Obyektiv huquq nima? Subyektiv huquq nima?

0

Obyektiv huquq nima? Subyektiv huquq nima? Объектив ҳуқуқ нима? Субъектив ҳуқуқ нима? Объектив хукук нима? Субъектив хукук нима?


“Huquq” atamasi ikki obyektiv hamda subyektiv huquq ma’nosida qo‘lla niladi. Obyektiv huquq – huquq normalarining yig‘indisi. Subyektiv huquqesa ma’lum bir shaxs yoki guruhga tegishli bo‘lgan huquq. Misol uchunkim ningdir uy-joyga bo‘lgan yoki biror-bir mulkka nisbatan bo‘lgan huquqi.

Subyektiv huquq obyektiv huquqsiz mavjud bo‘lmaydi. Huquqning o‘zi esadav lat bilan uzviy bog‘liqdir. Ular bir-birisiz mavjud bo‘lishi mumkin emas.

Previous articleHuquq nima? Хукук нима?
Next articleUrugʻ (sperma) sifatini oshirish mahsulotlar, dorilar, urugʻni koʻpaytirish uchun tavsiyala