Yuridik (huquqiy) javobgarlik nima?

0

# Savol

Yuridik (huquqiy) javobgarlik nima? Юридик (ҳуқуқий / хукукий) жавобгарлик нима?

# Javob

Yuridik (huquqiy) javobgarlik — jazoga tortish, yuridikmajburiyatlarni buzgan shaxs, aybdorga nisbatan qonunda ko‘zda tutilgansanksiyalarni qo‘llash.


Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Previous articleYuridik (huquqiy) akt nima? Юридик (ҳуқуқий) акт нима?
Next articleYuridik (huquqiy) faktlar nima?