Telefonning yaratilishi

0

Bugungi kunda deyarli barcha oilalarda hech bo‘lmaganda bitta uyali telefon apparati bor.

Zamonaviy telefon apparatlari

U xabar uzatish va qabul qilish uchun juda qulay. Bir so‘z bilan aytganimizda, odamlarning uzog‘ini yaqin qiladigan «dastyor». Xo‘sh, bu dastyorning o‘tmishdoshi bo‘lgan simli telefon apparati qachon yaratilgan?

Dastlabki telefon apparatini 1876-yilda Angliyada tug‘ilib, Amerikada yashagan

Aleksandr Bell yaratdi. Keyinchalik dunyoning boshqa mamlakatlari ixtirochilari uni takomillashtirdilar. Bugungi kunda insonlar dunyoning istalgan qismi bilan telefonda aloqa qila oladilar.

Previous articleTelegrafning ixtiro etilishi
Next articleRadio tarixi