Demokratik tartibot belgilari nima?

0

Demokratik tartibot belgilari nima? Демократик тартибот белгилари нима?


Demokratik tartibot belgilari:

1) shaxsning iqtisodiy jihatdan erkin bo‘lishi;

2) inson va fuqaro huquqlari va erkinliklarining e’tirof qilinishi vakafo latlanishi;

3) davlat boshqaruvi ozchilikning ko‘pchilikka bo‘ysunishi tamoyiliasosi da amalga oshirilishi;

4) hokimiyat vakolatlarining bo‘linishi;

5) ijtimoiy hayotda fi krlar xilma-xilligi (pluralizm), ijtimoiy-siyosiybir lashmalarning ko‘pligi;

6) qonun ustuvorligi.