Iste’mol qilinadigan o‘simliklar: 1 - rovoch; 2 - qizil do‘lana.

Botanika

Ma’lumki, ona tabiatni rang-barang o‘simliklar olamisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Yer yuzida o‘simlik turlari juda keng tarqalgan. Bu o‘simliklarni jazirama cho‘llardan tortib, to baland tog‘lar...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi