Fuqarolik jamiyati nima? 

0

Fuqarolik jamiyati nima? Фуқаролик жамияти нима?


Fuqarolik jamiyati – komil fuqarolardan, ya’ni uzviy bog‘liqlikdabo‘l gan hamda axloqiy, huquqiy va siyosiy madaniyatga ega odamlardanibo rat jamiyat.

Previous articleFuqarolik jamiyati – Фуқаролик жамияти
Next articleHuquqiy davlat