G – K, Q – G‘ undoshlari talaffuzi va imlosi

0

G – K, Q – G‘ undoshlari talaffuzi va imlosi. Г – К, Қ – Ғ ундошлари талаффузи ва имлоси.


Soz oxirida g va k hamda gva q jarangli va jarangsiz undoshlari ortasidagi farq yoqolib, har ikki undosh bir xil k va q holida talaffuz qilinsa ham, yozuvda g va k, q va gharflari orqali yoziladi.


403-mashq. Quyidagi so‘zlarni daftaringizga yozing. Q undoshining talaffuzi va imlosiga e’tibor bering.

Qaynoq, taroq, qishloq, sanoq, taqdim, taqsimot, qiziq, u yoq-bu yoq, o‘roq, qo‘rqoq, qo‘shiq, maqsad, qumloq, o‘tloq, buloq, so‘roq, sovuq.

404-mashq. Nuqtalar o‘rniga g yoki k harfini qo‘yib, gaplarni ko‘chiring. Ularning talaffuzi va imlosidagi farqlarni aytib bering.

1. Dushmanni ta…-tu…i bilan yo‘qotib yubordi. 2. Tuflisining ta… charmi yeyilib ketibdi. 3. Matoga bar…simon gullar chizilgan edi. 4.Pa…-pa…ana bo‘yi bor, yetti qavat to‘ni bor.


Savol va topshiriqlar

  1. Qaysi undoshlar jarangli-jarangsizlik belgisiga ko‘ra o‘z juftlarigaega?
  2. G va k, q va g tovushlari so‘z oxirida qanday talaffuz qilinadi?
Previous articleAyrim undoshlar talaffuzi va imlosi
Next articleEng ulug‘, eng aziz ayyom (Vatan tuyg‘usi)