Bo‘g‘iz tovushi – Бўғиз товуши

0

Bo‘g‘iz tovushiБўғиз товуши. Бугиз товуши.


O‘pkadan chiqayotgan havoning bo‘g‘izda qisilishidan hosil bo‘lgan tovushga bo‘g‘iz tovushi deyiladi.

Bo‘g‘iz tovushiga h undoshi kiradi.

Mashq. H va x tovushlari ishlatilgan xalq maqollarini o‘qing, ularning ishlatilish o‘rinlariga alohida diqqat qiling.

1. Hunarli er xor bo‘lmas, do‘st-dushmanga zor bo‘lmas. 2. Har kallada har xayol. 3. Xalq meniki dema, sen xalqnikisan. 4. Xayrli ishning kechi yo‘q.


Savol va topshiriqlar

  1. H undoshi ishtirokidagi uchta so‘z toping. Uning x dan farqini tushuntiring.
  2. Bo‘g‘iz tovushi deb nimaga aytiladi?
Previous articleBurun tovushlari – Бурун товушлари
Next articleNutq tovushlarining ma’no farqlash vazifasi