Sh, sh va Ch, ch harflar birikmalari hamda ularning vazifalari

0

Ш, ш ва Ч, ч ҳарфлар бирикмалари ҳамда уларнинг вазифалари.


Sh, sh  harflar birikmasi bitta til oldi, sirg‘aluvchi, jarangsiz undoshni ifodalaydi.

Eslatm a: S va h yonma-yon kelib, alohida tovushlarni ifodalaganda, ular orasiga tutuq belgisi (’) qo‘yiladi.

Ch, ch  harflar birikmasi bitta til oldi, portlovchi, jarangsiz undoshni ifodalaydi.


427-mashq. O‘qing, bir tovushni ifodalagan harflar birikmalari qatnashgan so‘zlarni ko‘chiring.

Toshkent – O‘zbekistondagi eng chiroyli va qadimiy shahar. U o‘tmishda Shosh va Choch nomlari bilan atalgan. Uning yoshi ikki ming yildan ham ortiq. Keyingi yillarda shahar chiroyiga chiroy qo‘shilmoqda. Katta-kichik xiyobonlar, keng va ko‘rkam ko‘chalar yanada obodonlashdi. Chet ellardan, dengiz orti mamlakatlaridan ko‘plab mehmonlar kelmoqdalar. Ko‘chalar chetida chaman-chaman bo‘lib ochilgan gullar yo‘lovchilar bahri-dilini ochadi. («Gulxan»)

*428-mashq. She’rdagi harflar birikmalari qatnashgan so‘zlarga diqqat qiling. Ikkinchi misradagi qoshingdan so‘zini izohlang.

Jilmayadi o‘zida yo‘q shod,

Yangi oy ham ketmay qoshingdan.

Etak-etak olib koinot,

Yulduzlarni sochar boshingdan. (E. Vohidov)


Savol va topshiriqlar

  1. Harflar nimaga nisbatan belgilanadi?
  2. Bir tovushga bir harf to‘g‘ri keladigan holatlarni ayting.
  3. Bir tovush ikki harf bilan ifodalanadigan holatlarni izohlang.
Previous articleNg, ng harflar birikmasi va uning vazifalari
Next articleQo‘sh undoshlar talaffuzi va imlosi