So‘z turkumlari. Mustaqil va yordamchi so‘zlar

0

Biror so‘roqqa javob bo‘lib, ko‘pincha atash ma’nosini bildiruvchi, gapda ma’lum bir gap bo‘lagi yoki undalma vazifasida keladigan so‘zlar mustaqil so‘zlar sanaladi.

So‘roqqa javob bo‘lmaydigan, atash ma’nosini bildirmaydigan so‘zlarga yordamchi so‘zlar deyiladi.


Suz turkumlari. Mustaqil va yordamchi suzlar

Previous articleSog‘lom, quvnoq bolaman (she’r)
Next articleTurdosh va atoqli otlar