32-rasm. Yantoqning o‘q ildiz tizimi.

Ildizning o‘sishi va nafas olishi

O‘simliklarning yerosti qismi, ya’ni ildizi yerusti qismiga qaraganda tez o‘sadi. O‘simliklar turiga va o‘sish sharoitiga qarab, ildizlar turlicha tezlikda o‘sadi. Masalan, g‘o‘za nihollarining ildizi...
29-rasm. Ildiz tukchalari: 1-ildiz tukchalari; 2-po‘sti; 3-naylari.

Ildizning tashqi va ichki tuzilishi

O'simliklarning turiga qarab ildizning yuzasi oqish, qoramtir, sarg'ish rangli po'stloq bilan qoplangan bo'ladi. Po'stloqning usti esa lupada yaxshi ko'rinadigan ildiz tuk- chalari bilan qoplangan....
26-rasm. Ildiz tizimlari: 1-o‘q ildiz va 2-popuk ildiz tizimlari.

Ildiz turlari va tizimlari

Ildizlar shakli va o‘lchami jihatidan bir-biridan keskin farq qiladi. O‘simliklarning turiga, tuproq-iqlim sharoitiga qarab ildizlar kalta, uzun, ingichka yoki yo‘g‘on, yassi yoki yumaloq va...

Ildiz

Ma’lumki gulli o‘simliklarning organlari vegetativ va generativ organ- larga bo‘linadi. Vegetativ organlarga ildiz, poya va barg, generativ organ­larga esa gul, meva va urug‘lar kiradi....
25-rasm. O‘simlik to‘qimalari. 1-hosil qiluvchi to‘qima: a-ichki; b-yon; 2-asosiy to‘qima: a-assimilyatsiyalovchi; b-g‘amlovchi; 3-o‘tkazuvchi to‘qima: a-naylar; b-elaksimon naylar; 4-qoplovchi to‘qima: a-epiderma; b-po‘kak; 5-mexanik to‘qima: a-yog‘ochlik tolalar; b-lub tolalar

O‘simlik to‘qimalari

O‘tgan darslarda Siz xilma-xil hujayralar bilan batafsil tanishdingiz. Bular orasida chiqib kelishi, shakli o‘xshash, muayyan bir vazifani (funksiyani) bajaradigan hujayralar ham bor. Bunday hujayralar...
24-rasm. Hujayraning bo‘linishi: 1-ona hujayra bo‘linguncha; 2-bo‘linish oldidan hujayra mag‘izi kattalashadi; 3-mag‘izi ikkiga ajralgan hujayra; 4-yosh hujayralar.

Hujayralarning hayotiy faoliyati

Tirik hujayralar ichidagi harakatni kuzatish hammani qi- ziqtiradi. Bu harakatni akvariumda o‘stirilgan elodeya suv- o‘tidan tayyorlangan preparatda ko‘rish mumkin. Elodeyaning barglari bir qavat hujayralardan...
18-rasm. Hujayraning tuzilishi: 1-qobiq; 2-sitoplazma; 3-mag‘iz (yadro); 4-xloroplast; 5-vakuol.

Hujayra va uning tarkibiy qismlari

Hujayra va uning tarkibiy qismlari. O‘simlik va hayvonlar organizmi hujayralardan tuzilgan. Hujayralar juda kichik bo‘lib, ularni faqat mikroskopda ko‘rish mumkin. O‘simliklar tanasi bitta yoki...
16-rasm. Lupalar: 1-qo‘l lupasi; 2-shtativli lupa.

Kattalashtirib ko‘rsatadigan asboblar

Hujayralar va ularning ichki tuzilishini o‘rganishda kat- talashtirib ko‘rsatadigan turli xil asboblardan foydalaniladi. Shulardan biri lupa hisoblanadi.LupaLupa o‘simlik hujayrasini ma’lum miqdorda kattalashtirib ko‘rsatadigan, ikki...

Hujayra – hayotning asosi

Tabiatdagi tirik mavjudotlarga xos eng muhim umumiy belgilardan biri ularning hujayralardan tuzilganligidir.Hujayra tirik organizmning eng mayda tarkibiy qismi. U tiriklikka xos barcha xususiyatlarni o‘zida...

Kuz faslida o‘simliklar hayotida ro‘y beradigan o‘zgarishlar

Kuz ko‘p o‘simliklar hosili pishib yetiladigan fasl. Olim- larning hisobiga ko‘ra, kuzgi kun bilan tunning tengligi sentabr oyining 23-kuniga to‘g‘ri keladi. Kuz kelishi bilan...
Daraxt: sadaqayrag‘och.

O‘simliklarning hayotiy shakllari

O‘simliklarning tashqi muhitga har xil shaklda moslashishi hayotiy shakl deyiladi.Gulli o‘simliklar hayotiy shakllariga ko‘ra daraxt, buta, yarimbuta, bir yillik, ikki yillik va ko‘p yillik...
6-rasm. Gulli o‘simlik - g‘o‘za: 1-umumiy ko‘rinishi; 2-guli; 3-ko‘sagi; ^-ochilgan ko‘sagi.

Gulli o‘simliklar bilan umumiy tanishish

Gullari turlicha shakl va rangli gul- qo‘rg‘onga (gulkosa, gultoj) hamda uning ichida joylashgan changchi va urug‘chiga ega bo‘lgan, urug‘tangandan so‘ng meva hosil qiladigan o‘simliklar...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi