O’zbekiston respublikasi – mustaqil suveren davlat

0

O’zbekiston respublikasi – mustaqil suveren davlat. Ўзбекистон / Узбекистон республикаси – мустақил суверен давлат.


Davlatni belgilovchi jihatlaridan biri uning davlat suvereniteti hisoblanadi. Davlat suverenitetining quyidagi asosiy prinsiplari mavjud:

  • davlat hududi hamda chegaralarining daxlsizligi va bo’linmasligi;
  • mustaqil ichki va tashqi siyosat;
  • xalqaro huquqning asosiy prinsiplarini e’tirof etish va hurmat qilish;
  • davlat tili o’zbek tili ekanligi;
  • o’z taraqqiyot yo’lini, davlat ramzlarini tanlashdagi mustaqillik va hokazo.

1991-yil 31-avgustda O’zbekiston SSR Oliy Kengashining navbat- dan tashqari VII sessiyasida Respublikamiz mustaqil davlat deb e’lon qilindi. Ushbu sessiyada «O’zbekiston Respublikasining davlat mus- taqilligi asoslari to’g’risida»gi Qonun qabul qilindi. U O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan 1992-yil 8-dekabrga qa- dar Asosiy qonun rolini bajarib keldi.

1991-yil 29-dekabrda birinchi marta muqobillik asosida O’zbekiston Prezidenti saylovi bo’lib o’tdi.

1991-yil 18-noyabrda «O’zbekiston Respublikasining Davlat bayrog’i to’g’risida»gi Qonun, 1992-yil 2-iyulda «O’zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to’g’risida»gi Qonun, 1992-yil 10-de- kabrda «O’zbekiston Respublikasining Davlat gimni to’g’risida»gi Qonun qabul qilindi.

Asosiy qonun belgilaydi

O‘zbekiston Respublikasi o‘zining milliy-davlat va ma’muriy-hududiy tuzilishini, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining tizimini belgilaydi, ichki va tashqi siyosatini amalga oshiradi.

O‘zbekistonning davlat chegarasi va hududi daxlsiz va bo‘linmasdir.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 3-modda.

Davlat mustaqilligiga erishilishi O’zbekistonga mustaqil taraqqiyot yo’liga qadam qo’yishiga, jahon hamjamiyatiga xalqaro munosabatlar- ning to’la huquqli subyekti sifatida kirishiga imkon berdi.


Batafsil >> O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasining asosiy prinsiplari

Previous articleDavlat suvereniteti (Давлат суверенитети)
Next articleDemokratiya – xalq hokimiyatchiligi