Nutq tovushi va harf

0

Og‘zaki nutqning eng kichik, boshqa mayda bo‘lakka bo‘linmaydigan qismi nutq tovushi deyiladi.

Tovushning yozuvdagi ifodasiga harf deyiladi.

  Bir tovush bir harf bilan ham, ikki harf bilan ham ifodalanishi mumkin: v, a, o, e harflari bir tovushni ifodalasa, sh, ch, ng singarilarda ikki harf bir tovushni ifodalaydi.


Mashq. Hazil topishmoqlarning javobini toping. Ularda tovushlarning tutgan o‘rnini belgilang.

«Kel-kel», – desam, kelmaydi, «Kelma», – desam, keladi. Olamda-yu odamda bitta, elatda yo‘q, odoblida ikkita. U nima? Unli bilan boshlanadigan oylar ko‘pmi, undosh bilan boshlanadigan oylarmi?


Savol va topshiriqlar

  1. Nutq tovushi deb nimaga aytiladi?
  2. Harf deb nimaga aytiladi?
  3. Tovushlar bilan harflar bir-biriga teng keladimi? Teng kelmaganholatlarni ayting.
Previous articleFonetika va grafika
Next articleIslom nuqtai nazaridan jinsiy aloqa (Uzbek seks)