Ravshan dostoni (Dostondan parcha)

0

Равшан достони (Достондан парча)


Burungi o‘tgan zamonda, el-yurti omonda, Buxorodan tumanda[1], Taka-Yovmit deganda, Yovmit elida, Chambilning belida Go‘ro‘g‘libek davrini surib, dushmanning dodini berib o‘tdi.

Qirq yigitni yig‘dirib, silovsin to‘n kiydirib, kuniga kech kisin[2] sergo‘sht qilib, sermoy palovga to‘ydirib, semiz qo‘ydan so‘ydirib, ko‘pkarisin choptirib, olomonga ola sarpo yoptirib, el-u xalqning ko‘nglini toptirib, Yunus bilan Misqol parini Ko‘hi Qofdan, Eram bog‘idan keltirib, umr o‘tkazar edi.

Go‘ro‘g‘libekning farzandi bo‘lmadi. Hasanxonni Vayangandan, Avazxonni Xunxordan olib kelib, ikkovini ulim deb, iskasam[3] gulim deb, jon-u dilim deb, tobutimning chegasi, el-u yurtimning egasi, o‘lsam, merosxo‘rim deb, ikkovi bilan ko‘nglini xush qi lib, shularga bino qo‘yib, «bolam-bo‘tam» deb parvarish qilar edi. Avazxonni Og‘a Yunus pari «o‘g‘lim» deb yoqasidan solib, etagidan olib edi, Hasanxonni Misqol pari yoqasidan solib, etagidan olib edi. Parilar ikkoviga bino qo‘yib, bolam deb suyib, har qaysisi o‘z uylarida parvarish aylab tarbiyat qilar edi.

Ikkovini katta qildi. Avazxon bilan Hasanxon ham sher haybatli, yo‘lbars kelbatli, qoplon yurakli, arslon bilakli yigitlar bo‘ldi. Go‘ro‘g‘libekning ham o‘g‘illaridan ko‘ngli to‘ldi. Hasanxon Arzrumdan xon Dallini olib qochib, qirq kun shohona to‘ylar berib, o‘z rasm-rusumlari bilan oldi. Avazxonga Gulqiz degan bir barno suluvni olib berib, uyini tushirib berib, davrini surib yuraverdi.

Hasanxonga xon Dallidan bir o‘g‘il paydo bo‘ldi. Go‘ro‘g‘libek to‘ylar qilib, otini Ravshanbek qo‘ydi.

Avazxon bir-ikki yildan so‘ng qizli bo‘ldi. Go‘ro‘g‘libek quvonib, suyunib, munga ham to‘ylar qilib, otini Gulanor qo‘ydi. Enagalar parvarish qilib boqib, bachalarni[4] tarbiya qilib katta qildi. Bachalar birdan ikkiga kirdi, otaena deguday bo‘ldi, osh-u non bersa, yeguday bo‘ldi, u yoq-bu yoqqa borib keguday bo‘ldi. Ikkidan uchga, to‘rtga kirdi, ikkovini bir maktabga berdi. Ikkovi ham o‘qib mulla bo‘ldi.

Kunlardan bir kun Go‘ro‘g‘libek parilar bilan o‘tirib edi. Ravshanbek ayni o‘n besh-o‘n olti yoshida, zarli qalpoq[5] boshida, yuzi yarqirab, eshikdan salom berib bordi. Go‘ro‘g‘libek Ravshanbekni ko‘rib, dimog‘i chog‘ bo‘lib, parilarga qarab aytdi: «Ho‘ parilar, mening ko‘nglimga bir gap keldi, sizlarga aytayin, sizlar nima deysizlar? Mening o‘zimga shu ishim juda xush keldi, sizlarga ham xush kelar. Men Avazxon bilan Hasanxonni quda qilayin, Gula norjonni Ravshanjonga fotiha qilayin, o‘zim sovchi bo‘layin, bugun borayin». Unda parilar: «Juda yaxshi bo‘ladi. Bizlarga ham bu so‘zingiz yoqdi, yaxshi aytdingiz bu gapdi», – deyishib, quvonishib qoldi.

Gulanor ko‘p suluv: yaxshi suratli, shirin so‘zli, quralay ko‘zli, uzun bo‘yli, keng ko‘krakli, xushxayol, zehni tez, serfahm qiz edi. Ravshanbek uning bilan maktabda birga o‘qiganda, ko‘zining ostiga bosib qo‘yar edi. Go‘ro‘g‘libekning bu so‘zi Ravshanbekka ham yoqib qoldi. Ichida: «Qizini bersa yaxshi, bu qizini bermas, bobomning so‘zini sindirar», – deb qo‘ydi. Go‘ro‘g‘libek parilar bilan maslahat qilib, Avazxon o‘g‘lining qoshiga sovchi bo‘lib boraverdi. Shunda Ravshanbek qoralab[6], bobosining orqasidan boraverdi.

…Go‘ro‘g‘libek bol Avazga[7] qarab, murtini[8] burab, bir so‘z ayta yotir:

…Otang keldi sening so‘zing olmoqqa,
Ko‘nglidagi sirni bayon qilmoqqa.
Shul sababli mehmon keldim uyingga:
Hasanman o‘zingni quda qilmoqqa.

Yetti yoshda olib keldim o‘zingni,
Qo‘limda ko‘p yeding osh-u tuzimni,
Otang keldi, bolam, o‘zingga sovchi,
Ravshanga ber Gulanorday qizingni!

Otangning, farzandim, tilin olinglar[9],
Hasanman o‘zingni quda qilayin,
Ravshanga ber Gulanorday qizingni,
Yovmitning eliga to‘ylar berayin!

Unda Avazxonning achchig‘i keldi. Polvonning qahri kelib, ajdarday to‘lg‘anib, ko‘zlari olovday yonib, Go‘ ro‘g‘libek otasiga qarab… bir so‘z aytayotir:

Yigitlar ichida menman o‘dag‘a[10],
Bedovga yarashar oltindan to‘g‘a,
Ravshanga bermayman Gulanorjonni,
Qizim tugul, kuchugimdan sadag‘a.

Ota, javobingni berdim, jo‘nagin!
Mundan keyin sovchi bo‘lib kemagin!
Har kimni tengiga qo‘sh-da, vallamat,
Menga munday tuzsiz so‘zni demagin!

Eshitib ol, ota, aytgan so‘zimni,
O‘zim o‘lmay, g‘anim bosmas izimni,
Bermayman Ravshanga Gulanor qizimni!
Men Hasanga teng qilmayman o‘zimni!

…Ravshanbek darchaning orqasida turib edi. Bu so‘zlarni eshitib, bir umrda sovuq shamol yemagan[11] bola emasmi, sovuq so‘z tugul, bolaning o‘mganidan[12] bir jazoyil[13] tesh ib o‘tgandan yomon bo‘ldi. Ravshanxon tovushining boricha «vo» deb baqirib, yig‘lab qaytaverdi.

Bola shu yig‘lagancha ko‘chaning yuzi bilan yig‘lab bo rayotir edi. Ravshanbekning yig‘lagan tovushi Og‘a Yunu s pari ning qulog‘iga yetdi. Pari aytdi: «Qanday bola ekan ko‘chada yig‘lagan?» Shunda qarasa, o‘zining ko‘rar ko‘zi, so‘zlar so‘zi, o‘z joniga teng ko‘rib yurgan Ravshanbek bolasi yig‘lab kela yotir. Yugurib borib, qo‘ltig‘iga qisib, ko‘zining yoshini betidan artib: «Bek Ravshan bolam, nega yig‘laysan?» – deb so‘rab turdi. Shunda Ravshanbek dim[14] o‘pkasini bosolmaydi. – Ha, bachchag‘ar Avaz, deb aslo turolmaydi.

Og‘a Yunus pari: «Ey bolam, Avazni nega urishasan. Menga aytgin, anglab, bilib olayin», – desa, bola har o‘ksiydi, gapirolmaydi.

– E ena! Avazing: «Qizimni bermayman, mening tengim emas», – deb bizni quzg‘un, o‘zini lochin tutdi. Bachchag‘ar Avaz bizdan ortiq bo‘lib ketibdi. Shu Avazdan kam bo‘lsam, cho‘llarga boshimni olib ketaman. Qo‘yaver, ena, qo‘yaver, endi Chambilda turmayman, shu Chambilni Avazga berdim, – deb bola dim o‘pkasini bosolmaydi. Shunda Yunus pari kulib, Ravshanbekning so‘zlariga hayron bo‘lib:

– E bolam, Ravshanjon, muddaong Avazning qizi – Gul anor bo‘lsa, aslo g‘am yema! «Qizi borning nozi bor» degan, shunday-shunday deydi-da. Unga sen xafa bo‘lma! Mana men, men borayin otangning orqasidan; uning qizda nimasi bor ekan? Tortib olib bersam ham Gulanorni senga olib beraman… Qani, men borayin, «bermayman», degan Avazni ko‘rayin, shu Avazmi qizini bermaydigan, – deb Og‘a Yunus pari bormoqchi bo‘laverdi. Shunday qarasa, Ravshanbek juda otashin. Shunda pari ko‘nglida: «Bu bola achchig‘i bilan bir yoqqa ketib qolmasin», deb xosiyatli uzugini ovunib o‘tirsin deb, qo‘lidan olib, Ravshanbekka berdi.

– E Ravshanbek, shu uzukka qarab o‘tir, men borib, Avazning qizi – Gulanorjonni senga fotiha qilib, to‘y taraddudini qilib darrov kelaman, – deb pari ham turib ketdi.

Endi Ravshanbek ko‘zining yoshini artib, shunday niginga[15] qarasa, niginning yuzida xati bor, yer yuzida jami parini bandiga[16] olgan duoli yozuvi bor, olam mamlakatiga bermaydigan xosiyati bor; har yerda suluv barno qiz bo‘lsa, oti bor; ba’zi-ba’zi juda nozik, uzik[17] suluvning ham oti bor, ham surati bor, shu uzukning bir chetida Qoraxon podshoning qizi – Zulxumor degan bir qizning oti bor, ham surati bor.

Ana endi bola buni ko‘rib, Zulxumorga g‘oyibona ko‘ngil qo‘yib, ishqivoz bo‘lib, o‘ziga-o‘zi aytdi: «Kel-e, Avazning qizi bo‘lmasa, Qoraxonning qizi-da! Avaz qizini bermadi deb, mening yig‘lab yurganim qanday», – deb g‘ayrati kelib, otasining Jiyronqush degan oti bor edi, urushga minadigan, shu Jiyronqushning oldiga keldi.

Jiyronqush ham shunday ot: to‘rt oyog‘i teng tushgan: biqini yoziq keng tushgan, qarchig‘ayning havosi tekkan.

Shu otni yetaklab olib chiqib, yakkamixga boylab, otni egarlab… turipti:

…Bekning oti po‘lat suvluq chaynadi,
Qizil kiyib, gulday bo‘lib jaynadi[18].
Ilon tilli, yashin turli xanjarni
Obro‘ ber deb, xipcha belga boyladi.
Tomosha qing xon Ravshanday polvonni,
Shirvonning yurtiga talab ayladi[19].
Tomosha qing Chambilning shunqorini,
Mindi yigit Jiyronqushday otini,
Yig‘latib otasi – Hasan mardini,
Qon yig‘latib xon Dalliday suluvni,
Ravshan izlar bo‘ldi Shirvon yurtini.

Ravshanbek otini hovlidan chiqarib, ota-enasidan g‘oyibona rozi bo‘lib, ko‘chaning yuzi bilan, odamlarning izi bilan gulday jaynab, suqsurday bo‘ylab, parvoz aylab, taraqqos boylab[20], ostida Jiyronqush oti har usulda o‘ynab… borayotir.

Hasanxon darvozabon bilan do‘st edi, doim darvozabonning oldida o‘tirar edi, ikkovi… birov-birovining so‘zini tashlamas edi. Hasanxon jo‘rasi bilan gaplashib o‘tirsa, Ravshan xon otasining ustiga borib qoldi…

Unda Hasanxon polvon yolg‘iz bolasi, ko‘zining oqi bilan qorasi – Ravshanxonni tanib, …Jiyronqushning jilovidan ushlab, ko‘zini yoshlab, «…hay, attang», – deb barmog‘ini tishlab, yolg‘iz farzandiga qarab bir so‘z dedi:

…To‘rasan, Ravshanjon, Chambil elingga,
Keskir isfi honni[21] boylab belingga,
Qo‘sh po‘pakli[22] nayza ushlab qo‘lingga,
Otang qurbon bo‘lsin shirin tilingga,
Yovga ajdahorim, senga yo‘l bo‘lsin?
Sen bo‘lmasang, otang holi ne kechar?
Sensiz menga falak kafanto‘n bichar,
Dunyoning bolini zahar deb ichar,
Qanday kuni kechar[23] sho‘r enang nochor,
Harna yo‘g‘-u borim, senga yo‘l bo‘lsin?
Menga aytgin ko‘nglingdagi o‘yingni,
Aytgin, bolam, boradigan joyingni,
Men bilayin talab qilgan elingni,
Ayt siringni, qaytarmayman ra’yingni,
E, yolg‘iz shunqorim, senga yo‘l bo‘lsin?

Ravshanxonni otasining savlati bosib, hayosi g‘olib kelib, nima derini bilmay o‘ylanib turib edi, axiri bo‘lmadi. Otasiga gapirmay o‘tsa, u ham bo‘lmaydi, gapiray desa, uyaladi.

Ana endi Ravshan polvon otasining so‘zlariga javob berib, ko‘ngli buzilib, yurak-bag‘ri ezilib, ko‘zining yoshi tizilib, boshidan o‘tgan sir-savdosini otasiga aytib, o‘zidan o‘tganidan xabardor qilib, bir so‘z aytayotir:

Jonim ota, aytolmayman uyalib,
Bolang ketar endi boshini olib.

Jon ota, alamim ko‘pdir so‘rmagin,
Bek Ravshan jo‘nadi safarga tolib[24].

Qaladan[25] qalampir yuklar qalachi[26],
Har xil isli bo‘lar tog‘ning og‘ochi.

Otajon, alamim ko‘pdir, so‘rmagin,
Vallamat[27] boripti Avazga sovchi.

Qabul qilmay vallamatning so‘zini,
Nomard Avaz bermas bo‘pti qizini,

O‘tib ketdi Avazxonning so‘zlari,
Bizni quzg‘un, lochin qipti o‘zini.

Maydon-maydon Jiyronimni yelmasam,
Dushman bo‘lsa, bo‘lak-bo‘lak qilmasam,

Avazning qizidan yaxshini olmasam,
Jonim otam, Chambilbelda turmasman.

Chambil deydi unib-o‘sgan elingni,
Javob ber, otajon, ko‘tar qo‘lingni[28]!

Talab qildim, Shirvon elga, otajon!

Javob bersang, bermasang ham ketaman!

Javob ber, otajon, yorga boraman,
Yor deyman-ku, nomus-orga boraman.

Ota sendan oq fotiha tilayman,
Shirvon elda Zulxumorga boraman.

Hasanxon bu so‘zlarni eshitib, …«Hay, attang», – deb barmog‘ini tishlab, ko‘zini yoshlab, o‘g‘liga ne derini bilmay qoldi. Shirvonning eli uch oylik yo‘l. Ikki ora suvsiz cho‘l, u yog‘i dushman el. «Yolg‘iz bola yovdan yomon», uzoqroq bozorga yuborgisi kelmaydi. …Hasanxon bechora o‘g‘lining jamoliga, novdaday o‘sgan kamoliga ko‘zi to‘ymay, …ichi g‘amga to‘lib, rangi gulday so‘lib, yolg‘iz bolasidan ayrilib qololmay, oh tortib:

– E Ravshanjon! Axir mening uyimni motamxona qilib, meni tashlab ketar ekansan-da, – deb turib, asli mard emasmi, «Kel tavakkal-da», – deb …o‘zi dildorlik berib …o‘g‘liga qarab necha yerdan timsol keltirib, nasihat qilib so‘z aytayotir:

Paydo bo‘lding ikki gavhar donadan,
Parvoz qilib uchding manzil-xonadan.

Avval aytgan nasihatim, Ravshanjon,
Kechsang yomon bo‘lar ota-onadan!

Eshitib ol, otang sho‘rning arzini,
Elida sarg‘aytding gulday tarzini.

Bir qiz uchun unutmagin bizlarni,
Unutma otang ham onang qarzini!

O‘zingdan pastlarman har yo‘lga ketma!
Bolam, aytgan nasihatim unutma!

Oldingdan kim chiqsa, besalom o‘tma!
Bir g‘aribni ko‘rsang, zinhor og‘ritma!

Qo‘lingdan kelgancha chiqar yaxshi ot,
Yaxshilik qil, bolam, yomonlikni ot!

Nasihatim yod qilib ol, yolg‘izim,
Yolg‘iz yursa, chang chiqarmas yaxshi ot.

Hasanxon polvon mard emasmi, bolasiga qarab, oq fotihani betiga tortib: – Bor, bolam, manglayingni Xudo ochsin! – deb qolaverdi. Ravshanbek otasidan duo olib, otining boshini solib, yo‘lga ravona bo‘lib ketaverdi.

* * *

Ravshan… tog‘-u toshlar, cho‘l-u biyobonlarni bosib o‘tib, Shirvonga keladi. Bu yerda bir kampirga o‘g‘il bo‘lib yurib, kunlarning birida shaharni aylanar ekan, bozorning ustidan chiqib qoladi. Zulxumorning qalpoq tikib, har bozor kuni yigitlarga sotishni rasm qilgani, bozordagi ko‘shkning ustida yuzini ochib o‘tirishi, yigitlar ko‘rmanasiga bir lagan tilla hadya qilib, uni tomosha qilishlarini bilib oladi.

* * *

…Ravshanbek bozorning ustidan kelib qolib, «Yorim Zulxumorjonni ko‘raman», – deb, dimog‘i chog‘ bo‘lib, vaqti xush bo‘lib, bozordagi odamlarga qarab, bir so‘z aytib turibdi:

Uzoqdan kelayotibman,
G‘amning loyiga botibman,

E yoronlar, birodarlar, birodarlar!
Men yorimni yo‘qotibman.

E yoronlar, birodarlar, xaloyiq!
Men yorimdan adashibman…

Elda davron surgan bormi?
O‘z davriman yurgan bormi?

Bizning yordan ko‘rgan bormi?
Yor daragin bergan bormi?

Toblab zulfi n o‘rgan bormi?
Yorman suhbat qurgan bormi?

Yoki birga yurgan bormi?
Bog‘idan gul tergan bormi?

Bizning yordan ko‘rgan bormi?
Yor daragin bergan bormi?..

Shunday asov toyday yorni
Qo‘lga keltirsam deb keldim.

Oshiqligim shu barnoga
Endi bildirsam deb keldim.

Eldan o‘zgan chin suluvni
Ishqib[29] ildirsam deb keldim.

Aytganima ko‘nmasa-chi,
Aldab ko‘ndirsam deb keldim.

Bizning yordan ko‘rgan bormi?
Yor daragin bergan bormi?

…Past-pastgina past ko‘chalar,
Holin bilmas bir nechalar,
Bedov mingan boyvachchalar,
Boyvachchalar, bekvachchalar,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Bozor kelgan bozorchilar,
Yo‘lni kezgan guzarchilar[30]
Tinmay elni kezarchilar,
Jo‘n[31] savdoni buzarchilar[32],
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Mardikorlik – ish bozori,
Cho‘yan bozor, mis bozori,
Manov pishiq g‘isht bozori,
Qassob bozor – go‘sht bozori,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Changib yotgan un bozori,
Qo‘qib[33] yotgan jun bozori,
Anov mursak[34], to‘n bozori,
Pichoq bozor, qin bozori,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Anovi qovun bozori,
Baqqollik, sovun bozori,
Salloh[35] sotib kalla-pocha,
Qassobga tovun[36] bozori,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Chetda turgan qo‘y bozori,
Yilqi bozor, toy bozori,
Qurt bilan, sarimoy bozori,
Qog‘ozdagi choy bozori,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Bo‘z bilan alak[37] bozori,
Attorda elak bozori,
Rang, bo‘yov, lok bozori,
Paranji, jelak[38] bozori,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Bug‘doy ham arpa bozori,
Paxtali ko‘rpa bozori,
Qo‘y teri surpa bozori,
Sersavdo turpa5 bozori
Qalpoq bozori qaysidi(r)?
Echki ham uloq bozori,
Telpak ham tumoq[39] bozori,
Kavob, qovurdoq bozori,
Nasya emas, naq bozori,
Qalpoq bozori qaysidi(r)?

Ravshanbek «qalpoq bozori qayerda», – deb ba qirib borayotir edi. Shu yerda bir nashavand turib edi, kayfi uchib ketdi. Ravshanbekka qarab aytdi: «Ey o‘zbek! Muncha baqira san, kayf degan narsadan qolmadi-ku! Sen o‘zing burun ham hech bozorga boribmiding, ilgari bozorni ko‘ribmiding? Anov changib yotgan un bozori, narigi qo‘qib yotgan jun bozori, hu anav, katta do‘kon – to‘n bozori, narigi turgan – pichoq bozori bilan qin bozori, undan o‘tding – qalpoq bozori-da, yurtni buzding-ku?!» – deyotir.

Ravshanxon bozorni oralab o‘tdi, qalpoq bozoriga yetdi. Qarasa, qirq zinalik ko‘shkning ustida Zulxumoroyim kaniz lari bilan qalpoq sotib turibdi. Zulxumor betidan niqobini olib, ko‘p kaniz lar o‘rtaga olib turibdi. Ravshanbek Zulxumorning jamolini, navdaraxt[40] kamolini ko‘rib, tomosha qildi. Ravshanbek qarasa, Zulxumorning kamoli, oyday jamoli, oq yuzida xoli, yangi to‘lgan oyda y ikki qoshi hiloli. Ravshanbek zehnini qo‘yib qarasa, yasangan hurday, tishlari durday, ko‘zlari yulduzday, qoshlari qunduzday, lablari qirmizday, og‘izlari o‘ymoqday, lablari qaymoqday, ikki yuzi oyda y, tarlon-qarchig‘ay uchadigan qushday, muhrlangan qog‘ozday yalt-yult etib o‘tiribdi. Zulxumoroyning bu yog‘ida to‘qson besh, bu yog‘ida to‘qson besh – o‘n kam ikki yuz ko kili bor, bir yog‘ini tilla suvga botirgan, bir yog‘ini kumush suv ga botirgan, tong shamolida qotirgan. Jamoli chillaning qoriday tingjirab[41], yaltirab o‘tirgan.

Ana Zulxumorning ko‘zi javdirab, zulfi shovdirab, zulfi ning shu’lasi yuziga ursa, yarq-yurq etib, betining shu’lasi zulfi ga ursa, yashin tushganday bo‘lib o‘tiribdi. Ravshanbek qarasa, musicha, so‘pito‘rg‘ay, g‘azalay, simcha qushlar Zulxumorning jamoli jilvasiga chidamay, baland quyilib kelib, egniga, kiptiga[42] tegib-tegib, uchib borayotipti. Ravshanbek Zulxumorni bu sha’n-u shavkatda ko‘rib, yuz jon-u dil bilan ishqivoz bo‘lib, yuz jon-u dil bilan xaridor bo‘lib, qarab qoldi…

Ravshanbek masti beixtiyor bo‘lib, ikki qo‘lini ko‘tarib, bulg‘ab[43], oyoqni uzangiga tirab, balandga qarab baqirib, qizlar ni chaqirib bir so‘z aytadi:

Kuygan alvon-alvon so‘zlar,
Ayrilgan bir-birini izlar.
Ko‘shkida o‘tirgan qizlar,
Baring birday botamizlar[44],
Turinglar, Chambil ketamiz,
Juringlar, Chambil ketamiz!
Shirvon elning barnolari,
Suluvlarning podsholari,
Yigitlarning dilxolari,
Yuzlari mehr-u mohlari[45],
Juringlar, Chambil ketamiz,
Turinglar, Chambil ketamiz!
Zulfi n toblab o‘rgan qizlar,
Elda davron surgan qizlar,
Kaptarday bo‘b yurgan qizlar,
Qalpoq sotib turgan qizlar,
Juringlar, Chambil ketamiz,
Turinglar, Chambil ketamiz!

…Unda hamma qizlar hayron qolib kulayotir. «Hu-hu», – deyishib qarayotir. «Nega unday qilayotir?», – deb bir-biridan so‘rayotir… Ravshanbek shu yerda qip-qizil tentakka chiqib qoldi… Bir pilla[46] Ravshanbek hushiga kelib qarasa, qorong‘i bo‘lib qolibdi, bozor tarqab ketibdi, qizlar tushib ketibdi. Ravshanbekning o‘zi qolibdi. Hech kim yo‘q… U yoq-bu yoqqa qarab, qizlarning qayoq qa ketganini bilmay, bir dardi ming bo‘lib, ichi g‘amga to‘lib… ne pillalarda uyga keldi…

Enasi Ravshanbekning joyini solib berib, uxlagali joyiga o‘tib yotdi. Bolaning uyqusi qayoqdan kelsin, ilon, chayon chaqqanday Zulxumorning ishqi kuydirib borayotipti. Uh deydi bo‘lmaydi, uyqu kelmaydi… Bolaning ko‘ziga dalaning shu’lasi baland ko‘rindi. Tomga chiqib qarasa, katta yo‘l bilan boyagi ko‘shkda ko‘ringan qizlar, qancha kanizlar kelayotir… Bularning orqasidan boyagi ko‘shkda ko‘ringan xossaki[47] ka nizlar bilan Zulxumoroyim o‘tib borayotipti.

…Ravshanbek tomdan o‘zini tashlab ketdi. Kampir: «Ha, bolasi tushmagur, qayt-chi-qayt!» – deb qichqiraqichqira qoldi. Ravshanbek piyoda yo‘rtib[48], ko‘chaning yuzi bilan, qizlar ning izi bilan urib yugurib, qizlarni izlab keta berdi…

Bir qancha yo‘l yurib edi, oldidan chiqdi katta bir bog‘, bir yog‘i chorbog‘, juda katta-kalondimog‘, ko‘rganlar farog‘, shunday joyga borib qoldi. Qarasa, ko‘p qizlar, ancha sarvinozlar, beadad kanizlar, hayhaylashib, o‘n – bir, besh – bir, to‘p-to‘p bo‘lib, bir xili oz, bir xili ko‘p bo‘lib, yuribdi sayilbog‘ qilib.

Ravshanbek bildi, kechagi qizlar shu yerga kelgan ekan… Ravshanbek astagina pisib borib, gulning ichiga yashirindi… Bog‘da bitta ham erkak yo‘q. Qizlar o‘ynashib, qizg‘aldoqday yashnashib… bir xillari bir-birlarining bo‘yniga qo‘lini tashlashib yuribdi… Qizlar bir bazmlar, tapir-tupur o‘yinlar qi layotir, qizig‘i keyin bo‘layotir…

* * *

Shu asnoda bir to‘p qizlar o‘ynashib-kulishib, gul terishib-talashib, yashirinib yotgan Ravshanning ustidan chiqib qolishadi. Begona yigitni ko‘rgan qizlar dod-voy solib, Zulxumorga xabar berishadi. Zulxumor yigitning kim, qayerlik ekani, nimaga kelganini so‘rab, ko‘rmanasini olib kelishga Oqqiz degan kanizini jo‘natadi. Ravshan tillasi yo‘qligi uchun momosi Yunus pari bergan sehrli uzukni kormana sifatida Zulxumorga yuboradi. Qiz uzukni tomosha qilayotib, unda o‘z ismi va suratini ko‘radi. Uzuk sehrli ekanini bilgach, bunday uzuk har kimda ham bo‘lavermasligini o‘ylab, yigitni huzuriga olib kelishlarini buyuradi.

Qizlar Ravshanni olib kelishgach, Zulxumor, avvalo, uzuk ko‘zidagi yozuvni taqdirning bitigi deb bilganidan, ikkinchidan, yigitning chin oshiq ekanini sezib, yoqtirib qolganidan uni qabul qiladi. Bir necha kunni Ravshanbek Zulxumor bilan shod-xurram o‘tkazdi. Ravshanga ko‘ngli ketgan, lekin e’tiborini qozona olmagan hasadgo‘y Oqqiz Zulxumorning Ravshan bilan yashayotganini onasiga aytib beradi. Onasi bu gapni Qoraxonga yetkazadi. Ravshanni bandi qiladilar. Podsho uni osishga buyuradi. Shunda Shirvon kattalari: «Yigitni o‘ldirishga shoshmaslik kerak, yosh, aqlli va botir yigit ekan, uni qirq kun zindonga tashlasak, so‘ng chiqarib dinimizga kirishini so‘rasak, ko‘nsa, sizga kuyov qilsak, ko‘nmasa, osaverasiz», – deb maslahat berishadi. Bu gap podshoga ma’qul kelib, Ravshan zindonga tashlanadi. Zulxumor kanizlari bilan bir hovliga qamalib, besh yuz sarboz qorovul qo‘yiladi. Qiz Ravshan bilan yashirincha maslahatlashib, uning ota-onasiga xat yozadi.

Zulxumoroyim o‘z qo‘li bilan bir xatni bitdi: «Hasan mardning o‘g‘li, xon Dallining jon-u dili, oti bek Ravshan, Shirvon mamlakatiga kelib bandi bo‘ldi. Qirq kun muhlat qi lib, zindonga soldi. Shu qirq kunning o‘n to‘qqiz kuni o‘tganda shu xat bo‘ldi, namozshomda bitildi. Tong otmay, Chambilbelga to‘ramning eliga yetadi. …Ravshanning murabbiylari bo‘lsa, kelsa, ayirib olsa». Xatni mahkam qildi, o‘rab berkitib, bir narsa zarar qilmasday, yomg‘ir bo‘lsa o‘chmasday qildi. Shu xatni mayna qushning bo‘yniga mahkam boylab, tushib qolmasday qilib, maynaga necha bir so‘zlarni tayin qilib, mayna jonivor ham oqshom uchmoqqa taraddud qilayotir.

Beklar minar bedov otning sarasin,
Yaxshi tulpor uzoq yo‘lga yarasin.
Qichay berdi jonvor mayna g‘ayratman,
Sahar vaqti oldi Chambil qorasin.
Uchmoqdan maynada armon qolmadi,
Biror yerda mayna damin olmadi.
Borib qo‘ndi bir hovlining ustiga
Har paridan chakillab ter tomadi.

Sahar vaqti xon Dalli yolg‘iz bolasi, ko‘zining oq-u qorasi …Ravshan bolasini sog‘inib, dalaga chiqib bora turib: «Boy Ravshan!» – dedi. Buni jonivor mayna eshitib, shul ayol Ravshanbekning enasi ekanligini bilib, bir qaqirlab, qattiq sayradi. Buni xon Dalli eshitib, maynaga qarab, bolasini so‘rab, bir so‘z deb tururi:

Sahar vaqti, mayna gulday jaynading,
Osoyishta tanda jonim qiynading,
Hayron qoldim dovushingdan, maynajon,
Ne sababdan, mayna, bunday sayrading?
Sen bunday sayraysan, jonim olasan,
Meni endi har xayolga solasan,
Ne sababdan, mayna, bunday sayrading?
Joningni achitib dovush qilasan.
…Bulbul oshna bo‘lar bog‘ning guliga,
Mayna yetdi talab qilgan eliga.
O‘tirgan joyidan uchib shu mayna
Kelib qo‘ndi xon Dallining qo‘liga.
Xon Dalli qarasa, qushning dodi bor,
Ko‘p uzoqdan qistagan holati bor.
Xon Dalli qo‘liga olib qarasa,
Maynaning bo‘ynida arza xati bor.

Xon Dallidan xatni olib o‘qib, voqeadan xabar topgan Hasanxon Go‘ro‘g‘lining G‘irko‘k otini minib, zudlik bilan Shirvonga jo‘nashga qaror qiladi. Xatdan ayon bo‘lishicha, Qoraxon bergan qirq kunlik muhlatning roppa-rosa yigirma kuni o‘tgan. Yigirma kundan keyin Ravshan yo begona dinga kirishi, yo dorga osilishi kerak…

Ana endi Go‘ro‘g‘libek shoshib-surinib, yig‘lab-emranib, Hasan mardga oq fotiha berib yubordi. Hasanbek: «Hayt!» – deb, G‘irko‘kni o‘ynatib, suvliqni chaynatib, dushmanlarning zardasini qaynatib, «Shirvon, qaydasan?» – deb, yakka-tanho savab ketib borayotir, huv deb ketib borayotir:

Sovutini bo‘ktarib[49],
Qalqonini do‘ngtarib[50],
Yo‘lga tushdi mard Hasan
Shirvon elin axtarib…
Ot boradi arillab,
Otgan o‘qday parillab,
Ot alqimi[51] – tong shamol,
Mis karnayday zarillab,
Suvsiz cho‘lda G‘irko‘k ot
Borayotir karillab.
Tonglar otib boradi,
Kunlar botib boradi,
Suvsiz cho‘lda mard Hasan
Yakka ketib boradi.
Dushmanlarning qonini
Bo‘z tuproqqa qotsam[52] deb,
Qoraxonday podshoni
Yerman yakson etsam deb,
Yuragin qon etsam deb,
Bek Ravshanning ustida
Katta to‘fon etsam deb.
Qulon[53] yurmas yerlardan
Quvib o‘tib boradi.
Bulon[54] o‘tmas yerlardan
Burib o‘tib boradi.
Qarsoq[55] yurmas yerlardan
Qalqib o‘tib boradi.
Bo‘ri yurmas yerlardan
Bo‘zlab ketib boradi.
Polvon Hasan dovushin
Sozlab ketib boradi.
Bek Ravshanni tinmasdan
Izlab ketib boradi…
Yo‘lbars yurmas yo‘llardan
Yo‘rtib o‘tib boradi.
Bek Ravshanning alamin
Tortib o‘tib boradi…

Hasan mard yo‘lni qichab ola bersin, Shirvonga yaqin kela bersin, shu so‘z shu yerda qola bersin. Endi Ravshanxonning enasidan… eshiting. Ravshan Shirvon elida o‘g‘il tutingan kampir ning avval olti o‘g‘li bor edi, oltovi ajdahor edi… Har biridan Qoraxon podsho qo‘rqar edi, oltovi olti yerda qal’a-qo‘rg‘on qilib turar edi. Olti o‘g‘li o‘lib ketdi. Kampir bolalarining o‘tiga kuyib-yonib, o‘rtanib, tutanib, jizig‘i[56] chiqib qolgan edi. Ravshanbekni o‘g‘lim deb, o‘lsam merosxo‘rim deb qo‘ygan edi. Bu ham podshoga bandi bo‘lib, kampirning avvalgi alamlaridan shunisi o‘tdi…

Ana shu kampirning katta o‘g‘lining bir nonxo‘r polvoni bor edi, o‘zi juda zo‘r edi, urush-surish bo‘lsa, mingga barobar edi. U polvonning otini Aynoq kal der edi. Lekin o‘zlari to‘rt og‘a-ini edi, to‘rtovi ham kal edi, bari ham bohunar[57] edi.

Kattasi Aynoq kal zo‘r edi. Aynoq kal shunday edi: ot, tuya, arava ko‘tarolmas edi. Doim bir yoqqa ko‘chmoqchi bo‘lsa, piyo da ketar edi… Ukalarining otlarini Jaynoq kal, Ersa k kal, Tersak kal deb yuritishar edi. Jaynoq juda masxara boz edi, har tusli bo‘la berar edi. Agar birovni aldamoqchi bo‘lsa, har tusli bo‘lganda o‘zining jo‘ralari ham tanimas edi. Ersak kal shunday edi: oqshomlari qo‘liga kamonni olsa, qushni ko‘zidan urar edi. Juda mergan edi… Tersak kal sinchi edi: Yilqining tulporini suyagidan tanir edi, qilichning o‘tkirini qinidan bilar edi.

Kampir yig‘lab-emranib Aynoq kalga bordi. Aytdi: «Aynoqjon! Mening qarigan vaqtimda Xudo menga tag‘i bir g‘amni soldi, u bolalarimning g‘amidan ziyodaroq bo‘ldi. Sen ilgari, o‘g‘limning borida, davlatimning ko‘pida mening osh-nonimni ko‘p yeding. Endi mening ishim senga tushib qoldi. Shu Ravshanbek bolamni ayirib olaman desang, sening qo‘lingdan keladi».

Aynoq… aytdi: «Ho‘, ena!.. Aslo g‘am yema! Shu o‘g‘illa ringning menda haqi ko‘p. Sening tuzingni men ko‘p yeganman… Katta o‘g‘ling meni ko‘p parvarish qilar edi. Endi shuning arvohi uchun ertaga maydonga kiraman… Ravshanni ayirib olaman…»

Shunday qilib, kallar maslahatni bitirib, shahardan xabardor bo‘lib, borib-kelib yura berdi.

Erta muhlat tamom bo‘ladi, bek Ravshanni shu yerga olib keladi. Kallar to‘rtovi barvaqt borib, gashtagini qilib, palovini yeb, choyini ichib, kayfi ni qilib, bahuzur dimog‘ini chog‘lab, «Ertaga qudag‘ay kimga qo‘y so‘yadi», – deb to‘rtovi o‘tirib edi. Shu kuni kun pora-pora bo‘lib yerga o‘tirgan vaqtda jonivor G‘irko‘k suzilib, buyiri-buyiriga[58] qapishib, qorni-qorniga yopishib ter bilan qotgan changlar yong‘oqday dumaloq bo‘lib, Shirvonga kirib bordi.

Shaharning o‘rtasida bozorjoy. Do‘konlarni shipiribsidirgan. Bozorjoyning o‘rtasida bir yangi dor qurilgan. Hasan ko‘nglida: «Shu dor bek Ravshanga deb qurilgan chiqar; bo‘lsa-bo‘lmasa, erta shu yerga keladigan bo‘lsam, kel, shu bugun shu yerda turib damimni olayin», – deb tushib, bir do‘konga otini tortib o‘tira berdi. Endi gapni kallardan eshitin g.

To‘rtovi o‘tirib edi, Hasan mard ham shularning qavatiga tomon borib qo‘ndi, u ham o‘tira berdi. Shunda masxaraboz kal[59] aytdi: «Aynoq, ishimiz yaxshi bo‘ldi, o‘ng keldi. Ravshanni endi ayirib oladigan bo‘ldik, balki ayirib oldik. Ana qara, Hasan mard ham keldi. Shu o‘tirgan yigit Chambilning belidan, Yovmitning elidan kelgan Hasan mardning o‘zi shu». Shunda Aynoq aytdi: «E, uchchangdan[60] urgur, har kimni ham odam deyberasanmi! Xudo urgani yo‘q. Hasan mard shunday bo‘lsa, G‘irko‘k ot – ovozasi olamni tutib yurgan ot; bu ot Ishrat devonaning otidan ham yomo n, o‘libdimi shunday bo‘lsa! Men ertaga urush bo‘lsa, boyadan beri shuni chog‘lab-ko‘zlab o‘tiribman; anov tolni, manov qayra- g‘ochni sug‘urib olib, ertaga to‘dada «qadama og‘och»[61] qilaman deb o‘ylab o‘tiribman. Agar ertaga badanim qizisa, shu devona otini qo‘ynimga solib, kuni bilan yugurib yursam ham, bir noncha salmog‘i bo‘lmas, qanday qilib bu Hasan mard bo‘ladi, u G‘irko‘k ot bo‘ladi?!» – deb ukasini urishdi. Shunda Tersakka qarab aytdi: «Tersak! Shu odamni sen bir sinla[62], qani, qayoqning odami ekan. Agar sening ham didingga kelmasa, undan keyin qo‘yamiz».

Tersak damini ichiga olib, tishini tishiga qo‘yib, kiprigini qoqmay tiklab qoldi. Turib-turib, ancha vaqtdan keyin damini chiqarib: «Uh», – dedi.

Ersak aytdi: «E, Tersak, sinladingmi, qayerning odami ekan, shu ot qayerning oti ekan?»

Shunda Tersak og‘a-inilariga qarab, Hasan marddan xabar berib, bir so‘z deb turibdi:

…Ot chopilar baland tog‘ning pastida,
Quloq soling gapimning payvastiga,
Shu ot kepti Qoraxonning qasdida,
Endi maydon bek Ravshanning ustida.
Keskir isfi honni olib dastiga,
Qarab bo‘lmas chin botirning bastiga,
Yobi[63] dema, shu ot tulpor ekandi,
Shu o‘tirgan Hasan shunqor ekandi.

…Ana endi to‘rt mard Hasanxon polvonning oldiga keldi. Salom berib, ko‘rishib o‘tirdi. Aynoq qarasa, bir «devona» o‘tiribdi: devsifat, bir ajdahoday, hech narsani ko‘ziga iladigan emas, balki nazariga keltirmay, pisand qiladigan ham emas; shunday haybatli, siyosatli. Aynoq ichida aytdi: «Hasan ekan, bechora Jaynoqni bekorga urishgan ekanman».

…Aynoq joyidan irg‘ib turdi, ukalari ham tura keldi: mard Hasan bilan quchoqlashib, qaytadan ko‘rishib aytdi: «Yaxshi kelibsan, jo‘ra, juda yaxshi kelibsan. Bizlar ham, shu yerg a Ravshan keladi deb, sening o‘g‘ling uchun o‘tiribmiz. Ana endi sen kelding, ishimiz o‘ng keladi. Endi, jo‘ra, ertaga Ravshanxonni shu yerga haydab keladi, nasib qilsa, taloto‘p bo‘ladi, taxti vayron bo‘ladi», – deb Hasan mard bilan kallar suhbatlasha berdilar.

Aynoq ukalarini yuborib, G‘irko‘k otga beda, yem oldirib keldi. Hasanxon polvonga palov, go‘sht, manti, barak[64] berib siylab, ziyofat ustiga ziyofat qilib, choyni damlab, G‘irko‘kni yemlab, ertagi urushning g‘amini g‘amlab, xotirni jamlab o‘tira berdi.

Qirq kun muhlat tamom bo‘ldi. Qoraxon podshoga: «Taqsir podshoyim, kechagi gunohkorning muhlati bitdi, ajali yetdi, endi olib borib dorga osib, boshini kesib, dodini bermoq kerak», – deb amaldorlari arz qildi.

…Ravshanjonni zindondan chiqarib, bo‘yniga g‘ul – zanjir solib, tevaragini ko‘p dushman olib, bo‘taday bo‘zlatib, ko‘zini boylab, ko‘p zulmlarni aylab kela berdi.

Ravshan chiqqan kuni Zulxumoroyim qancha kanizlari bilan dod deb yig‘lab, Ravshanning o‘ng tarafi dan kelib, to‘rasining dog‘ida kuyib, betini yulib, dovushining boricha chirqirab yig‘lab kelayotipti. Bir tarafda kampir enasi «dod» deb, bolasining dog‘iga kuyib: «Voy bolam», – deb Ravshanning bo‘yniga osilib kela yotipti.

Zolimlar dorning ostiga yaqinlashib qoldi. Hasanxon G‘ir ko‘kning ustiga minib, yov-yarog‘ini choq qilib, ustiga eski to‘n kiyib, bir devona bo‘lib turar edi. Dasta, dasta, baland-pastda, odam bosib kela berdi asta-asta, maydon sipohiga to‘lib ketdi.

Qoraxon podsho saltanati bilan, bir bo‘lak amaldoruma rolari bilan kelib, bir yaxshi joyni olib, tushib o‘tira berdi. Baland ham odam, past ham odam.

Shunda jallod, mirg‘azablar Ravshanni haydab kela berdi. Hasan mard buni ko‘rib, ko‘zlari yoshga to‘lib, jazavalari qo‘z g‘alib, polvonlik tomirlari uyg‘onib, o‘zini tuzab, tezlana berdi…

Ravshanxonni… jallodlarga haydatib, dorning ostiga olib keldi. Shunda Qoraxon podshoning amri bilan ikki hudaychi[65], salom og‘asi[66] kelib, Ravshanbekni dorning ostida to‘xtatib, Qoraxon podshoning tili bo‘lib, Ravshanxonga qarab bir so‘z aytdi:

Bo‘yinsunsang Shirvon elning xoniga,
Ko‘nsang agar vazirlar deganiga,
Seni dordan ayirib olib ketaylik,
Agar kirsang Qoraxonning diniga…
Eshitib ol vazirlarning so‘zini,
Shirvon elda podsho deydi o‘zini,
Agar kirsang Qoraxonning diniga,
Olib beray suluv Xumor qizini.

Shunda Ravshanxon polvon vazirlarning bu gapini eshitib qahri kelib, ilonday zahri kelib: «Sen aytgan odaming men emasman… o‘limdan qo‘rqadigan odaming boshqadir», – deb Shirvonning amaldorlariga qarab bir so‘z aytib turibdi:

Bir nechalar o‘z holini chengnamas[67],
Sen aytgan odaming, zolim, men emas,
Men o‘lmasam, o‘z elimdan kechmayman!
Aziz boshing oyog‘imga teng emas…

Ravshanbek aytdi: «…Sizlar mening ko‘zimni boylab, …haydab keldinglar. Endi mening ko‘zimni ochsanglar… men ham yorug‘ dunyoni bir ko‘rsam… Sizlardan mening tilagim shu, boshqa so‘zni demayman».

…Ravshanbek ko‘zini ochib qarasa, bir yog‘ida Zulxumor yori, qancha kanizlar… dod deb turibdi; bir yog‘ida enasi – kampir… Voy bolam, deb o‘zini urayotir. Shirvon eli katta-kichik, yaxshi-yomon, yugruk-chaqqon, qiz-u juvon – jami odamning bari tomoshaga yig‘ilgan, Ravshanbekka qarashib turibdi.

Ravshanbek o‘ng tarafi ga qarasa, otasi – Hasan mard polvon yo‘lbarsday kelib turibdi: ostida G‘irko‘k oti, sherday haybati, qaynab g‘ayrati, ko‘zi yoshga to‘lib, ot qo‘yayin deb turibdi. Otasini ko‘rib, aslo dalaga chiqmagan bola emasmi, yig‘lab yubordi. So‘ng hol-ahvolini bayon qilib, otasiga bir necha so‘z aytdi:

Uyquda boyladi nozik qo‘limni,
Sog‘indim, otajon, Chambil elimni.
Tor zindonda: «Vo ota», – deb yig‘ladim,
Ko‘rdingmi, otajon, mening holimni?
Yo‘lingga intizor bo‘ldim, otajon,
Baloga giriftor bo‘ldim, otajon,
Dushmanga xor-u zor bo‘ldim, otajon,
Bir ko‘rmoqqa xumor bo‘ldim, otajon.
Mehribonim kelgan ekan, ming shukur,
Tulporini yelgan ekan, ming shukur,
Meni o‘ldirmoqqa kelgan Qoraxon –
Endi zolim o‘lgan ekan, ming shukur.

Hasan polvon o‘zi olovday yonib, dudday tutanib turgan edi. Endi mardning g‘ayrati kelib, jazavasi qo‘zg‘alib, o‘g‘lining bu so‘zlarini eshitib, bir na’ra tortib yubordi, shu yerda turganlarning ko‘pi et-petidan tushib, aqli shoshib, esida n adashib, ne botirman deganlari turolmay emaklashib, bari birday chuvlashib qoldi…

Shunda Hasanxon G‘irko‘kka qamchi berib, qilichini g‘ilofdan sug‘urib, ot qo‘yib turibdi. Bir yoqda kallar ham choq turibdi. Hasanxon polvon kal jo‘ralariga qarab, otini maydonga haydab, bir so‘z deb turibdi:

Keling, kallar, keching jondan,
Umiding bo‘lsa maydondan,
Siz bir yondan, men bir yondan,
Ot qo‘y g‘animning ustiga.
Oq, qora bosh, yashil tug‘lar,
Tikildi maydon ichinda,
O‘mirovli[68] ne polvonlar,
Yiqildi maydon ichinda.
Bo‘z tuproqqa qirmizi qon
Sepildi maydon ichinda.
Ne go‘zallar qaddi yoyday
Bukildi maydon ichinda.
Oq badandan qizil qonlar
To‘kildi maydon ichinda.
Nayza tegib kirovkalar[69]
So‘tildi maydon ichinda.
Qilich kelar yalab-yalab,
G‘arib ko‘ngil istar talab,
Oltin kosa, gulgun sharob
Ichildi maydon ichinda.
Ajalli[70]ning kafan to‘ni
Bichildi maydon ichinda.
Qirg‘iy yurar qiyada,
Lochin yotar uyada.
To‘rt kal ham qiladi
Hasanxondan ziyoda.
Endi ko‘ring Aynoqni,
Masxaraboz Jaynoqni,
Qo‘shinning oldin oladi,
Yetganini soladi,
Kimga yetsa shu kallar,
Yetganda ikki bo‘ladi…
Hasan ishin ishladi,
Pastki labin tishladi.
Yig‘ilib kelgan qo‘shinning
Ko‘pini qirib tashladi.
Ozi qoldi, ko‘prog‘i
Qo‘rqib qocha boshladi.
Daladagi zo‘r kallar:
«Turavor!» – deb ushladi.
Yig‘lab, qo‘rqib elansa,
O‘xshatib uch-to‘rt mushtladi.
Hasan vaqtin xushladi,
Ishni yaxshi ishladi.
Ostidagi G‘irko‘kni
Mard Hasan kishkishladi.
Og‘zin ochib G‘irko‘k ot
Nechovini tishladi.
«O‘zi qirgani ozmidi,
Oti ham urush boshladi,
Necha odamning kallasini
Oti uzib tashladi».
Bu so‘zni aytib turgan yov
Tura qocha boshladi…
Endi ko‘ring, Qoraxon
Bo‘lib qoldi sargardon…
Podshoga vahm tushdi,
Endi yuragi shishdi.
Otin minib Qoraxon
Qo‘shindan chiqa qochdi.
Qoraxon shoh uzamay[71]
Hasanxon ko‘zi tushdi.
G‘irko‘kka qamchi qo‘shdi,
Quvib keynidan tushdi,
Og‘zin ochib G‘irko‘k ot
Qoraxonga yetishdi.
Endi Hasanxon polvon,
G‘irko‘k otin yeldirdi,
Zo‘rligini bildirdi,
Quvib yetib ortidan,
Oq nayzaga ildirdi…
Egnidan sop nayzasin,
O‘pkasidan o‘tkazib,
Qoraxonni o‘ldirdi…

Ana endi Hasanxon polvon Shirvon odamlaridan omonlik ti laganlariga omon berib, qo‘shinning u yoq-bu yoqqa qochganlari yig‘ilib, hammasi bir yerga uyilib, qilich, sadoqlarini bo‘ynilariga solib kelib, Hasanxon polvonga elanib, yolvorib itoat qildi. El-yurt omon-omon bo‘ldi…

Shirvon kattalari, maslahatdor kayvonilar – kengashboshilar Zul xumorni, Ravshanbekni, Hasan polvonni, to‘rtta jo‘rasi: Aynoq, Jaynoq, Ersak, Tersak kallarni izzatikromlar bilan shaharga olib jo‘nadi.

Endi Shirvon mamlakatiga… shodiyona qo‘ydirib, Qoraxon podshoning xazina-dafi nalarini bo‘shatib, elni yig‘dirib, ochni to‘ydirib, yalang‘ochni kiydirib, balabon, g‘ijjak, karnay, surnay qo‘ydirib, qirq kun to‘y qilib, Zulxumoroyni Ravshanxonga nikoh qilib berdi. To‘y tarqadi. Hasanxon polvon Shirvonning katta-kichigini yig‘ib, shu Shirvonni kallarga topshirdi. Aynoq jo‘rasini Shirvon shahriga podsho qildi, ukalarini vazir, mahram qildi. Zul xumoroyimni… olib, Ravshan xon polvon yo‘lga tushdi… Hasanxon boshliq necha kun yo‘l yurib, qancha suvsiz cho‘l yurib, ozgina emas, mo‘l yurib, axiri Chambilga yetdilar.

Otasi Go‘ro‘g‘libek, enasi Yunus, Misqol parilar, yori xon Dalli, qirq yigit jo‘rasi bari oldiga chiqib, Hasanxon bilan, Ravshanbek bilan ko‘rishib, hol-ahvol so‘rashib, Zulxumoroyim bilan, necha kaniz qizlari bilan tanishib, izzatikromlar bilan Chambilga olib bordilar.

Go‘ro‘g‘libek elga odam qo‘yib, Zulxumoroyimga to‘y boshlab, qirq kun to‘y qilib, qancha o‘yin qilib, to‘yni tarqatdi, ko‘p in’om-ehsonlar bilan to‘yni tamom qilib, murod-maqsadlariga yetdi.


Chingiz Aytmatov hayoti va ijodi >>

«Ravshan» dostoni haqida >>


 • [1] Tumanda – tubanda, quyida.
 • [2] Kechkisin – kechqurun, kechki ovqat.
 • [3] Iskamoq – hidlamoq.
 • [4] Bachalar – bolalar, bolachalar.
 • [5] Qalpoq – do‘ppi.
 • [6] Qoralab – mo‘ljallab, chamalab, yashirinib.
 • [7] Bol Avaz – Avazning «asalday shirin» ma’nosini bildiruvchi laqabi.
 • [8] Murt – mo‘ylov.
 • [9] Tilin olmoq – gapiga kirmoq.
 • [10] O‘dag‘a – «yetakchi», «sardor» ma’nosidagi «o‘t og‘a» so‘zining buzilgani.
 • [11] Sovuq shamol yemagan – «shashti qaytmagan», «og‘ir gap eshitmagan» ma’ nosida.
 • [12] O‘mgan – ko‘krak, to‘sh.
 • [13] Jazoyil – nayza.
 • [14] Dim – aslo, hech.
 • [15] Nigin – uzuk.
 • [16] Bandiga olgan – asirga olgan.
 • [17] Uzik – yetuk, kamchiliksiz.
 • [18] Jaynadi – yashnadi.
 • [19] Talab ayladi – xohladi, ixtiyor etdi, bormoqchi bo‘ldi.
 • [20] Taraqqos boylamoq – uchadigan qushday bo‘lmoq.
 • [21] Isfi hon – Isfi hon shahrida yasalgan keskir qilich.
 • [22] Po‘pakli – popukli.
 • [23] Kuni kechar – kuni o‘tar.
 • [24] Tolib – talabgor.
 • [25] Qala – shahar.
 • [26] Qalachi – shaharlik.
 • [27] Vallamat – bu yerda Go‘ro‘g‘li ko‘zda tutilmoqda.
 • [28] «Duo qil» ma’nosida.
 • [29] Ishqib – ishqilib.
 • [30] Guzarchilar – o‘tkinchilar.
 • [31] Jo‘n – to‘g‘ri, jo‘n.
 • [32] Buzarchi – buzuvchi.
 • [33] Qo‘qimoq – ifloslanmoq, tartibsizlik.
 • [34] Mursak – yengsiz paxtali kamzul.
 • [35] Salloh – qassob.
 • [36] Tovun – tegishli, qarashli, tobe.
 • [37] Alak – bo‘zning turi, olacha.
 • [38] Jelak – ayollarning yenglari bir-biriga chatilgan yopin chig‘i. 5 Turpa – turfa, har xil.
 • [39] Tumoq – bo‘yinni ham berkitadigan telpak. Ko‘proq tulki terisidan tikiladi.
 • [40] Navdaraxt – novdaday, yosh daraxtday tik qomatli.
 • [41] Tingjiramoq – yaltiramoq, ko‘zni olmoq.
 • [42] Kipt – kift, yelka.
 • [43] Bulg‘ab – silkitmoq, imlamoq, undamoq.
 • [44] Botamiz – tamizli, mazali.
 • [45] Mehr-u moh – quyosh-u oy.
 • [46] Pilla – palla, vaqt.
 • [47] Хossaki – maxsus, alohida, xos.
 • [48] Yo‘rtib – lo‘killab.
 • [49] Bo‘ktarmoq – egar orqasiga bog‘lamoq.
 • [50] Do‘ngtarmoq – yelkasiga do‘ng tomonini sirtiga qilib, to‘ntarib osib olmoq.
 • [51] 3 Alqim – shiddat, epkin.
 • [52] Qotmoq – qorishtirmoq.
 • [53] Qulon – yovvoyi eshak.
 • [54] Bulon – kiyik.
 • [55] Qarsoq – tulkidan kichikroq yirtqich.
 • [56] Jiziq – kuydirilgan quyruq, jizza.
 • [57] Bohunar – hunarli.
 • [58] Buyir – biqin.
 • [59] Masxaraboz kal – qiyofasini o‘zgartira oladigan Jaynoq ko‘zda tutiladi.
 • [60] Uchcha – tos suyagi bilan son suyagining birlashgan joyi. Bu yerda: «jin urgur» ma’nosida.
 • [61] Qadama og‘och – og‘och butoqlaridan tayyorlangan qoziqlar yerga qadab o‘ynaladigan bolalar o‘yini.
 • [62] Sinlamoq – chamalamoq, tanimoq.
 • [63] Yobi – cho‘bir, qirchang‘i.
 • [64] Barak – chuchvara.
 • [65] Hudaychi – arzgo‘y bilan hukmdor o‘rtasida turadigan mansabdor.
 • [66] Salom og‘asi – saroydagi qabul tartibini nazorat qiluvchi amaldor.
 • [67] Chengnamoq – aniqlamoq, bilmoq. Bu yerda: «O‘z holini bilmas» ma’nosida.
 • [68] O‘mirovli – ko‘krakdor.
 • [69] Kirovka – sovut ichidan kiyiladigan metall nimcha.
 • [70] Ajalli – ajali yetgan.
 • [71] Uzamay – uzoqlashmasdan.

Savol va topshiriqlar:

 1. Ravshanbekning Gulanorga munosabatini haqiqiy sevgi deyish mumkinmidi? Matnga tayanib fi kr bildiring.
 2. Avazning rad javobini eshitib qolgan Ravshanning ruhiy holati sababini tushuntirib bering.
 3. Yunus parining qo‘lidagi sehrli uzukni Ravshanga berishi tasviri sizni ishontirdimi?
 4. Ravshanning dastlab otasidan ruxsat so‘ramaganligi sa-babini izohlang.
 5. Qahramonning: «Yor deyman-u, nomus-orga boraman», – degan iqrorini izohlang.
 6. Hasanxonning: «Kechsang yomon bo‘lar ota-onadan», «Bir qiz uchun unutmagin bizlarni» tarzidagi istaklarida qanday tuyg‘ular aks etgan?
 7. «Oldingdan kim chiqsa, besalom o‘tma», «Qo‘lingdan kelgancha chiqar yaxshi ot, Yaxshilik qil bolam, yomonlikni ot» singari fi krlarini izohlang.
 8. Hasanxon yoshgina o‘g‘lining begona yurtlarga yolg‘iz ketishiga nima uchun javob berdi deb o‘ylaysiz?
 9. Suratini uzuk ko‘zida birgina marta ko‘rgan qizni topish uchun yurti, ota-onasini tashlab yo‘lga tushgan Ravshan tabiati haqida qanday fi krdasiz?
 10. Ravshanbek qalpoq bozorini izlar ekan, «G‘amning loyiga botibman», – deya nola qiladi. Bu nolani qanday sharhlaysiz?
 11. Ravshanbek: «Eldan o‘zgan chin suluvni ishqib ildirsam, deb keldim», – deydi. Bu gaplarni izohlashga urining.
 12. Dostonda bozor qanday tasvirlangan? Bu tasvir qadimiy o‘zbek bozorining ruhini bera oladi, deb o‘ylaysizmi?
 13. Ravshanbek qizlarga qarata: «Kuygan alvon-alvon so‘zlar», – deydi. Bu e’tirofning tagma’nosini izohlang.
 14. Dostondan bog‘ tasvirini toping. Shunga tayanib, bobo-larimiz ning ming yillar oldingi turmush tarzlari, madaniyat darajalari ha qida fi kr yuriting.
 15. Zulxumor Ravshanbekning uzugini ko‘rib, uni huzuriga chorlagani sababini tushuntiring.
 16. Kampirning Ravshanga munosabati, undagi onalik mehri ning kuchi va sabablari haqida mulohaza yuriting.
 17. Kallarning hunarlariga e’tibor bering. Ular xalqimizning timsoli bo‘la oladilarmi?
 18. O‘g‘lini qutqarish uchun ketayotgan Hasanxonning ruhiy holatini doston matniga tayanib tasvirlab bering.
 19. Asardagi: «Shu kuni kun pora-pora bo‘lib yerga o‘tirgan vaqtda jonivor G‘irko‘k suzilib, buyiri-buyiriga qa pishib, qorni-qorniga yopishib, ter bilan qotgan changlar yong‘oqday dumaloq bo‘lib, Shirvonga kirib bor di» tasviri asosida otning, chavandozning holatini tushuntiring.
 20. Dostonda Ravshanning dor tagida yig‘lagani tasviri bor. Uning yig‘isi sababini tu shuntiring.
 21. Dostonda jang manzarasi qanday tasvirlangan?
 22. Hasanxonning jangga kirish oldidagi holatining mubo-lag‘ali tasvirini dostondan toping va mubolag‘aning shu o‘rindagi badiiy vazifasini tushuntiring. U Hasanxon-
 23. 6 – Adabiyot, 7-sinf.
 24. ning ayni paytdagi ruhiy holatiga qanchalik mos kelishini izohlang.
 25. «Oltin kosa, gulgun sharob ichildi maydon ichinda» mis ralaridagi obrazli ifodalarni sharhlang.
 26. Ravshanbekning insoniy sifatlari haqida to‘xtaling.
 27. Ravshanning dor ostidagi: «Men o‘lmasam, o‘z elimdan kechmayman!» – degan gaplari asosida uning tabiatini izohlashga urining. Eli bilan dinini o‘z hayotidan azizroq bilgan kishi haqidagi mulohazalaringizni ayting.
 28. Doston qahramonining: «Aziz boshing oyog‘imga teng emas…», – degan e’tirofi da manmanlik tuyg‘usi kuchlimi yoki o‘zbeklik g‘ururi?
 29. Kallar tabiatiga xos jihatlarni aniqlang. Ularning hammasiga xos umumiy jihatlarga, ayni vaqtda, har biriga xos alohida qirralarga to‘xtaling.
 30. Asarda: «Agar kirsang Qoraxonning diniga, Olib beray suluv Xumor qizini» tarzida ifoda bor. Nima uchun shirvonliklar dini yoki boshqa bir dinga emas, aynan «Qoraxonning diniga» tarzida urg‘u berilayotganligiga e’tibor qiling.
Previous articleRamziy obrazlar (adabiyot)
Next article«Ravshan» dostoni haqida – «Равшан» достони ҳақида