Qoraqalpog‘iston Respublikasi – Қорақалпоғистон Республикаси

0

Qoraqalpog‘iston Respublikasi. Қорақалпоғистон Республикаси. Коракалпогистон Республикаси.


O‘zbekiston davlat mustaqilligiga erishgach, Qoraqalpog‘istonga O‘zbekiston tarkibidagi mustaqil Respublika maqomi berildi. O‘zbeklar va qoraqalpoqlar asrlar davomida yonma-yon, og‘a-inilardek yashab keldilar. Ularning munosabatlari do‘stlik va qardoshlikka asoslanadi. Ularning tillari ham bir-biriga yaqin.

O‘zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog‘is- ton Respublikasi o‘zining Konstitutsiya – siga, davlat ramzlariga, qonun chiqaruvchi hokimiyatiga va hukumatiga ega. Qoraqalpog‘iston Respublikasida qonun chi­qaruvchi hokimiyatni Jo‘qorg‘i Kenges amalga oshiradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi bayrog‘i
Qoraqalpog‘iston Respublikasi gerbi
Qoraqalpog‘iston Respublikasi gerbi

Batafsil >> O‘zbekiston mustaqilligining qo‘lga kiritilishi

Previous articleO‘zbekiston Respublikasining davlat ramzlari
Next articlePrezident nima degani? Президент нима дегани?