Fikrlash, so’z va e’tiqod erkinligi huquqi

0

Fikrlash, so’z va e’tiqod erkinligi huquqi. Фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқи. Фикрлаш, суз ва эътикод эркинлиги хукуки.


Inson fikri va e’tiqodi uning xatti-harakatlari asosidir.

Konstitutsiya fikr yuritish va so’z erkinligini ta’minlashni kafolatlash bilan birgalikda, mavjud konstitutsiyaviy tuzumga qarshi yo’naltirilgan har qanday axborot yoki davlat siri bo’lgan ma’lumotlarni tarqatishni man etadi.

Yodda tuting!

So’z erkinligi nafaqat o’z g’oyalari va fikr-mulohazalarini og’zaki, balki matbuotda, tasviriy san’at asarlari, badiiy adabiyotda va boshqalarda ham bayon etish imkoniyatidir.

 

Asosiy qonun belgilaydi

Har kim fikrlash, so’z va e’tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o’zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.

Fikr yuritish va uni ifodalash erkinligi faqat davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo’lgan taqdirdagina qonun bilan cheklanishi mum- kin.

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 29-modda.


Batafsil >> 

Previous articleBir joydan ikkinchi joyga ko’chish va yashash joyini erkin tanlash huquqi
Next articleVijdon va diniy e’tiqod erkinligi huquqi