Mirmuhsin Me’mor Romani (Romandan parcha)

0

Мирмуҳсин Меъмор Романи (Романдан парча). Mir Muhsin Memor Romani.


Istedodli memor, muhtasham imoratlar qurib, gozallik yaratishdan boshqa narsani oylamaydigan ijodkor Najmiddin Buxoriy temuriy hukmdor Shohrux zamonida Hirot shahriga kelib, boshkentning obodligi yolida ulkan ishlar qiladi. Hayotning chigalligi hamda adolatsizlik qurish va yaratishdan ozgani bilmaydigan oliyjanob memor boshiga kopgina korguliklar soladi. Uning yolgiz ogli Nizomiddin saltanatga yov bolgan guruh larga qoshilib, Shohruxga suiqasd qilgan lardan biri sifatida qolga olinib, qatl etiladi. Endi buxo riy larning Hirotda qolishi mumkin emasdi. Quyi dagi parchada boshiga ulkan baxtsizlik tushib, ota yurtiga qaytayotgan memor Buxoriy kechirgan voqealar tasvir etiladi.

Tong g‘ira-shirasida uxlab, hordiq olgan aravakash otlarni sug‘orib, aravalarga qo‘shdi, yo‘lovchilar naridan beri yuz-qo‘llarini yuvib, yo‘lga tushib ketishdi.

Ko‘p o‘tmay chinakamiga qum barxanlari boshlandi. Andakkina sovigan qumlar quyosh ko‘tarilishi bilan yana qi ziy boshladi.

Qum, qum, qum…

Ertasiga ham yana shunday yurish; hamma yoq qum, yo‘lning poyoni ko‘rinmasdi. Ham tolish, ham diqqatlik…

Indiniga ikkinchi aravada anchadan beri bularga qo‘shilib yo‘lga chiqqanidan pushaymon bo‘lib g‘ingshib kelayotgan badavlat xonadonning lo‘mbillagan o‘g‘li G‘avvos Muhammad arava o‘rtasida osmonga qarab yotib olib, oh ura boshladi. Zavrak bilan Zulfi qor avval uning bu qilig‘ini yashirib kelisha yotgan edi, bir damdan keyin bu holga ko‘zi tushgan Badia Zulfi qorga: «Nima gap?» – degandek imo qildi. Zulfi qor unga: «Hech gap yo‘q!» – degan ishorani qildi. Lekin aslida G‘avvos Muhammad o‘z yo‘ldoshlarini so‘kib, og‘zidan ko‘pik chiqarib, oh urib yotardi.

– Huv, uyat bo‘ladi! Bu nima qiliq? – dedi Zavrak.

– Sen la’nati meni yo‘ldan ozdirding, – dedi baqirib G‘avvos, – bo‘lmasa men Hirotdan chiqmagan bo‘lardim! Nega men senlarga qo‘shildim?! Menga nega kerak edi bu azob?! Sen meni chalg‘itding!

– O‘zingiz xohlab keldingiz, Zavrakda ayb yo‘q, – dedi Zulfi qor. – Biz, hatto, sizni hisobga qo‘shmagan edik.

– Siz aralashmang! Siz buxoroliksiz, yurtingizga ket-yapsiz!

– Men bu gapni sizni ranjitish niyatida aytayotganim yo‘q. O‘zingizni qo‘lga oling, yigit kishisiz! Uyat bo‘ladi! Ikkilamchi, bu yengiltakligingizni ustod sezib qolsalar xafa bo‘ladilar! − dedi Zulfi qor.

– Siz menga nasihat qilmang! Men bunaqa qumda yurolmayman! Sizning oshiq-ma’shuqligingiz uchun men qumda sarson bo‘lib o‘lib ketolmayman! Bola-chaqalarim bor!

– Nodon ekans z! – ded Zulf qor oyoqlar n tarvaqay-lat b arava o‘rtas da yotgan G‘avvos Muhammad tag dan t zzas n tort b ol b. U «osh q-ma’shuq» so‘z uchun G‘avvosn ng lunj ga tush rmoqch ed , o‘z n tutd .

– Foydasi yo‘q! – dedi Zavrak Zulfi qorga boshini sa rak-sarak qilib. – Bu to‘ng‘izning shunaqaligini bilar- dim! Ilgari ham bir bor shunaqa qilgan… Savdogarning o‘g‘li-da…

– O‘zing to‘ng‘iz! – baqirdi G‘avvos.

G‘avvos Zulfi qorga ham, Zavrakka ham qaramay, osmonga qarab, og‘zidan ko‘pik chiqarib, oh ura boshladi.

– Voy, voy, o‘laman… qumlaringning ham padariga la’nat! Meni boshlab olib chiqqanlarning ham padariga la’nat! To‘xtatinglar!!! Aravalarni to‘xtatinglar! Qaytib ketamiz! Men orqaga qaytib ketaman! Vo-y-oy!

Birinchi aravada ketayotgan Badia yana Zulfi qorga qaradi:

– Nima gap? Nima deyapti? − Zulfi qor yelkasini qisdi.

– Aravakashga aytinglar, orqaga qaytib ketamiz! Voy, voy, – dedi yana baqirib G‘avvos Muhammad.

Bu gaplarni eshitgan Badia aravakash Horunbekdan iltimos qilib birinchi aravani to‘xtatdi. U ota-onasiga hech nima demay, aravadan yerga tushdi-da, ikkinchi aravaga o‘tdi. Aravalar yana yurishda davom etdi. U Zulfi qorning ro‘par asiga o‘tirib, otga minib borayotgan Zavrakka murojaat etdi.

– Nima gap?

– Ertalabdan beri shu gap, bekam, – dedi Zavrak, – qay-tib ketaman, deyapti.

– Vo-oy, vo-o-oy, o‘laman! Qumlaringning padariga la’nat, o‘laman! Aravalarni qaytaringlar! Hirotga qaytib ketam iz! Vo-o-oy…

– Janob G‘avvos, bu nima qiliq?! – deb Badia og‘zidan ko‘pik chiqarib, aravada chalqancha yotib olgan G‘avvosga tik qaradi.

– Yo‘q, men qaytib ketaman!

– Qaytib ketib bo‘lmaydi, tushuning axir! Biz Jayhunga yaqinlashyapmiz. Juda ko‘p yo‘l yurdik. Xohlamas ekansiz, Maymanada aytishingiz mumkin edi!

– Men bormayman! Qaytib ketamiz, vo-oy…

Badia hayron bo‘lib qoldi. U g‘azablansa-da, o‘zini qo‘lga olib, tishini tishiga qo‘ydi.

– Toza dard ustiga chipqon bo‘ldi-yu, Zavrak og‘a, siz tu shuntiring, yigit kishi uyalmaydimi?!

– Gap yuqmayapti, bekam!

– Men hech narsani bilmayman! Meni Hirotga qay-tarib olib boringlar!

– Nima qilamiz? – Badia Zulfi qorga qaradi.

– Bu hech kimning gapiga quloq solmayapti. Ustodga xabar qilish kerak.

− Ustodning tashvishi o‘ziga yetmaydimi?! − dedi Badia. So‘ng G‘avvosga qarab: − O‘zingizni qo‘lga olishingizni so‘rayman! – dedi ko‘zlarida g‘azab o‘tlari chaqnab. – Yo‘qsa, jazoyingizni beraman! Siz hammani bezor qilyapsiz!

– Bor o‘sha aravangga! Men Buxorosiga bormayman. Men kasalman! Qaytaringlar aravalarni!

Badia Zulfi qorga imo qildi, keyin achchiqlanib buyruq berdi:

– Bu ablahni aravadan otib yuboring! – U shu lahza etigi qo‘njiga qo‘lini tiqib xanjarini oldi. – Aytganimni qilmasa ngiz, to‘ng‘izni shu yerda o‘ldiraman!

Badianing buyrug‘ini ikki qilish aslo mumkin emasligini biladigan Zulfi qor sapchib o‘rnidan turib, oh-voh qilgancha yalpayib yotgan G‘avvosni ko‘tarib qumga otib yubordi. To‘nkadek gurssa qumga tushgan G‘avvos apiltapil o‘rnidan turib, dod solib arava orqasidan ergasha boshladi. Bu ishdan birinchi aravada ketayotganlar ham xabardor bo‘ldi. Zo‘rg‘a tishini tishiga qo‘yib kelayotgan kishilar indashmadi. Uchala arava ham to‘xtamay ketaverdi.

– Nomard! Qo‘rqoq! – dedi Badia.

G‘avvos Muhammad qumga ag‘anab, oh urib, baqira boshladi. Bir muddatdan keyin talvasaga tushgan G‘avvos olislab ketayotgan aravalar ortidan yugurdi, yaqinlashgach, Badia ko‘zidagi g‘azab, qo‘lidagi yarqirab turgan xanjarni ko‘rib orqaga tislandi. Uning nazarida, Badia uchun bu cho‘li biyobonda G‘avvosga o‘xshaganlarning biqiniga xanjar tiqib ketish hech gap emas edi.

G‘avvos Muhammad birinchi aravadagilarga qarab baqirdi:

– Meni olib ketinglar, do-od, tavba qildim!

Hech kim unga qayrilib qaramadi. U bormi-yo‘qmi, birov parvo qilmadi. Ketayotganlarning ixtiyori Badianing izmida ekaniga tu shundi.

– Do-o-od! Meni tashlab ketmanglar!

Badia arava ustida indamay turaverdi. Bir muddatdan so‘ng uning ishorasi bilan Zavrak otdan sakrab tushdi, o‘rniga Zulfi qor otga minib, yo‘lda davom etaverishdi. Qumga sakrab tushgan Zavrak ancha narida sudralib, dod solib kelayotgan G‘avvos Muhammadni uchinchi aravadagi yuklar ustiga chiqarib qo‘ydi-da, o‘zi yana yugurib kelib, ikkinchi aravaga – Badianing yoniga o‘tirdi. Bu holni ko‘r gan Ma’suma beka, Me’mor va Horunbeklar yuragi tas kin topib, indamay qo‘ya qolishdi.

– Chiqdimi? – sekin so‘radi Badia.

– Ha, – dedi o‘rnashib olib Zavrak, – asboblar orasigatiqib qo‘ydim.

– Shuncha yildan buyon men uning bunaqa qiliqlari borligini bilmagan ekanman. U hayvonning o‘zginasi ekanku!

– Og‘ir bo‘ling, qattiq gapirmang, bekam! Xanja ringizni ham bekitib qo‘ying! – dedi Zulfi qor. – Bu ham bir tutqanoqdek dard. Qiyinchilikni ko‘rmagan xomsemiz odam-da. Shunaqasi ham bo‘ladi.

– Xo‘p, – dedi Badia Zulfi qor aytganlariga amal qilib.

Uch arava qumliklar oralab oldinga ketaverdi. To kechgacha ular miq etmay borishdi. Otlar ham obdan charchadi…

* * *

Bahri muhitdek[1] behudud qumliklarning to‘q sariq, qo‘ng‘ir «to‘lqin»lari silsilasi[2] ko‘zni olardi. Qum barxanlari uzra jimirlab harorat ko‘tarilar – bu yerda issiqlik juda ba land bo‘lishiga qaramay, Me’mor qiynalmay nafas olar edi. «Do‘zax» deb atalmish Qizilqumda ham cho‘ponlar yashardi. Negadir bu yerlarda Me’mor o‘zini bardam seza boshladi. Horunbek ilgari ham bu holatni sezgan edi. U yolg‘iz turgan Me’mor yoniga kelib, havoning issiq bo‘lishiga qaramay, sof ekani, bu yerlarda kishi asabi juda muloyim-u mo‘tadil bo‘lishini aytdi.

– So‘zingiz juda to‘g‘ri, inim, – dedi Me’mor kaft-larini bir-biriga ishqalab, – qumda havo qiziq bo‘lishiga qaramay, nafas olish qulay. Asablar ham yumshab, kishi kayfi yati ko‘tariladi. Ana, rutubatli Hirot orqada qoldi. Keyingi yillar men u yerd a o‘zimni juda haqir-u xasta his etardim. Hozir biz o‘sha «rutubat»dan xoli, ta’qibdan uzoq qum oralig‘idamiz…

…Me’mor G‘avvosning talvasaga tushib, oh-voh urganidan keyin barchaning kayfi buzilib, sukut ichida kelayotganlarida, Ma’suma bekaga gap qotib, ko‘zlariga juda katta bir binoning shakl-u tarovati ko‘rinayotganini, Bu xoroga omon-eson yetib borganlaridan so‘ng uning tarhini[3] yaxshilab qog‘ozga chizajagini aytdi. Bu shunday bir madrasa bo‘ladiki, ro‘yi zaminda uning tengi topilmaydi. Ba’zida u peshmati yonidan toshqalam-u daftarini olib, aravaning chayqalib, qalqib ketayotganiga qaramay, nimalarnidir chi zib-yozib qo‘yar edi. Ma’suma beka hamma vaqt uning fi kr-u o‘ylarini quvvatlashga, diqqat bilan tinglashga o‘rganib qolgan, arava ustida ham u Hirotdagidek mehri bonlik ko‘rgizib, cholining fi kr-u niyatini ma’qullardi. Aslida hozir uning yuragiga loyiha sig‘armidi, yuragi Hirotda qolib keta yotgan o‘g‘li Nizomiddinda edi… Tinib-tinchimas bu chol umr bo‘yi o‘z loyihalarini, chizmalarini Ma’suma bekaga gapiri b keldi, aslida u uning loyiha-yu chizmalariga aslo tushunmasdi. Ammo qadrdonining tushunib bo‘lmas har bir chizig‘-u xatlari ham qadrdon va allaqanday mo‘jizaday bo‘lib tuyulardi unga. U Me’morning gaplarini e’tiroz bildirmay, sabr-toqat bilan eshitar, bosh qimirlatib tasdiqlardi. «Bir oyog‘ing go‘rda, bir oyog‘ing yerda, qaysar chol, endi senga imorat solishni kim qo‘yibdi! O‘zingning imora ting solinyapti!» – deydigan biron odam yo‘q.

Xuftonga yaqin uch arava Jayhun bo‘yiga – Karki shahriga yetib keldi. Bu yer – Xuroson bilan Movarounnahr chegarasi. Me’mor karvonsaroyga tushiboq, qizi bilan birga oqshom qorong‘isida jimirlab oqayotgan daryo bo‘yiga bo rib, yuz-qo‘llarini yuvib, bir-ikki qultum suv ichishdi. Bu suv umr bo‘yi ichib katta bo‘lgani Zarafshon suvidek totli edi. U daryo bo‘yida xufton namozini o‘qidi. O‘g‘lining ruhiga tilovat qilib, ko‘zidan yosh to‘kib baxshida qildi… Ibodatdan keyin u qizi bilan birga karvonsaroyga kelib, yo‘ldoshlariga chehrasi ochilib salom berdi. Bir chekkada g‘arib bo‘lib o‘tirgan G‘avvosga ham yaxshi gapirdi, o‘zingizni yomon sezma yapsizmi, deb so‘radi. Bu tomoni Movarounnahr, qumliklar tugab, dalalar, bog‘-u rog‘lar, ekinzorlar boshlanishini, daryodan o‘tib Tollimarjonga yetguncha yana ozroq qum borligi, undan u yog‘i yaxshi bo‘lib ketishini aytdi.

– Ko‘nglim behuzur bo‘lib… yo‘ldoshlarimni bezovta qilibman, ustod, meni kechiring, – dedi boshini quyi solib G‘avvos Muhammad.

– Zarari yo‘q, – dedi Me’mor. – Buni yo‘l mashaqqa-ti deymiz. Buxoroga yetib olsak, dam olamiz, barcha mashaqqatlar unutilib ketadi.

Daryodan ot-u aravalarni o‘tkazadigan sol va ulkan qayiq lar Xalach shahrida bo‘lganligi tufayli erta tongda uch arava yana daryo yoqalab yura ketdi.

Bir tomon qum, bir tomon suv…

Cholning pinakka ketganini sezib o‘tirgan Ma’suma beka to‘satdan unga murojaat etdi:

– Hoy, otasi, anavi qumlarning oqishini qarang! Suv-ga o‘xshab oqyapti.

– Ha, ko‘ryapman.

– Anavi yumronga qarang! – dedi Badia jimlikni buzib.

– Ko‘ryapman.

– Nima uchundir ilonlar ko‘rinmayapti, – dedi atrofga alanglab Badia, – yoki Xalach tomonda ilonlar kammikan? Echkemar ham ko‘rinmaydi?

– Huv ana! Qum tepasiga qarang, – dedi otda o‘tirgan Horunbek. – Qumning oqishi, yumronlarning bezovta bo‘lishi – bir nimaning belgisi…

– Nimaning belgisi? – darhol so‘radi Badia.

− Bo‘ron bo‘lishi ehtimol, qizim. Lekin hammasi Xudodan… – dedi aravakash. – Ozgina shamolga qum oqsa, orqasidan bo‘ron keladi, derdilar. Bu yerlarda girdibod-u[4] bo‘ron ko‘p bo‘ladi. Tezroq Xalachga yetib olsak yaxshi bo‘lardi. Ot jonivorlar ham rosa tortyapti. Mo‘ljalimda Xalachga kechga yaqin kirib borsak, ehtimol.

– Darvoqe, shamol bo‘lyapti! – dedi Me’mor soyabon aravaning yonlarini ochib. U terlab-pishib borayotgan otga, orqadagi aravaga, undan keyingi yuk ortilgan uchinchi ara vaga, uning orqasidan kelayotgan ikki yo‘rg‘a otga ham ko‘z tashlab qo‘ydi. Mashaqqatli, issiq yo‘l bedov otlarni ham boshqa otlardek, «mo‘min» qilib qo‘ygan edi. Qurib-qaqshagan tabiat hamma narsani jizg‘anak qilib, qovjirataman, suvsizlikdan qaqrataman, mening qay noq shamollarim qashqirdan yomon, timdalab-titaman, degandek bo‘lardi. Me’mor Horunbekka qaradi. – Huv anavi tomonga qarang, u girdibod emasmi?

– Girdibod! – dedi Horunbek.

Ikki malla ustun falakka bo‘y cho‘zib buralardi.

– Qiblanamoga[5] qarang, u qaysi tomon?

– Mag‘ribi shimol, – dedi Horunbek belbog‘idagi jez qiblanamoni kafti ustiga qo‘yib. – Bu yo‘llarda ko‘p yurganman. Aksar, mana shu Karki, Xalach, Saqar yo‘lida bo‘ron bo‘lardi. Shu yerlarda bir gap bor. Yumronlar ning daryo tomonga yugurishida ham bir gap bor. Ishqilib, o‘zi asrasin.

Olisda falakka ustun bo‘lib turgan ikki girdibod orqasida yana «ustunlar» paydo bo‘ldi. Arava g‘ildiraklari ostida shuvullab oqayotgan qumlar qolib, Me’mor olisolislarda gir aylanib, qum-u yantoqlarni osmonga olib chiqayotgan girdibodlardan nigohini uzmas edi. Besh-olti «minora» falakka bo‘y cho‘zib, osmonga to‘zon purkardi. Ular gala minora larga o‘xshab ketardi. Oldingisi Minorai kalonga o‘xshasa, orqadagilari Hirotdagi gala mino raga, ba’zan Mirzo madra sasining ikki «guldasta»siga ham o‘xshab ketardi.

Uning ko‘z oldiga Nizomiddin keldi – ajdar komiga yang lishib ketgan bolam butun bir saltanatga qarshi tayoq bilan jang qilmoqchi bo‘lgan edi. Sen qaltis tashlagan qadam ning qurboni bo‘lib qora yerda yotibsan! Shu lozimmidi? Bir to‘da yigit Mag‘ribdan Mashriqqacha yetgan, lak-lak lashkari bo‘lgan saltanatni qulata olarmidingiz! Saltanat bilan o‘ynashishning oqibati mana shunaqa! Bu ishni biz qilsak mayli edi: yoshimizni yashab, oshimizni oshaganmiz. Biz hamma qabihliklarni ko‘rdik, podshohlarga yaqin yurmoq ajdarga yaqin yurmoqdan xavfl i ekanini bilardik. …Siz, hali hech narsani ko‘rmagan g‘o‘r go‘daklar, chalg‘ib ajdar komiga lahm etdek kirib ketdingiz! Polapon vaqtingizdayoq yorug‘ dunyodan ketdingiz! Ana shunga kuyaman!

Ba’zan shunday uzundan uzun o‘ylar Me’morni qurshab olsa, u bir muddat nasha elitgan odamday bir nuqtaga tikil ganicha xayol surib qolardi. Bunday chog‘larda yonida o‘tirgan xotini-yu qizini ham ko‘rmasdi, u tamoman uzoq-uzoqlar da yurardi. Otasining bunday tushkun paytlarida Badia unga xalal bermas, otajon, hadeb bunday uh tortaverish kishini ichdan yemiradi, deya olmasdi.

…Uch arava yonidagi otlar bilan Jayhunning chap yonida qumliklar ichida borardi. Karkidan chiqqandan so‘ng oqshomga qolmay yetib borishlari mumkin bo‘lgan Xalach negadir juda olis bo‘lib ketdi. Olisdagi sarg‘ish chang va girdibodlar karvonga yaqinlashib kela boshladi…

Ko‘p o‘tmay, arava g‘ildiraklari tagidagi qumni uchirayotgan shamol endi g‘uvullab bo‘ronga aylanib, aravalarni sariq chang o‘ray boshladi. Otlar ham pishqirib, betoqat bo‘lar, tuyoqlari qumga botib ketardi. Arava soyabonlariga shitirlab urilayotgan qum ichkaridan yomg‘irni eslatardi; qani endi qum bo‘roni emas, shovullab yomg‘ir yog‘sa, deb o‘ylardi Badia.

Horunbek otning jilovini tortib aravani to‘xtatdi, sal ishoraga mahtal bo‘lib turgan ot jonivorlar ham darhol joyida to‘xtadi. Oldingi ot qattiq pishqirdi. Boshqa aravalar ham odatdagidek oldingi aravaga yaqin kelib to‘xtashdi. Yigitlar aravalardan tappa-tappa sakrab tushishdi. Ular g‘uvullab uchayotgan bo‘ron ichida bir-birlarini arang ko‘rishardi. Avvaliga, cholga bir nima bo‘ldi, deb xayol qilgan Zulfi qor bilan Zavrak yugurib kelib ustodga qarashdi, yo‘q, ustod ham, Badia ham, Ma’suma beka ham yaxshi o‘tirishardi. Shogirdlarining bezovta bo‘lganini sezgan Me’mor… yo‘lning eng mashaqqatli joyi shu, daryodan o‘tgandan keyin, undan u yog‘i – Movarounnahr, «dunyodagi eng go‘zal mamlakat» ekanini aytib, ularga taskin berdi. Shogirdlar cholning dalda berayotganini sezib, ichdan kulib qo‘yishar, chalg‘itayotgan bo‘lsa ham ustozning o‘zi bardam ekanidan mamnun edilar. G‘avvos Muhammad ham ulardan bir qadamcha narida ustodiga javdirab qarab turardi.

– Nima qilaylik? Shu yerda to‘xtaymizmi yoki yuravera-mizmi? – Me’mor yo‘ldoshlariga murojaat etdi.

– Yurib bo‘lmaydi! – dedi bir damlik sukutni buzib Horunb ek.

– Daryoga yaqinroq boramizmi? – so‘radi Badia qum kirgan ko‘zlarini uqalab.

– Bu juda xavfl i, – dedi Horunbek.

− Bo‘lmasa joyimizda turaveraylik, – dedi Me’mor.

– Otlarni chiqarib, arava g‘ildiraklariga mahkam bog‘-lash kerak. Bo‘ronning tezda o‘tib ketishiga ko‘zim yetmaydi, – dedi Horunbek, – uch-to‘rt kunlab bo‘lganini ham bilaman! Ishqilib, tez o‘tib ketsin.

– Horunbek, girdibodlar uzoqda edi, mana bu tomonga yaqinlashyapti, – dedi Me’mor. – Bu yerdan ham tez o‘tib ketadi. Qo‘rqmaslik kerak. Lekin otlarning xashaklarini arava tagiga olib kirish lozim! Bo‘ron uchirib ketishi turgan gap.

– Oxirgi aravadagi namatlarni olib, g‘ildiraklarga yo-ping lar, – dedi Horunbek, – hammamiz aravalarning tagiga kirishimiz kerak!

G‘uvullab uchayotgan bo‘ron ichida yigitlar naridan beri xashag-u bedalarni arava tagiga olib kirib, g‘ildiraklarga namat yopishdi. Badia bilan Ma’suma beka arava tagiga kirib yashirinishdi. Bir muddatdan keyin Me’mor ham arava tagiga kirdi.

Bo‘ron g‘uvullab esar, namat-u chodirlarni pirpirak qilib uchirib ketmoqchi bo‘lar, aravalarni silkitar, g‘ildiraklarga bog‘log‘lik otlar oyoqlarini kerib, qimir etmay turishardi.

Xalach bo‘roni!..

Xurosondan Samarqand-u Buxoroga qatnaydiganlarga bu yerning fe’li juda ma’lum, ammo eng yaqin yo‘l shu bo‘l ganligi tufayli yo Karki, yo Xalachga bormaslik va Jayhun dan o‘tmaslikning iloji yo‘q. Aravalar tagiga kirib, qum bo‘ronidan jon saqlagan Me’mor va Horunbeklar xayolida uch-to‘rtga bo‘linib, limillab oqayotgan daryoning narigi tomonidagi Xo‘jaabbos shaharchasi va undan Tollimarjonga chiqib olish tashvishi turardi. Lekin kutilmaganda boshlanib qolgan Xalach bo‘roni ularni daryo bo‘yiga ham yetkazmay, qum ostida taqqa to‘xtatdi. Me’mor g‘ildirakka yopil gan namat orasidan uzoq-uzoqlarga boqardi; hamma yoq sariq chang, ammo g‘arb tomonda falakka ustun bo‘lib turgan girdibodlar ancha yaqin kelib qolgan edi. Uning ko‘zlariga bu «ustun»lar orasidan moviy gumbazlar ko‘rinib ketganday bo‘ldi. Falakka bo‘y cho‘zgan allaqanday buyuk qasr ro‘parada namoyon bo‘lib, Me’morning xayolini olib qochdi. U xayol ichida aravalarni, namatlarni tortqilab, g‘uvullayotgan Xalach bo‘ronini sezmas, uning ko‘z oldida girvat-u[6] bo‘ron kashf etgan mislsiz bir qasr turardi. Bu qasr o‘zining ulkan ravoq-u «guldasta»lari, gumbaz-u darvozalari bilan Oqsaroydan ham, Bog‘i Jahonoro qasridan ham buyuk edi.

Badia chidab turolmay, otasini turtdi:

– Suv beraymi, ota? – Chol o‘ziga keldi.

– Yo‘q, suv ichmayman! – dedi Me’mor, – buni qara, qizim, meni xayol olibdi; mana shu tomonda bir kat ta qasr solingan emish…

Me’mor so‘zini davom ettirdi:

– Qum tepaliklarini ham tamoman unutibman. Mana shu tomonda juda katta qasr turibdi. Xudoyi taolo mening dilimga yana bir katta qasr bino etishni solyapti. Men bu qasrni aniq ko‘rdim. Ha, bu tush emas, shundoq kuppa-kunduzi, uyg‘oq turganimda ko‘rdim. Bo‘lmasa, kelib-kelib shu sahroda qasr ko‘ramanmi! Yo tavba!

Badia ham, Ma’suma beka ham, Horunbek ham yarim qorong‘i arava tagida Me’morga jim qarashdi.

– Badia qizim, shogirdlarimdan birini chaqirib berol-maysanmi? Daftarini, toshqalam bilan jozvarini[7] ham ola kelsin.

– Men chaqiraman, – dedi darhol o‘rnidan qo‘zg‘alib Horunbek.

– Sizga nima bo‘ldi, otasi, – dedi Ma’suma beka, – shundoq paytda daftar-qalam nimasi?!

– Xudo dilimga soldi, o‘sha buyuk qasrni o‘z ko‘zim bilan ko‘rdim, onasi, bir amallab chizib olamiz. Yodingda bo‘lsa kerak, «Mirzo» madrasasi ham shundoq bo‘lgan edi. Yoddan ko‘tarilmasligi uchun ba’zi yerlarini qayd qilib qo‘yamiz.

Bo‘ron tinimsiz guvullab turganida yonginadagi arava tagidan chiqib, otlarning tagidan o‘tib, Zulfi qor bilan Zav rak emaklab kirib kelishdi. Ularning orqasidan G‘avvos Muhammad ham kirmoqchi edi, ichkariga sig‘madi. Horunbek bilan G‘avvos aravaning sirtida cho‘kka tushib o‘tirib, boshlarini ichkariga tiqishgan edi. Bu holat Badiada kulgi qo‘zg‘adi: u onasi pinjiga suqilib Zulfi qordan nigoh uzmay, tikilardi. Zulfi qor ustodga yaqin o‘tirib, qo‘ynidan keng va qalingina daftarini olib, tizzasiga qo‘ydi. Toshqalamni Me’morga uzatdi. Zavrak Me’morning daftar sahifalariga tortayotgan chiziqlaridan, handasaviy[8] o‘lchovlaridan ko‘z uzmasdi.

– Sizlarni bezovta qildim-a?

– Bemalol, ustod.

– Xudo dilimga shu’la soldi, buni qaranglar, bir yax-

shi bino ko‘zimga ko‘rindi. Anavi girvatlar minoralarga o‘xshaydi, uchib borayotgan sariq qum devor-u ravoqlarning o‘zginasi. Keksalik, yana yodimdan ko‘tarilib ketmasin, deb daftarga chiziqlar tortib, belgilab qo‘yishni lozim topdim.

Yarim qorong‘i arava tagida Me’mor qo‘lidagi toshqalam bilan daftar sahifalariga chiziqlar tortar, yozar va yana yangi sahifalarni ochib, chiziqlar chizardi. Shogirdlarning ko‘zi daf tarda. Horunbekning nigohi Me’morda, Badia bo‘lsa Zulfi qorga tikilardi. Ma’suma beka aravaning ich-u tashida o‘tirgan larga javdirab, hammaning xatti-harakatini kuzatib o‘tirardi. Mushfi q ona uchun bunda hamma qadrdon edi. U hammadan ko‘ra ham G‘avvos Muhammadning ko‘nglini o‘ksitmaslik maqsadida unga mehribonlik ko‘rsatmoqchi bo‘lardi.

Me’mor daftarga handasaviy chiziqlar chizib, shogirdlariga nimalarnidir tushuntirardi. Uchburchaklar va uni kesib o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqlar burchagiga raqamlar qo‘yib ko‘rsatardi. Me’morning hayajonlanib aytayotgan, «mislsiz qasr» tasviri va handasaviy hisoblari shogirdlar nazdida afsonaga o‘xshardi. Ustodning ko‘p gaplariga ishongilari kelmasa-da, unga itoat va e’tiqod yuzasidan hamma gaplarini ma’qullashardi.

Tashqarida kuchli shamol namat-u chodirlarni tortqilar, G‘avvos bilan Horunbek bo‘lsa damo-dam uzoqdagi «falak ustunlari»ga qarab qo‘yishardi.

– Hay, usta, – dedi Ma’suma beka, – shu paytda bu chiziqla ringiz kimning qulog‘iga kiradi-a?! Halizamon ustimizdan qum bosib ketadimi… Shogirdlaringizni o‘z holiga qo‘ying, otlarga qarashsin. Laa havla va laa quvvata!

– Sen duoyingni o‘qib, dam solib o‘tiraver! – dedi il-jayib Me’mor, shogirdlariga ko‘z qisib. – Qo‘limiz bo‘sh, baribir bekor o‘tiribmiz. Bu bizning kasbimiz.

– Axir qo‘rqib ketyapmiz!

– Kim? Sen o‘zingmi yoki Badia hammi?

– Men o‘zim, – dedi Ma’suma beka bo‘ron tortqilayot-gan chodirni mahkam ushlab.

– Qo‘rqma! Hammamiz shu yerdamiz. Bo‘ron tezda o‘tib ketadi, biz Jayhunning narigi tomoniga o‘tganimizdan keyin bunaqangi yomon ofatlar bo‘lmaydi. U tomon − Movarounnahr. Badia, sen qo‘rqmayapsanmi?

– Yo‘q, otajon.

– Ana, eshitdingmi, onasi.

– Eshitdim, – dedi Ma’suma beka, – ammo sizlar shat-ranj o‘ynayotgan odamlardek o‘zlaringiz bilan o‘zla ringiz gap lashib o‘tiraverasiz, biz bu gaplaringizga tushun maymiz. Mundoq tushunadigan gaplardan ham gaplashinglar.

Oradan ko‘p o‘tmay, allaqanday qudratli bir kuch aravalarga kelib urildi. Otlar kishnadi. Hamma yoqni qorong‘ilik bosib, yuzlarga qum urildi. Aravalar ham borib kela boshladi. Birinchi arava tagida o‘tirganlar beixtiyor g‘ildiraklarga yopishishdi. Qandaydir dahshatli bir qo‘l qorong‘ilik ichida hamma narsani tortib, osmonga otardi. Bu bir daqiqa ichida paydo bo‘lgan yovuz kuch zilzilaga ham o‘xshardi, yer ostin-ustun bo‘lib ketayotganday, hech narsani ko‘rib bo‘lmasdi.

– Bu girdibod! – dedi og‘zi-burniga qum kirgan Me’mor, bir daqiqadan keyin jonholatda. – Bir-birlaringizni mahkam ushlanglar!

Me’mor beixtiyor qizi bilan xotinini ushladi. Zulfi qor bir qo‘li bilan borib-kelib turgan arava g‘ildiragini, bir qo‘li bilan Badiani mahkam ushladi. Zavrak ustodining oyog‘iga yopishdi. Horunbek bilan G‘avvos arava g‘ildiraklariga mahkam yopishgancha ko‘zlarini yumib turaverishdi.

Qorong‘ilik bir necha daqiqa davom etdi. Yuzlarga urilayotgan beto‘xtov qum bo‘roni ko‘z ochirgani qo‘ymasdi. G‘ujanak bo‘lib bir-birlariga yopishib olgan yo‘lov chilar «girdibod» degan gapni eshitishdi-yu, ammo nima bo‘layot ganini bosh ko‘tarib ko‘ra olishmadi. Otlarning kishnashi ham to‘xtadi. Ko‘p o‘tmay qorong‘ilik ketib, kun yorishayotganga o‘xshadi. G‘uvullab esayotgan bo‘ronga qaramay, Me’mor sekin boshini ko‘tardi, girdibod o‘tib ketgan edi.

Hamma sekin bosh ko‘tarib u yoq-bu yoqqa qaradi. Darhaqiqat, chang-to‘zon ancha narilab, Karki tomonga ke tardi. Osmon-u falakka bo‘y cho‘zgan girdibod ichida namat-u chodir-u xashaklar uchib yurardi. Girdibod qayer larnidir yalab, qayerlargadir qum tepaliklari uyib ketibdi. Ikkinchi arava to‘nkarilib, uchinchi aravani ancha nariga olib bo rib, g‘ildiraklarining yarmigacha qumga ko‘mib qo‘yibdi. Uning ustida na xashak va na yuklar bor. Birinchi arava g‘ildiraklariga bog‘langan uch ot bor-u, qolgan otlardan darak yo‘q. Yuz qadamcha narida qumga botib yotgan uchinchi aravaning o‘ng tomonida saman yo‘rg‘a qumga botib, chiqa olmay unnalardi. Aravaga qo‘shib bo‘lmaydigan ikki begona otdan tamoman darak yo‘q. Qum bo‘ronining ancha pasaygani, girdibodning bu yerdan o‘tib ketganini ko‘rgan Me’mor arava tagidan chiqib, atrofga qaradi. Aravalar qup-quruq. Gi la m-u sholchalar, qotgan non-u tolqon solingan xaltachalar, kiyim-kechaklargacha olib ketibdi. Olis qum tepa liklari ustida xashak qoldiqlari sochilib yotardi. Qiyshayib yotgan uchinchi aravada faqat dekcha-yu belkurag-u ketmonlar qolibdi…

Me’mor arava tagidan chiqib, qumda cho‘qqayib o‘tirgan Ma’suma bekaga yalt etib qaradi:

– Katcha[9] bormi?

– Bor, – dedi xotini, – biri menda.

– Menda ham bor, – dedi Badia.

– Xayriyat, – dedi Me’mor… Bu ham Xudoning xohishi.

Zulfi qor Shoshiy bilan Zavrak Nishopuriy shu lahza yugurgancha otni qumdan qutqarib olish uchun narida qiy shayib yotgan uchinchi arava yoniga kelishdi. G‘avvos orqama-orqa belkurak olib chopib, ot tepasiga bordi.

– Jonimiz omon qoldi, – dedi Me’mor, – bo‘lmasa, bu girdibod yomon narsa. U qaroqchilardan ham badtar. Jonimiz omon qolganiga shukur qilaylik!

– Girdibodni ko‘rar edim-u, ammo mundoq ichiga tush magan edim, – dedi tepalikdan tushib, ustod yoniga yaqinlash gan Horunbek. – Bizni dabdala qilib ketdi-ya! Endi qolgan otlar bilan tezda Xalachga yetib olmasak, otlar xo‘raksiz[10], suvsiz halok bo‘ladi.

– Shunday qilaylik, birodar, – dedi Me’mor, – bu ko‘rgulik ham bor ekan. Lekin bu ziyonni qoplaydigan aqchalarimiz bor, biz hammasini to‘laymiz.

– Bu Xudodan kelgan narsa, ustod, men bu ofat yet-kazgan ziyon uchun haq olmayman.

– Hozir mol-jon o‘rtada, inim, Buxoroga yetib olay-lik, u yog‘i bir gap bo‘lar.

Uch yigit saman yo‘rg‘ani qutqarib olib kelishdi.

Shundan so‘ng atrofga sochilib, biron narsa ko‘rinarmikan, deb qum tepaliklarni, pastliklarni izlashdi. Hech vaqo yo‘q. Girdibod qiladigan ishni qilib, oladiganini olib, yana qumliklarga kirib ketgan edi.

– Yigitlar, uzoq-uzoqlarga qaranglar, otlar ko‘rinmay-dimi? – dedi Horunbek. – Jonivorlar qayoqda qolgan ekan?

– Hech narsa ko‘rinmaydi, – dedi Zavrak.

Qumda talanib, bor-yo‘g‘idan ajragan kichik karvon sochilgan narsalarini yig‘ib, otlarni aravalarga qo‘shishga hozirlik ko‘rdi. Tomog‘i qaqragan Badia qumlarning qayeri gadir ko‘milib ketgan mesh-u xumchani qidirardi. Otlar tashna … Lablari lablariga yopishib qolgan Me’mor ham o‘z tashnaligini bildirmay, tupuk yutar, ochlikka chidash mumkin, ammo tashnalikka bardosh berish g‘oyatda mashaqqat ekanligini dilidan o‘tkazardi. Bu holatni sezib turgan G‘avvos bi rinchi arava shotisiga bog‘log‘lik kattagina chelakni va qumda to‘nkarilib yotgan xumchani olib, kun chiqish tomonga jo‘nadi.

– Daryo ancha olisda. Topa olarmikansiz? – so‘radi Horunbek.

– Qiblanamoga qarang, to‘g‘ri ketyapmanmi?

– To‘g‘ri ketyapsiz, – Horunbek kaftidagi qiblanamo-ga qaradi.

– Unda topaman.

– Kechikmang, o‘g‘lim, biz bunda uzoq turolmaymiz, – dedi Me’mor.

G‘avvos Muhammad bir qo‘lida chelak, xumchani qo‘l tiqlab olganicha qumlar osha yugurib ketdi. U fursatni qo‘ldan bermaslik uchun kuchining boricha yugurardi. Hozir yugurish kerakligini, chunki suv bilan yugurib bo‘lmasligini bilardi.

– Harqalay u G‘avvos! – dedi Zavrak, – suv topib keli-shiga ishonaman. Lekin bu boyvachchaning ro‘parasidan biron ilon chiqib qolsa, paqir bilan xumchani tashlab, dod solib qochib kelmog‘i ham mumkin.

Badia kulimsiradi:

– Unda o‘zingizga navbat keladi!

– Men hoziroq zing‘illab ketardim, idish yo‘q, bekam.

– Sabr qilib turinglar, – dedi Ma’suma beka, – lekin G‘av vos Muhammadni o‘ksitadigan gaplarni aytmanglar…

Barcha tayyorgarlik ishlariga kirishib, otlarni qo‘ shib, aravalarga chiqib, G‘avvosni kutardi. G‘avvos dan esa darak yo‘q. Bir damdan so‘ng Me’morning to qati toq bo‘la boshladi.

Bir mahalda uzoqda qora nuqta ko‘rindi. Arava ustida o‘tirgan Zavrak o‘rnidan tik turib G‘avvos kelayotganini aytd i.

Xonumoni talanib, qilichi sinib, qalqoni teshilib, yengilgan sarbozdek xomush tortib o‘tirgan Me’mor bilan Horunbek jonlandi. Ular miq etishmay, uzoqda terlabpishib suv olib kelayotgan G‘avvosdan ko‘z uzishmasdi. Hatto aravaga qo‘shilgan otlar ham G‘avvosga tikilishardi. U yetib kelmasdanoq, Horunbek pastga tu shib kutib turdi. Terga botib hal loslab kelayotgan G‘avvos chelakdagi suvni Horunbekka uzatdi. U halloslaganidan tili gapga kelmasdi.

– Suv loyqaroq.

– E, uka, loyqaroq bo‘lsa ham suv-ku! Omon bo‘l!

– Baraka toping! – dedi Ma’suma beka.

– Ustod, nima deysiz?– Horunbek Me’morga qaradi.

– Xumchadagidan hammamiz ichaylik. Paqirdagi suv-ni otlarga oz-oz ichiring, – dedi Me’mor.

– Ustod, men yana zing‘illab borib kelaveraman! Daryo uzoq emas ekan, ammo yurish qiyin. Daryo negadir loyqa oqyapti…

– Jayhun doimo loyqa oqadi – dedi Me’mor, – biz shu suv bilan Xalachga yetib olamiz, o‘g‘lim.

G‘avvos ustozini andak bo‘lsa ham mamnun qilolganidan quvondi. Aravalar birin-ketin yurib ketgach, Zavrak yoniga o‘tirgan G‘avvos yonidan bir ilon chiqarib, bilintirmay unin g tizzasiga qo‘ydi. Tizzasi ustida buralayotgan chipor ilonga ko‘zi tushgan Zavrak kapalagi uchib, dod deb sakrab yerga tushdi.

– Ha, nima gap? – deb Horunbek otning boshini tortdi.

– Nima qildi? – Zulfi qor bilan Badia ham Zavrakka qarashdi.

– Hali bu ishni siz qildingizmi?! – dedi boshi yan-chilgan ilonni ko‘rib Zavrak zaharxanda bilan G‘avvos Muham madga.

– Sizni ilon-u ajdarlardan qo‘rqmaydi, deb eshitgan edim, bahodir Nishopuriy!

– Haligi gapimni eshitgan ekansiz-da. Qanday qilib eshit dingiz? Ancha narilab ketgan edingiz-ku?

– Har kim o‘ziga taalluqli gapni narilasa ham eshitadi.

Agar mening ustimdan qo‘rqoq deb yana kulsangiz, endi ajdarni tutib kelaman.

– Ofarin, G‘avvos! – dedi Zavrak yana sakrab aravaga chiqib. Keyin uning yelkasiga qo‘l tashladi. – Qani, menga ayting-chi, qanday qilib bu yaramasni tutib o‘ldirdingiz?

– Ketayotsam, ro‘paramda turgan ekan, bosh ko‘tarib tilini chiqaraverdi. Yaqinroq borib, xumchaning qorni bilan boshini ezdim-qo‘ydim. Vassalom! Sizning gapingizni eshitganim yo‘q, lekin orqamdan, albatta, bir nima deyishingizni ko‘nglimdan o‘tkazib qo‘ygan edim. Chunki siz gapirmay turolmaydigan odamsiz!

– Zehningizga qoyilman, G‘avvos!

– O‘sha ilonni men ham ko‘ray, – dedi Badia.

– E, qo‘ysang-chi! – dedi Ma’suma beka e’tiroz bildirib. – Ilonni ham o‘ynaydimi odam! Turqi qursin!

…Suv ichgan otlar ancha o‘zlariga kelib, pishqirib yo‘lga tushishdi. Shu tunda ular Xalachga kirib borishdi. Karvonsaroyga tushib, otlarga ham hordiq berib, o‘zlari ham dam olishdi. Ertasiga erta bilan ot-aravalarni sol[11] ustiga chiqarib, daryodan o‘tkazish mashaqqati boshlandi. Ulkan yog‘och sol har arava-otni alohida-alohida qilib, uch bor daryoni kechdi. To‘rtinchi o‘tishda solga Badia, Ma’suma beka, Me’mor va Zulfi qor tushishdi. Daryo ning narigi tomoniga o‘tgan ot-ara valar, Xo‘jaabbos manzil go hida to‘xtamay, to‘g‘ri Tollimarjon yoki Fayz obod shaharlariga qarab yurishni ko‘zlab shay tu rishardi.

Jayhundan o‘tib, Xo‘jaabbos yo‘liga tushgan uch arava Tollimarjon shahri, qaydasan, deb ketaverdi. Ular endi, garchi yana qumliklar aro borayotgan bo‘lsalar ham, aslida, Movarounnahr tuprog‘ida edilar.

Mirmuhsin hayoti va ijodi >>


 • [1] Bahri muhit – okean.
 • [2] Silsila – zanjir.
 • [3] Tarh – reja, chizma.
 • [4] Girdibod – pastdan yuqoriga tikka esadigan quyun, o‘rama.
 • [5] Qiblanamo – kompas.
 • [6] Girvat – quyun, o‘rama.
 • [7] Jozvar, jazval – chizg‘ich, lineyka.
 • [8] Handasaviy – geometrik.
 • [9] Katcha – hamyoncha, yonchiq.
 • [10] Xo‘rak – yegulik, yemish.
 • [11] Sol – yog‘ochlar arqon bilan bir-biriga matashtirib bog‘lanib, suv ga cho‘k maydigan qilingan moslama. Daryolardan odam va narsalarni o‘tkazishda foydalanilgan.

Savol va topshiriqlar:
 1. G‘avvos Muhammadni aravadan uloq tirib yuborishga buyurganda Badia tabiatidagi qanday jihatlar namoyon bo‘ldi?
 2. G‘avvos Muhammadning qumli sahroda jazavaga tushib, to‘polon qilishi sababini izohlashga urinib ko‘ring.
 3. Me’morga Amu suvining Zarafshonnikiday totli tuyulgani sababini izohlang.
 4. Bo‘ronning dahshatli holatida ham o‘z orzu, rejalari haqida tinimsiz o‘ylagan Me’morning kasbiga munosabati to‘g‘risida gapiring.
 5. Yozuvchining bo‘ronni tasvirlashdagi mahorati aks etgan o‘rinlarni topib, izohlang.
 6. Bo‘ronda qolgan yo‘lovchilarning har biriga xos jihatlar qanday tasvirlanganiga e’tibor qiling. Ularni o‘zaro solishtiring.
 7. Dahshatli bo‘ron ko‘tarilgan paytda butun fi kr-u zikri xayo lida gavdalanayotgan qasrning tarhini chizishda bo‘lgan Me’morning shaxsiyatini izohlang.
Previous articleMirmuhsin hayoti va ijodi
Next articleRoman va uning turlari (adabiyot)