Yashash huquqi

0

Yashash huquqi qanday huquq. Яшаш ҳуқуқи / хукуки.


Mamlakatda demokratiyaning mavjudligini aniqlaydigan insonning eng muhim shaxsiy huquqi — bu yashash huquqidir.

Asosiy qonun belgilaydi

Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og’ir jinoyatdir.

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 24-modda.

Davlat va jamiyatning asosiy burchi – ana shu huquqni qo’l ostidagi barcha vositalar bilan kafolatlashdir. Bu huquqni ro’yobga chiqarish davlat va jamiyat demokratik rivojlanishining muhim sharti – sog’lom yashash huquqi, normal hayot sharoiti va hokazolar bilan chambarchas bog’liq. Davlat uni quyidagi majburiyatlarni bajarishda kafolatlaydi:

Normativ hujjat!

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «O’zbekiston Respublikasida o’lim jazosini bekor qilish to’g’risida»gi 2005-yil 1-avgustdagi Farmoniga muvofiq va insonning jahon hamjamiyati tomonidan tan olingan yashash huquqi prinsiplari, normalari hamda O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qoidalaridan kelib chiqqan holda, shuningdek, jinoiy javobgarlikni liberallashtirish bo’yi- cha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida: «2008-yil 1-yanvardan O’zbekiston Respublikasida jinoiy jazo sifatida o’lim jazosi bekor qilinsin va uning o’rniga umrbod qamoq yoki uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi kiritilsin», – deb belgilab qo’yilgan.


Batafsil >> 

Previous article6-7-§§. Inson va fuqarolarning shaxsiy huquqlari va erkinliklari (amaliyot darsi)
Next articleSudda himoyalanish va shaxsiy daxlsizlik huquqi