Oy va quyoshning asosiy fizik parametrlari

0

Oy bizga yaqin bo`lganligi sababli u bizga Quyosh kattaligida bo`lib tuYuladi. Lekin Oy Yerdan ancha kichik. Uning diametri taxminan 3500 km, ya`niy Yer diametrining 0,27 qismiga, Yuzi-Yer Yuzining taxminan 1/13 qismiga, hajmi esa Yer hajmining 1/49 qismiga teng.

 Oyning massasi Yer massasining taxminan 1/81 qismiga teng. Oyning zichligi 3,3 g/sm3 yokiy Yer zichligining 0,6 qismiga teng. Bu esa Oy ichida bizning Yerimiz ichida bor deb faraz qilingan qattiq yadroning yo`q ekanligini bildiradi.

 Oy sirtidagi tortishish kuchini ham Quyosh sirtidagi tortishish kuchini hisoblagan formulaga asosan topish mumkin. U Yer Yuzidagi og`irlikning 1/6  qismiga teng. Demak Yerdagi hamma jismlar Oyda yerdagiga nisbatan 6 marta yengil bo`ladi. Eslatma: Quyoshda Quyosh sistemasining 99,866% massasi tuplangan. Quyoshda vodorodning ulushi 70%, geliyning ulushi 27%, qolgan elementlarning ulushi 2,5%.

Fizikada ishlatiladigan ayrim atamalar

Previous articleAstronomiya fani va uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi
Next articleTuproq sho’rlanishi sabablari va uni oldini olish chora tadbirlari (referat)