Neobuddizm. Buddaviylik yo‘nalishlari

0

Neobuddizm. Buddaviylik yo‘nalishlari. Необуддизм. Буддавийлик йўналишлари.


Neobuddizm XX asrning 40–50-yillaridan boshlab keng tarqala boshlagan oqim bo‘lib, Birma, Tayland, Laos, Vetnam mahalliy ziyolilarining ozodlik va milliy uyg‘onish harakati bilan bog‘liqdir. Uning asosida yangi zamon talabiga javob bera oladigan bunyodkor g‘oya- larni targ‘ib qilish kabi masalalar yotadi.

Aql-idrokning ahamiyatsizligi, dinning najotkorligi e’tirof etilib, bud- daviylik g‘oyalarini tushuntirishda bilish nazariyasi usullaridan foydalaniladi. Milliy ozodlik kurashida faol qatnashgan neobuddizm oqimi diniy-islohotchilik hara- kati kuchayishiga katta ta’sir ko‘rsatgan.


Batafsil bu yerda oʻqing: “Buddaviylik ta’limoti”