Ayrim undoshlar talaffuzi va imlosi

0

Ayrim undoshlar talaffuzi va imlosi. Айрим ундошлар талаффузи ва имлоси.


Soz oxirida bp, dt, zs singari jarangli va jarangsiz undoshlar ortasidagi farq yoqolib, bir xil jarangsiz undosh tovush holida talaffuz etiladi, lekin b, d, z yoziladi.


400-mashq. Nuqtalar o‘rniga kerakli undosh tovushlarni qo‘ying, ularning talaffuzi va imlosi o‘rtasidagi farqlarni tushuntirib bering.

Tala…, dar…chil, nomar…, bar…, makta…, balan…, pas…, i…timoiy, ma…ba, ta…dimot, ofto…, farzan…

401-mashq. Berilgan so‘zlarga qavs ichidagi tovushlar juftligidan mos keladiganini qo‘yib, ko‘chiring.

I (z–s)siz yo‘qoldi, tu(z–s)ini o‘zgartirmoq, ko‘(z–s)ini davolamoq, tu(z–s)iz ovqat, «Mati(z–s)» avtomobili, afsu(z–s) qilmoq.


Savol va topshiriqlar

  1. Qanday undoshlarga jarangli undoshlar deyiladi?
  2. bp, dt undoshlari qanday talaffuz qilinadi?