаётганини эшисангиз ўнгингизда бирон Ҳайрли Ҳабар эшитасиз.

СУТ-Ҳалол қилинган молнинг сути қонуний йўл билан топилган мулкга, Ҳаром қилинган Ҳайвоннинг сути ва ачиган сут Ҳам ташвиш ва касалликга далолатдир.

СУҒОРИШ-кимки тушида экин суғорётган бўлса ўнгида дўстига ёрдам беради. СЎЛАК-кимнингки тушида оғзидан кўп сўлак чиқаётган бўлса ўнгида кўп мол топади.

СЎЛАК-кимнингки тушида оғзидан кўп сўлак чиқаётган бўлса ўнгида кўп мол топиб яна кўп мол йўқотар экан.

ТАОМ-тушда таом йемоқ хужжатли ишларга бепарво қарашни билдиради, бу эса ишларда чалкашликларга олиб келади. яхши улфатлар билан тамланиш фойдага ишора.

ТАРОҚ-табирчилар тушда тароқ кўришини йўл дебдилар бундай туш кўрган одам фойдали бир рафарга чиқар экан.

ТАХМОН-аёлларнинг тахмонга кўрпаларни тахлаётганлари тушингизда аён бўлса бу сафарга чиқишингизга ишорадир.

ТАХТА-тушда қуриган тахтани кўрган кимсанинг атрофида зарар келтирувчи одамлар бор.

ТАШНАЛИК-тушда ташналикни кўриш ўз этиқодидан қониқмаслик.

ТАҚА-тушда тақа кўриш мурод хосил бўлишига ишора

ТАХОРАТ-хох эркак хох аёл тушида тахорат олаётган бўлса ўнгида гунохлардан фориғ бўлади кимки тушида мукаммал тахорат олаётган бўлса ўнгида ғам андух камбағалликдан қутулади ибодат олдидан оддийгина тахорат олаётган одам ўнгида омонатдорликдан холос бўлади.

ТЕМИР-тушда темир кўриш мулк олиш ёки жамиятдаги ўримга йўйилади.

ТЕМИРЧИ-кимки тушда унга темирчи асбоби тутқазилса у ўнгида сеҳирга дучор бўлади.

ТЕНТАК-донишманд билан учрашувга ишора

ТЕР-кишининг тушида баданидан тер оқаётган бўлса, тез орада ўз эҳтиёжларига яраша нарсаларга эга бўлади.

ТЕША-тушингизда теша билан ўтин ёрсангиз, ўнгизда яхши бир нарсага эга бўласиз. Бемор киши тушида тешада ўтин ёрса, ўнгида шифо топади.

ТЕШИККУЛЧА-тушда тешиккулча кўриш Ҳаётдаги шарафдан далолат, бошқа тарафдан бу туш саёҳатга ҳам ишора.

ТИКАН-тушда тикан кўрсангиз, ўнгингизда эхтиёт бўлинг сизга қарши қандайдир фитна тайёрланяпти.

ТИКУВЧИ-тушингизда тикувчи бўлсангиз, ўнгингизда мол-мулк сохиби бўласиз.

ТИЛ-кимнинг тушида тили узайиб кетган бўлса ўнгида кўп гапиради агар тилининг нимагадир боғланганини ёки ташқарига ағдарилиб чиққанини кўрса ўнгидаги безовталик ва ташвишдан далолат тилида тук кўрса Ҳам айнан шундай.

ТИЛҲАТ-агар тушинизда тилҲат олсангиз ва ёки бирон тўлов Ҳақида чипта қўлингизга берилса ўнгингизда мўлчиликга эришасиз ва бахтиёр бўласиз.

ТИМСОХ-душман бўлади душманнинг кучлилиги ёки ожизлиги тушда кўрилган тимсохнинг Ҳажмига қараб белгиланади.

ТИПРАТИКОН-кўнгилсизлик.

 ТИШЛАР-тушда тишларни кўриш оила аъзоларига талуқли. Олдинги тепадан ва пасдан икктадан тиш , , синоиб” деб аталади синоиб фарзандларни, биродарлар ва Ҳамшираларни билдиради. Синоибга яқин тишлар , , роббият” деб аталади ва улар амаки ва тоғаларни англатади. Роббиятга яқин бўлган тишлар , , анибб” деб аталади катта ёшдагиларга талуқлидир. Жағ тишлари туғилганларни билдиради, масалан юқори жағ тиш ота тарафдаги қариндошларга, пастги она томон қариндошларга ишора.

ТОБУТ-агар кимки тушида бўш тобутни кўрса, демак туш соҳиби маънавий жиҳатдан пуч одам экан. Кимки тушида тобут ичига йиқилиб тушса, ўнгида фалокатдан эҳтиёт бўлиб юриши керак.

ТОВА-агар тушингизда това кўрсангиз, ўнгингизда бахтли бир хонадон сохиби бўласиз.

ТОВУС-Ҳаёлдаги адолатли хукмдор.

ТОВУҚ-хизматчи аёл.

ТОЖ-кимки тушида қимматбахо маданлар билан безатилган тож кўрса ўнгида хокимятга эришади.

ТОМОҚ-кимки тушида бурни тўлиб томоғига оқиб тушганлигини кўрса ўлимдан далолат.

ТОМЧИ-тушингизда устингиздан нимадир томаётганлигини сезсангиз ўнгингизда безгаг билан оғризсиз агар майса устида ялтираб турган томчини кўрсангиз бойлик ва хурмат топасиз.

ТОНГ-тушда тонг отганини кўриш муваффақиятли ишларингизга ишора. ТОШ-ғам-андух.

ТОШБАҚА-агар тушингизда тошбақа кўрсангиз ўнгингизда динга кириб келасиз ва тақводор бўласиз.

ТОШКЎМИР-катта кўнгилсизликдан далолат.

ТОҒ-тушдаги тоғ аслида хукмдор рамзи кимки тушида тоғ тепасига чиқса ўнгида юксак мартабага эришади.

ТУГМА-бўйдоқ одам тушида тугма қадаса ўнгида албатта уйланади умуман тушда тугма кўриш ёки уни қадаш ризқнинг кўпайишига бой бўлишга мулкнинг ортишига далолат балоғатга йетган қиз эр кишилар костюмига ялтироқ тугма қадаётган бўлса барно ва бой йигитнинг кўнглидан жой олади.

ТУЗ-кимки тушида туз йеб кетаётган бўлса ўнгида тиши оғрийди.

ТУЛКИ-тушингизда ўрмонда кетатуриб тулкини тутиб олсангиз Ҳаётингизда химоячи топилади агар тулки қўлингиздан юлқиниб чиқиб кетган бўлса химоячингиз ва хомийингиз сизни ташлаб кетади.

ТУНУКА-тушда тунука корсангиз ўнгда жанжал тўполонга ишоратбўлади

ТУРП-тушда турп кўриш ўнда қилинган Ҳалол мехнатдан олинадиган фойдага йўйилади турп йемак соғ-саломатликга ишора.

ТОЙЧОҚ-тушида тойчоқ кўрган одам мустақилликга эришади.

ТУТ-тушда тут кўриш ўнгда севинишга ишорадир Ибн Сирийн Ҳар ким тушида тут пишиғи пайтида тут кўрса ва ундан йеса Аллох таоло унга ғойибдан Ҳалол мол ато қилади агар тут пишиғидан бошқа пайтда туш кўриб тут йеса ғам андухга қолади деб табир қилинган.

ТУФЛАШ-тушда кимнингдур башарасига туфлаган бўлса башарасига туфук сачрага одамнинг ишларида зиён бўлади.

ТУЯ-кимки тушида туя устида ўтирганлигини кўрса сафарга чиқади кўп туяларга эканлигини кўриш катта мансабга ишора. кимгаки тушида туя яқинлашиб келаётган бўлса ўнгида қандайдир фалокатдан эхтиёд бўлмоғи керак агар юк ортилган юя бирон шаҲар ёки қишлоққа келган бўлса демак ўша қишлоқ ёки шаҲарда юқумли касаллик тарқалади.

ТЎНҒИЗ-кимки тушида ўзига тўнғиз хужум қилганлигини кўрса ўнгида сиёсатчилар Ҳақида ёмон Ҳабар эшитади.

ТЎҒНАГИЧ-ғийбат Ҳақорат жанжалга йўйилади.

УЗУМ-тушида узум йеган киши Ҳаётда кўп аччиқликлар кўради.

УЙ-ким тушида қувноқ ва бахтиёр одамнинг уйига кирса ўнгида ғам ташвиш тортади.

УЙ СУПУРИШ-мехмон келишига ишора.

УЙ АЛМАШТИРИШ-бу туш муҲаббатга хиёнат деб табир қилинади.

УЙ АЛМАШТИРИШ-бу туш муҲаббатга хиёнат деб табир қилинади.

УЙЛАНИШ-кимки тушида уйланган бўлса ўнгида ўша тушдаги хотиннинг гўзаллигини қадар куч ва ақлга эга бўлади.

УРУШ-тушда шаҲарликларнинг ёв билан урушаётганини кўриш ўша шаҲарда озиқ овқат қиммат бўлишига ишорадир агар тушда шаҲарликлар хукмдорга қарши уруш очган бўлсалар давлатда тинчлик ва Ҳавфсизликга юртда фаровонликга далолат тушда уруш майдонидан қочиш бахтга ишора.

ФАРИШТА-кимки тушида муқаррийб фаришталар-жаброил, ажроил, исрофил, микоилларни шоду хуррам кўрса диний ва дунёвий ишларда юксак мақомга эришади истиқболига билимлар эшиги очилади фалокатларга учрамайди бундай тушни бемор кўрса албатта тузалиб кетади қўрқувда юрган одам кўрса ундан холос бўлади кимки тушида фаришталардан бири билан, айниқса азроил билан курашётган бўлса унинг ўлими яқин экан тавба қилсин агар кимдир фаришталар билан осмонда учаётган бўлса ўнгида сехргар бўлади.

ФАРРОШ-кимки тушида ўзини фаррош сифатида кўрса ўнгида оғир ишга йўлиқади.

ФЕРУЗА-ғалаба, омад, узоқ умр.

ФИЛ-тушда кимгадир фил хужум қилса ўша одам ўнгида фалокатга йўлиқади кимки ўргатилган филнинг устида кетаётган бўлса мартабаси улуғ бўлади.

ФОЛ-алдов фирибгарлик.

ҲАЛТА-агар кимки тушида пул тўла Ҳалта кўрса камбағал бўлса ўнгида бойиб кетишига ишорадир.

ҲАМИРТУРУШ-тушида Ҳамиртуруш кўрган одамнинг ишларининг битиши чўзилиб кетар экан.

ҲАНЖАР-Ҳавф ва тақдид

ҲАТНА(суннат)-кимки тушида бировлар уни Ҳатна қилаётганини кўрса, ўнгида гунохларидан фориғ бўлар экан ва МуҲаммад (сав) суннатларини тўлиқ адо этар экан.

ХИЗМАТКОР-кимки тушида ўзининг хизматкор болганини кўрса ва сидқидилдан бировнинг хизматини қилаётган бўлса ўнгида мартабаси юксалади Ҳар ким тушида хизматкорини ишдан бўшаса ўнгида афсус чекади тушингизда хизматкорга эга бўлсангиз бир қанча машаққатлардан кейин муваффаққиятларга эришингизга ишора

ХИЗМАТКОР-кимки тушида ўзининг хизматкор болганини кўрса ва сидқидилдан бировнинг хизматини қилаётган бўлса ўнгида мартабаси юксалади Ҳар ким тушида хизматкорини ишдан бўшаса ўнгида афсус чекади тушингизда хизматкорга эга бўлсангиз бир қанча машаққатлардан кейин муваффаққиятларга эришингизга ишора.

ХОНТАХТА-тушда хонтахта усти бўш бўлса камбағалликдан далолат хонтахта усти нематларга тўла бўлса бойишга ишорадир.

ХОТИННИ УРИШ-хиёнат калтак йейиш кўнгилсизлик.

ХУНУКЛИК-тушда ўзини хунук кўриш ўнгдаги касаллик ғам ва ташвишга йўйилади.

ХУРМО-қонуний мулк ва яхши сўз.

ХУРМО ДАРАХТИ-диний билимларни тарқатётган олим.

ХЎРОЗ-хизматкор.

ЧАЁН-ожиз душман пайдо бўлишининг тимсоли бу душманнинг мақсади туш сохибининг мулкига зиён йетказмоқчи холос агар чаён чақса бу душманнинг аччиқ тилидир.

 ЧАМАН-тушингизда чаманзор кўрсангиз ўнгингизда дўстлдрингиз билан бахтиёрликда вақт ўтказар экансиз.

ЧАНА-тушда чана учиш ўнгдаги қувончга ишора.

ЧАНГ-кимки тушида чанг ютаётган бўлса тез орада қариб кетади ва худонинг ғазабига йўлиқади.

 ЧАҚИШ-тушда жағда бирон нарсани қарсиллатиб чақиш муваффаққиятли мехнатни англатади.

 ЧЕЛАК-кимнинг тушида уйдаги челаги сувга тўла бўлса ўнгида яхши ишларни амалга оширади челак бўш бўлиши кўнгилсизликга олиб келади челак сувнинг ичида бўлса ёруғлуғ ва обрўдир.

ЧИВИН-бехуда бехуда гапларни эшитишга йўйилади.

ЧИРОҒ-кимки тушида ёниб турган чироғни кўрса саломатлик ва узоқ умр кўришига ишора. ЧОЙШАБ-жуфтлик муносабатларининг барқарорлиги.

ЧОЛ-тушда кекса ёки ўрта ёшли одамни кўриш яхшиликга йўйилади агар йигит ёки қиз тушида қартайиб қолганлигини кўрса унинг жамиятдаги обрўси ошади кўп билимларга эга бўлади умрининг охирида шухрат топади агар кекса одам тушида ўзини ёш кўрса ўнгида бирон жойга бошлиқ бўлади.

 ЧУВАЛЧАНГ-кимки тушида чувалчанг йеса ўнгида уни омад юксак мартаба кутади.

ЧУВАЛЧАНГ-кимки тушида чувалчанг йеса ўнгида уни омад юксак мартаба кутади.

ЧУМОЛИ-кимки тушида уйига чумолилар ўрмалаб кирётганини кўрса демак қўлига мулк келар экан.

ЧУМЧУҚ-кимки тушда чумчуқ кўрса, яқин одамларининг эътибори ва меҳрини қозонади. Тушида касал чумчуқни кўрса ўнгида Ҳафа бўлади.

ШАЙТОН-тушида ёвуз рухларни кўрган одамни ўнгида кўнилсизликлар кутади. кимники тушида шайтон алдаган бўлса ўнгида у юртидан ва мулкидан узоқ жойларга кетиб қолади кимки тушида шайтон билан ёвлашётган бўлса ўнгида душманидан ғолиб келади.

ШАМОЛ-агар тушда ёқимли шабада эсса яхши Ҳабарга йўйилади кучли шамол ёмон бир Ҳабардан далолат.

 ШАРБАТ-мевали шарбатни тушда кўриш ширин сухбатга қонуний мулкга билимга яхши хулқатворга ишора турли ширинликларнинг Ҳам аҲамияти айнан шундай.

ШАРОБ-тушда шароб истемол қилиш ўнгдаги хурсандчилик дўстлик умр узоқлигига далолат.

ШАҲАР-дунёвий одамлар тушларида шаҲар қалъа ёки қаср кўрсалар хотиржамлик ва Ҳавфсизликга ишора бундай тушни диндор одамлар кўрса эхтиёсизлик қилмасликга ишора.

 ШИППАК-тушда кимки шиппак кийган бўлса конгилли сафарга чиқади шиппагини йўқотиб қўйган бўлса ўнгида тўсиқларга дуч келади шиппак сотиб олиш шаҲарликлар учун омад.

ШИФТ-шифт юқори мартабали одам рамзи агар кимники тушида устига шифт қулаб тушган бўлса юқори мартабали одамдан унга озор йетади ёки сафардан кимдир қайтиб келади.

ЭГИЗАКЛАР-кимки тушида эгизакларни кўрса ўнгида оиласида муҲаббат ва ишонч бўлади касалванд эгизакларни кўрса ўнгида умидсизлик ва касалликга дуч келади.

ЭГОВ-тушда эгов коришни бази табирчилар хотин билан жанжал бўлишига йўядилар аммо аниғи шуки тушида эгов кўрган киши ўнгида душмани билан юзмаюз келади.

ЭЛАК-тушда элак корган киши ёки элакда ун элаётган туш сохиби ўнгида бойликка эришади.

ЭМАКЛАШ-кИмки тушида қорни билан судралиб эмаклаганини кўрса ўнгида касалга чалиниб ишдан қолади агар тушида эмаклашгаҲам кучи йетмай одамлардан ёрдам сўраётган бўлса гадо бўлади.

ЭМИЗИКЛИ ОНА-кимки тушида эмизикли онани кўрса ва у боласини эмизётган бўлса туш сохибининг ўнгида ишлари ўнглашиши учун яхши шароит вужудга келади.

ЭЧКИ-кимки тушида эчки терисини ёпинган бўлса бирон мартабали киши амалдан соқит бўлиб ўлади агар эчкини ушлаб олган бўлса ёвуз рухлар унинг йелкасига ўтириб оладилар.

ЭШАК-ешакни бурунги машойихлар мурод деб табир қилганлар кимки тушида эшак кўрса ўнгида фарзандлик бўлади эшак гўштини йемоқ ўнгида ўзига тегишли бўлмаган нарса топади.

ЭШИК-кимки тушида очиқ эшикни кўрса ўнгдаги қувонч ва илтифотга ишора ёпиқ эшик пушаймонлик ва кўнгилсизлик рамзи.

ЮЗ-кимки тушида ўз юзининг чиройли ва катта бўлганлигини кўрса бу жамиятдаги яхши мақомига ва фаровон турмушига ишора агар юзининг хунук ва кичкина бўлганлигини кўрса аксинча ким юзида чанг кўрса бахсизлик ва бузуқ турмушга далолат.

ЮЛДУЗ-кимки тушида юлдузларнинг ғуж бўлиб турганлигини кўрса, уша шаҳардаги буюк одамларнинг ишлари яхши экан.

ЮК-агар тушингизда юк ташиётган бўлсангиз ўнгингизда ҳурсанд бўласиз, сизни юксак бир мансаб кутяпти. юк қанчалар оғир бўлса, мансаб ҳам шунча юқоридир. тушда юк кўтаришни узоқ ва бахтиёр ҳаётга ҳам йўяди.

ЮНГ-тушда юнг кўриш шараф ва ҳурматга лойиқ кишини билдиради. аммо тушда юнг орқалаб юриш орқадаги гап сўзларга ишорадир. оқ юнг кўрган киши ўнгида севинади, қора юнг кўрган киши ўнгида юраги сиқилади ва ташвишга қолади.

ЮПҚА-дастурхонга юпқа тортилганини тушда кўриш, рисқнинг мўл бўлишига ёйилади.

ЯЙЛОВ-кимки тушида кенг яйловни кўрса ва унда пода ўтлаб юрган бўлса хусусан пода ўзиники бўлса ризқи мўл бўлади.

ЯЛАНГАЁҚ ЮРИЧ-кимки тушида ялангаёқ юрганини корса демак у тақвадор бўладию ўнгида бахсизлик онлари тугайди табирчилар айтишича аёл киши ялангаёқ юрганини корса қаллиғи учун яна Ҳам севимлироқ бўлар экан.

ЯЛАЧ-кимки тушида бирон нарсани маза қилиб ялаётган бўлса ўнгида яхши ахлоқидан далолат бармоғини яласа нечта бармоғини ялаган бўлса ўшанча фойдага эга бўлади.

 ЯЛАНҒОЧ-тушида ўзини ялонғоч кўрса ўнгида жанжалли бир ишга бош суқади. бошқаларни ялонғоч кўрса ўнгида унинг Ҳасадгўйлари тўғри йўлдан чиқаришга Ҳаракат қилишар экан. шунингдек ўнгида касалҲам бўлиши мумкин агар ўзингизнинг ялонғоч турганингизни кўриб қолиб уни яширишга уринсангиз ўнгингизда гунохга ботирувчи эхтирослардан эхтиёд бўлар экансиз аёл ўзининг ялонғоч баданига махлиё бўлиб қараб турган бўлса ўнгида эркакларнинг ҳхурматига сазавор бўлади

ЯЛАНҒОЧ АЁЛ-зарар келтирадиган ёлғонга йўйилади.

ЯНГИТДАН ТУҒУЛИЧ-бирон киши ёки гунохга ботган одам ўзининг онадан қайта туғилганлигини кўрса ўнгида тавба тазарру қилади.

ЎЛГАН СИЧҚОН-кимки тушида ўлган сичқонни кўрса ўнгида моддий қийинчиликларни бошдан кечиради.

ЎЛИМ-кимки тушида ўлган бўлса ва бунинг устига ўз уйида бўлса ўнгида сафарга чиқади агар мухожирликда бўлса ватанига қайтиб келади хибсда бўлса озод бўлади.

ЎРДАК-ўрдакнинг тушда ғағиллаши мазлумлар нолишига ишора.

РИМ-ким тушида ўрим йиғим ишларини кўраётган бўлса ўнгида рўзғори тўкис бўлади.

ЎРОҚ-кимнинг тушида унга ороқ берсалар туш сохиби ўнгида кўнгилсизликга дуч келади.

ЎЧОҚ-тушда ким ўчоқ кўрса, ўнгида бадавлат рўзғорли бўлишга ишорадир. агар туш соҳибининг тушида ўчоқ бузилган бўлса, ўнгида неъмат ва роҳатини йўқотади.

ЎҚИЙ ОЛМАСЛИК-кимки тушида китоб ўқий олмаётганини кўрса, ўнгида машаққатли аҳволга тушади.

ЎҚ-кимки тушида ўқ отиб, ўқ мўлжалга теккан бўлса истаклари ижобад бўлади.

ЎҒРИЛИК-тушида бирон нарсани ўғирлаган бўлса ўнгида омадсизликга учрайди.

 ҚАБР-кимки тушида қабр қазилаётганлигини кўрса ўнгида янги уй қуради.

ҚАБРИСТОН-кимки тушида қабристонни кўрса ёки унинг ичида айланиб юрган бўлса ўтмиш гунохлари учун ўнгида надомад чекади.

ҚАЙИҚ-кимки тушида қайиқ тузатаётган бўлса ўнгида уни ёвуз рухлар миниб олиб ўз йўлига солади.

ҚАЙМОҚ-тушингизда қаймоқ йесангиз ўнгингизда фойдали ва даромадли ишга қўл урасиз.

 ҚАЛАМ-Аллох ман этилган ишларни бажаришга ишора.

ҚАЛҚОН-дўст ва биродарга ишора.

ҚАМИШ-ишдаги муваффаққият.

ҚАНОТ-агар киши тушида қанотга эга бўлиб узоқ вақт учиб юрган бўлса демак ҳаётда ҳали оёққа турмабди мартабали одам бундай туш кўрса ўнгида омад юз ўгиради оддий одамга бу туш бахсизлигига ўзи сабабчи эканлигини намоён этади агар киши узоқ учса эрга қўнса қайтадан уча олмаса жамиятдаги ахволи ёмон экан агар қайта уча олса Ҳаётий асослари мустахкамдир.агар киши ер устида узоқ вақт қанот қоқиб учса бой бўлса бойлигини йўқотади оддий одамга омад кулиб боқади агар киши

ҚАРЗ БEРИШ-адашиш Ҳатолик пушаймонлик.

ҚАРОҚЧИ-тушида қароқчи кўрган одам ўнгида бирон нарсасини ёқотади.

ҚАРҒА-тушда қарға гўштини тановул қилиш бойликга ишора.

ҚАРҒА ҚАҒИЛЛАШИ-аёл тушида қарға қағиллаганини эшиса хомиладор бўлади.

ҚАСАМ-тушингизда тўғри қасам ичсангиз ўнгингизда душманингиз ғолиб келасиз.

ҚАСИДА-агар тушингизда қасида ўқисангиз ўнгингизда душманингиз устидан ғолиб келасиз.

ҚАССОБ-нотаниш қассобни тушда кўриш ўлим фариштасини кўриш рамзидир.

ҚАТЛ-тушда қатлни кўрган одам ўнгида Ҳафа бўлади агар ўзини қатл этишётган бўлса ўнгида бахтиёрликга эришади.

ҚИЗ-кимки тушида қизни учраса ўнгида роҲат ва фароғат топади агар балоғатга етмаган қизни учраса фаровонлик ва жамиятда шарафли мақом топишига ишора агар тушида чиройли жувон намаён бўлса ўнгида бойлик топиб қувонади.

ҚИМОР-тушида қимор ўйнаётганини кўрган одам ўнгида кўнгилсизликга дучор бўлади қимор ўйнаб ютса ўнгида душман ортиради ютқизса одамлар орасида нимадир сабаб билан масҲара бўлади.

ҚИЛИЧ-қилич хукмдорни фарзандни хотинни ёки вилоятни англатади кимки тушида белига қилич осиб юрган бўлса давлат миқёсида амалга минади ёки яхши хотинга уйланади ёхуд фарзанд кўради агар тушида белига боғланган қилич узулиб тушган бўлса ўнгида амалднр бўлса амалидан айрилади фарзанд бўлса ўлади ёки хотинига талоқ беради.

ҚИМИЗ-тушда қимиз ичган одам ўнгида паришонхотир бўлиб қолади.

ҚИШЛОҚ-фаровонлик ва бахтиёрликга ишора.

ҚОН-ким тушида қонли кўлмакга йиқилиб тушса бойлик ва хотиржамлик топади агар кўйлагида қон кўрса ва бу қон қаердан юқиб қолганлигини билмаса демак уни бехудага бирон нарсада айблашар экан тушда инсон қониш ичётган бўлса ноқонуний равишда бойликга эга бўлар экан бурнидан қон оқаётган бўлса жиноий йўл билан мулк топади.

ҚОП-тушда бўш қоп кўриш яхшиликга йўйилмайди ҳархолда қашшоқликка далолат аммо қопнинг ичини тўла кўриш кўп мол эгаси бўлмоққа ишорадир.

ҚОПҚОН-тушида қопқон қўйган одам ўз мақсадига эришиш учун ҳамма нарсага тайёр экан агар туш сохибининг ўзи қопқонга тушса демак ўнгида рақиблари ғолиб келади кимки тушида бировни қопқонга илинтирса ўнгида ҳамма ишлари яхши бўлади қопқонни бўш кўриш яқин кунлардаги омадсизликдан далолат.

ҚОРА БУЛУТ-оқ булут ва қора булут-адолат билан иш кўрадиган хукмдор ёки бошлиқ рамзи момоқалдироқ ёки чақмоқ билан келадиган қора булут-зулмкор хукмдор.агар кимники тушида булут бутун осмонни қоплаб олган бўлса ва у момоқалдироқсиз ва чақмоқсиз бўлса аллохнинг марҲаматига сазовор бўлади.

ҚОРА БУЛУТ-оқ булут ва қора булут-адолат билан иш кўрадиган хукмдор ёки бошлиқ рамзи момоқалдироқ ёки чақмоқ билан келадиган қора булут-зулмкор ҳукмдор.агар кимники тушида булут бутун осмонни қоплаб олган бўлса ва у момоқалдироқсиз ва чақмоқсиз бўлса аллохнинг марҳаматига сазовор бўлади.

ҚОРОВУЛ-тушда қоровул кўриш аввало тинч эминликга ишора сўнг кучқудрат орттиришига йўйилади.

ҚОРАТУТ-тушингизда қоратут кўрсангиз ўнгингизда даромадингиз ортиб бой бўласиз.

ҚОЧОҚ-тушда қочоқ бўлиш ўнгдаги Ҳавф ва тахдиддан огохлантиради.

ҚОШ-кимки тушида қош кўрса Ҳаётда бир мунча тўсиқларни энгиб ўтишга тўғри келади.

ҚУДУҚ-суви тўла қудуқ яхшиликга йўйилади агар қудуқдан сув тошиб чиқаётган бўлса мулк топлашга ишорадир.

ҚУЁШ-тушдаги қуёш-хукмдор рамзи кимки тушида ўзининг қуёш нурларига ғарқ бўлганлигини кўрса ўнгида ишлари яхши бўлади агар тушида қуёш атрофида қора булутларнинг сузиб юрганлигини кўрса ўнгида ғамга ботади ва ишлари орқага кетади.

ҚУЗҒУН-бахсизлик,зарба,ўлим,касаллик.

ҚУЛ (чўри)-кимки тушида чўри сотиб олган бўлса ўнгида истаклари ижобат бўлади агар кимки тушида ёшгина қулинг катта бўлиб қолганини кўрса ўнгида бузуқликни ташлайди тушда қул сотиб олиш қувончдан қулни сотиш ғам андухдан далолат кимки тушида ўзининг қул қилиб сотилаётганини кўрса бу туш камбағал учун фаровонлик бой одамга ташвиш беморга тузалишдир.

ҚУЛОҚ-кимники қулоғи узулиб тушган бўлса қизи ўлади ёки хотинига талоқ беради агар қулоғини тозалаётган бўлса қувончли Ҳабар эшитади ўзининг гаранг бўлганлигини кўрса диний ва илмий ишларида завол бўлади қулоғининг ичига қумурсқа кирса ўлимидан далолат кимки қулоғининг ёввойи Ҳайвон ёки филникидек катта бўлса ғаройиб воқеалар эшитади.

ҚУЛФ-тушда эшикга қулф осиш ўнгдаги муаммоларни Ҳал қилишдан қочишга ишора.осилган қулф-дўстларнинг хиёнати.калит соладиган тешиксиз қулф туш сохибининг ўнгида иши тез орада Ҳал болмаслигидан далолат.кимки тушида ғалати шаклда қулфни кўрса,ўнгида қизиқ воқеаларнинг гувохи бўлади

ҚУРОН-кимки тушида қурон ўқиётган бўлса доноликдан далолат.

ҚУСИШ-кимки тушида кўнгли айниб қусса ўнгида гунохлари учун тавба қилади ёки бирон қилган ишидан пушаймон бўлади.

ҚУЧОҚЛАШ-тушда ўз эрини ёки хотинини бемалол ёки ғамгинлик билан қучоқлаш оилавий жанжалга ишорадир тушда ўз яқинларини қучоқлаш жанжал ва касалликга далолат.ошиқ ўз машуқасини тушида қучоқласа Ҳам шундай бўлади агар тушингизда кимнидур қувонч билан қучоқлаётган бўлсангиз ўнгингизда бахтиёр боласиз тушда нотаниш одамни қучоқлар кутилмаган мехмонга ишора бўлади.

ҚУШ-кимки тушида қуш кўрса бир пайтлар йўқотган нарсаси қўлига қайтади. ҚЎЗИҚОРИН-тушда қўзиқорин кўрган ёки терган одам ўнгида муваффақиятга эришади.

ҚЎЙ-тушда қўй кўриш Ҳарбий ўлжага ишора агар кимки тушида жуда кўп қўй сотиб олган бўлса ўнгида қандайдир жамоага бошлиқ бўлади бошқа Ҳайвонларга эга бўлиш Ҳам шуни англатади кимки қўй сўйилганлигини кўрса хукмдордан манфаат кўради.

ҚЎЙ ГЎШТИ-тушда қўй гўшти емоқ ишдаги омадга йўйилади.

ҚЎЛЛАР-кимки тушида нотаниш аёлнинг ялонғоч қўлларини кўрса ўнгида мулкга эга бўлиб дунёвий ишлари яхши бўлади кимники қўллари боғланган бўлса ишидан ёки динидан махрум бўлади агар қўллари қуриганини ёки кучсиз бўлиб қолганини кўрса яқинлари уни ташлаб кетадилар қўлларни кўплигини кўрса ўнгида ажойиб ишларни амалга оширади шарти шуки туш сохиби виждонли одам бўлса.агар виждонсиз одам бўлса бузуқ ва жиноий ишларини кўпайтиради кимнингки қўллари хиноланган

ҚЎЛТИҚТАЁҚ-кимки тушида қўлтиқтаёқга таяниб юрган бўлса бировдан ёрдам олишига йўйилади.

ҚЎРҚУВ-тушингизда бирон нарсадан қўрққан бўлсангиз ўнгингизда асабий холатда боласиз бу асабийлик ишингиз билан боғлиқ.агар тушингизда ўзингиз бировни қўрқитган боксангиз ўнгингизда қариндошларингиз ва яқинларингизни бирон янгилик айтиб Ҳайрон қолдирасиз.

ҚЎҒА-кимки тушида шакарқамиш еса ўнгида бошқаларга ширин муомила қилади.

ҒАЛЬТАГ ИП-кимки тушида ғальтаг ип кўрса,лекин уни чигаллантирмаса ўнгида ризқ ва фойда кўради.

ҒАМГИНЛИК-кимки тушида ғамгин бўлса ўнгида нимадандир уятга қолади.

ҒАССОЛ-агар тушингизда ғассол кўрсангиз эхтиёд бўлишингиз керак бўлади чунки ғассолни тушда кўриш касалликга ишорадир.

ҒИЖЖАК-агар тушингизда ғижжакни кўрсангиз ёки унинг поласини эшисангиз бошлаб қўйган ишларингиз тез орада нихоясига етар экан.

ҒИЙБАТ-турар жойни ўзгартиришга йўйилади.

ҒИЛДИРАК-тушида ғилдирак кўрган одам ўнгида эгизак фарзанд кўради.

ҒИШТ-тушингизда ғишт кўрсангиз бу тушни хеч кимга айтманг ва эхтиёд бўлинг:бу туш тўғри йўлдан адашишингизга ва дўстларингиздан ажралиб қолишингизга ишорадир.тушда ғишт кўриш ўнгдаги йўлга қўйилмаган тижорат ишларидан ва махбуба билан муносабатларнинг яхши эмаслигидан далолатдир аммо тушингизда терлаб-пишиб ғишт қуяётган бўлсангиз демак ўз ғайратингиз ва Ҳаракатларингиз билан хеч қачон бойлик тўплай олмас экансиз,пишиқ ғиштларни тахлаётган бўлсангиз

ҒИШТ ТEРУВЧИ-тушда ғишт терувчини кўриш ишдаги қийинчиликлардан далолат.

ҒОЗ-кимки тушида ғоз кўрса ўнгида ё мансабга эришади ёки одамлар ўртасида мавқейи ортади.тушда ғозларнинг узлуксиз ғағиллашлари ўнгда бахсизлик келтиради ғозларни чақириш ва уларга дон бериш мулкга эга бўлишга ишорадир ғозларнинг жимо қилаётганларини кўриш сизни севгилингизга бўлган садоқатга ва у билан яхши муомилада бўлишга дават этади.

ҒОЗ ВА ТОВУҚ ГЎШТИ-тушида товуқ гўштини кўрган ёки еган киши хотин томонидан фойда кўради.ғоз гўштини кўрган ёки еган киши судхўрликдан фойда кўради.

ҒОР-агар тушингизда ғор корсангиз ўнгингизда муродларингиз ҳосил бўлади демак сизнинг ҳимоячи дўстларингиз ва сизни қўллаб қувватлайдиган улуғ кишилар бор.

ҒУРРА-кимки тушида пешонасининг ғурра болганлигини кўрса ўнгида ўз обрўси тўкилади. ҲАЖ-кимки тушида Ҳаж қилаётганини кўрса барча машаққату фалокатлрдан ва ғам андухлардан беҲавф бўлади.

ҲАЙВОННИНГ БОЛАЛАШИ-Ҳарқандай Ҳайвоннинг болалашини тушда кўриш фарзанд туғилишига ишорадир.

ҲАЙЗ-агар аёл киши тушида ўз вақтидан олдин Ҳайз кўрган бўлса ўнгида бирон ёмон ишни содир қилади.

ҲАЛОКАТ-кимки тушида йўлда автомобиль Ҳалокатига учраб тирик қолса ўнгида бўладиган фалокатли ходисалардан эхтиёт бўлмоғи лозим.

ҲАММОМ-кимки тушида Ҳаммомда чўмильётганини кўрса ғам ташвишдан Ҳалос бўлади агар Ҳаммомни сувсиз кўрса аёллар тамонидан кўнгилсизлик рўй беради.

ҲАМШИРАЛАР-агар киши тушида опасини ёки синглисини кўрса ўнгида хушҲабар олади.

ҲАРАМ-севги можаролари,рашқ,хиёнат,муваффақиятсиз никох.

ҲАРФЛАР-аёл тушида севгилиси номини бош ҳарфини ёзаётган бўлса севгилиси унга копда этибор қилмас экан аёл эса бу этиборни қандай қозонишни билмас экан кимки тушида Ҳарфлардан соз ясай олмаётган бўлса онгидаги роҳатдан эхтиёт болмоги керак агар кишининг тушига хорижий Ҳарфлар кирса ва уларни тушунмаётган бўлса онгида ози учун Ҳатарли болган бирон қарорга келади.

ХИБС-кимки тушида хибс қилинган бўлса,ўнгида кутилмаган тасодифга учрайди.

ҲОВЛИ-кимки тушида ховлини чиннидек тозаланганлигини кўрса-қувонч, итирқин ховли-кўнгилсизлик.

ХОВУЗ-тушда кўлни кўрмак-мўл кўлчилик рамзи.

ХОЛВА-тушда холва кўриш ва эйиш уч нарсага йўйилади:бойликга,илмга,илтифотга,ширин сўзлар тинглашга

ХОМИЙ-тушида хомий кўрган одам манфаат топади.

ХОМИЛАДОРЛИК-қиз тушида хомиладор болганини корса ўнгида уни номуссизлик кутади хомиладор аёл бундай туш кўрса енгилгина қутулади,бундай тушни Ҳали бола кутмаётган аёл кўрса;оиласининг мустахкам эмаслигидан далолат.Кимки ориқ хомиладор аёл билан учрашиб қолса яқин орада унга омад ёр бўлади.

ХОСИЛ-тушингизда далада катта хосил топласангиз,ўнгингизда катта фойда олишингизга ишорадир.Агар аёл киши тушида хосил йиғаётган бўлса,кимки ундан қарз бўлса ўнгида ярмини беради ёки сепининг ярми қайтади.

ХУЖЖАТ-кимки тушуда мухим хужжат билан шуғулланаётган бўлса,иши судга тушади.Қиз бола шундай туш корса севгилисининг хулқ-атворидан норози бўлади.

ХУКМДОР-кимники тушида хукмдор бирон жойга тасодифан келган бўлса,ўша жойда зиён ва захмат бўлади.Агар ўша жойга хукмдор ташрифи доимий бўлса,фаровонлик юз беради.Кимки тушида тарих хукмдорнинг ўлганлигини кўрса,у холда хукмдорнинг фармону кўрсатмалари амалда бўлар экан.Агар кимки тушида хукмдор билан бирга тўрда ўтириб бирон нарса еётган бўлса то уйқудан кўзини очгунча олдидан дастурхон йиғиштирилмаган бўлса узоқ умр кўришга далолатдир.Кимки хукмдорга яқин одам болмаса.

ХУСНБУЗАР-кимки тушида юзида кўп хуснбузар кўрса.фосиқ ишларининг кўплигига ишора.Юздаги йиринглаб турган хуснбузар ёрилиб кетишини кориш омадга ишора.Аёл юзига хуснбузар тошган эркакни кўрса,бузуқ бир одамга рўпара келади.

ХУШБЎЙ ЎТЛАР-хушбўй ўтларни кўрсангиз ва хидласангиз фойдали ишларга қўл урасиз.Хушбой,бироқ қуриган ўтларни кўриш касал болишга ишорадир. Хуштак-тушингизда хуштак овозини эшисангиз ёки озингиз чалсангиз,ўнгингизда фойда олиш мақсадида бузуқ ва ярамас ишларни қилар экансиз.Қиз тушида хуштак чалса,ёмон хулқи учун гап-сўзга қолади.Кўпчилик сизга қараб хуштак чалаётган бўлса,жамиятда сизга корсатилган хурмат йўқолар экан.


туш табири, туш табири тушда, туш табири китоби, туш табири илон, туш табири бо, туш табири янги

Previous articleBemor (hikoya)
Next article«Bemor» hikoyasi haqida