Fuqaro muhofazasining asosiy vazifalari, FM tashkilotining tarkibiy tuzilishi

0

Fuqarolar muhofazasi – umumdavlat mudofa siyosatlaridan biri bo`lib, u har qanday favqulodda holatlarda fuqarolarni, halq ho`jaligi tarmoqlarini muhofaza qilishda, ularning muttasil ishlashini ta’minlashda hamda qutqarish va tiklash ishlarini bajarishda katta ahamiyat kasb etadi.

FVVning asosiy vazifalari va faoliyat yo`nalishi asosan: favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, fuqoralar hayoti va salomatligini muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlar yuz berganda ularning oqibatlarini tugatish hamda zararini kamaytirish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday hollardagi harakatlarni boshqarishning davlat tizimi (FVDT)ni  tashkil etish va uning faoliyatini ta’minlash, fuqaro muhofazasiga rahbarlik qilish, vazirliklar, idoralar, mahaliy davlat organlari faoliyatini muvofiqlashtirib borish, maqsadli ishlab chiqarish va hakozalarga qaratilgan.

Fuqaro muhofazasi davlat tizimlari – harbiy davrda ham yuzaga keladigan havflardan aholini, hududlarni, moddiy boyliklarni muhofaza qilishda muhim vazifalarni bajaradi.

Fuqaro muhofazasining vazifasi quydagilardan iborat:

 1. Aholi va ob’ektlarni harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida yuzaga keladigan havflardan himoyalash harakatlari va usullariga tayorlash.
 2. Boshqaruv, habar berish va aloqa tizimlarini tashkil qilish, rivojlantirish va doimiy shay holatda saqlab turish.
 3. Halq ho`jaligi ob’ektlarining barqaror ishlashini ta’minlash yuzasidan tadbirlar kompleksini o`tkazish.
 4. Aholini, moddiy va madaniy boyliklarini havfsiz joylarga evakuatsiya qilish.
 5. Fuqoro muhofazasi harbiy tizimlari shayligini ta’minlash.
 6. Aholini umumiy va shahsiy saqlovchi vositalari bilan ta’minlash tadbirlari o`tkazish.
 7. Aholini harbiy davrdagi hayot faoliyatini ta’minlash.
 8. Radiatsiyaviy, kimyoviy biologik vaziyat ustidan kuzatish va laboratoriya nazorati olib borish.
 9. qutqaruv va boshqa kechiktirib bo`lmaydigan ishlarni o`tkazish.
 • harbiy davrlarda ham zarar ko`rgan hududlarda jamoat tartibini yo`lga qo`yish va saqlab turish.
 • Aholini va hududlarni muhofaza qilish yuzasidan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Mana shu vazifalarni muvaffaqiyatli olib bormay turib, zararlangan hududlarda, ob’ektlarda mo`’tadil hayot faoliyatini yaratib bo`lmaydi. Bu ishlarni davlat organlari orqali, fuqaro muhofazasi boshchiligida butun halq yordamida amalga oshiriladi.

 1. Aholini favqulodda vaziyat sharoitida himoyalash, shu hodisaning nohush oqibatiga yo`l qo`ymaslik yoki uni maksimal darjada pasaytirish bo`yicha kompleks tadbirlardir. Aholini himoyalashning yuqori samarasi ishlatilayotgan barcha vosita va usullar to`la ishlatilganda va havfsizlikni ta’minlash printsiplari to`laligicha anglab etilgan taqdirdagina bo`lishi mumkin.

     Havfsizlikni ta’minlash printsiplarini ularni qo`llash bo`yicha uch guruhga bo`linadi:

 1. Oldindan tayorgarlik ko`rmoq himoya vositalarini to`plash, ularni tayyor holda saqlash hamda aholini havfli zonadan evakuatsiya qilish bo`yicha tadbirlarni tayyorlash va amalga oshirish.
 2. Differentsiyalashgan yo`nalish shundan iboratki, bunda himoya tadbirlari hajmi va harakteri havfli va zaharli omillar manbaining turiga va mahalliy sharoitlarga bog’liq.
 3. Tadbirlar kompleksi FV oqibatlaridan himoyalanish usullari va vositalaridan samarali foydalanish, zamonaviy tehnosotsial muhitda hayotiy faoliyat havfsizligini ta’minlash bo`yicha tadbirlar bilan birga olib borishni taqoza qiladi.

FV larda aholini himoya qilishning asosiy usullari, aholini evakuatsiya qilish, himoya inshoatlariga berkitish, shahsiy himoya hamda tibbiy proflaktik vositalarni qo`llashdan iboratdar.

Siyosiy-harbiy nizolarni ayniqsa zamonaviy  qurol-yarog’lar bilan hal qilishda qirg’indan saqlab qolish uchun eng samarali usullardan biri aholini himoya inshoatlariga berkitishdir.Ayniqsa, radioaktiv va kimyoviy moddalardan saqlanish samarasi yuqoridir.

himoya inshootlari-bular fizik, kimyoviy va biologik havfli va zararli omillardan himoyalash maqsadida mahsus qurilgan muhandislik inshootlaridir.

SHahsiy himoya vositalari-odam organizmining ichki a’zolariga, terisiga va kiyimiga radioaktiv, zaharlovchi va bakterial vositalarning ta’siridan saqlaydi.

    Favqulodda vaziyatlarda hayotiy faoliyat havfsizligini ta’minlash odam faoliyatining barcha jarayonlarida sog’ligini va hayotini saqlashga qaratilgan tashkiliy, muhandis-tehnik tadbirlar va vositalar kompleksidir.

hayotiy faoliyat havfsizligini ta’minlashga qaratilgan asosiy yo`nalishlar quydagilardan iborat:

 • FV larni va ularning oqibatini oldindan aytish;
 • FV paydo bo`lishi ehtimolini yo`qotish yoki kamaytirish tadbirlarini rejalashtirish, hamda ular oqibatlari ko`lamini kamaytirish;
 • FV larda halq ho`jaligi ob’ektlari ishining muntazamligini, uzluksizligini ta’minlash;
 • FV lardagi aholini o`qitish;
 • FV oqibatlarini tugatish.

   Ushbu yo`nalishlarning qisqacha mazmunlari quydagilardir.

FV ni ularning oqibatlarini oldindan aytish va baholash.

Bu-tabiiy ofatlar, avariyalar va falokatlar tufayli yuzaga kelgan vaziyatini tahminiy aniqlash va baholash usulidir.

    hozirgi vaqtda seysmik rayonlar, tuproq siljishi mumkin bo`lgan, sel oqimlari yo`nalishlari, plotinalar buzilganda, suv toshqini bo`lganda, odamlarga va hududga zarar keltirishi mumkin bo`lgan zonalar chegaralari aniqlangan.

HFH  bo`yicha prognoz qilish masalalariga FV larning sodir bo`lish  vaqtini tahminiy aniqlash ham kiradi. Bu prognoz bo`yicha aholining havfsizligini ta’minlash bo`yicha operativ choralar ko`riladi.hozirgi vaqtda ko`pgina olim va mutahasislarning fikri FV larning boshlanishi va rivojlanishi oldindan aytib berishga qaratilgan.

 1. Ko`rilayotgan muammoni ushbu sharoitda hal qilishda FV larga odamning havfsizligini ta’minlash bo`yicha havfning oldini olish va paydo bo`lish ehtimolini kamaytirish, hamda uning oqibatlari masshtabini kamaytirish masalalarini qamrab oladigan sistemali yondoshish kerak.

Ushbu metodologik asosda o`zimizning va chet el amaliy tajribasini hisobga olgan holda samaradrligi tabora ortib boruvchi tadbirlar kompleksi oldindan tayorlash, boshqacha qilib aytganda zamonaviy tehnosotsial muhitda odamning hFH ni ta’minlashning ko`p tabaqali sistemasini joriy qilish kerak.

FV lar oqibatida ko`riladigan zararlarning oldini olish tadbirlarini quyidagi guruhlarga bo`lish mumkin:

Doimiy o`tkaziladigan tadbirlar. Ular uzoq muddatli prognoz asosida tuziladi: Standart talablarini hisobga olgan holda qurilish-montaj ishlarini olib borish, aholini havf-hatar haqida habardor qilishning ishonchli sistemasini yaratish. Aholini SHHV bilan ta’minlash va himoya inshoatlarining etarli fondini tuzish, nurlanish, kimyoviy va bakteriologik kuzatuv ishlarini tashkil etish, aholini FV chog’ida o`zini qanday tutish va faoliyati haqida umumiy o`quvlvrini tashkil etish, epidemiyaga qarshi va sanitariya-gigiena tadbirlarini o`tkazish.

  FV vaqti aytib berilgach, ko`rilishi kerak bo`lgan himoya tadbirlari: prognoz uchun zarur bo`lgan razvedka va kuzatish sistemasini jonlantirib yuborish. Aholiga FV haqida habar beruvchi sistemani tayor holga keltirish, iqtisodiy va jamoat hayotini mahsus qoida asosida qayta qurish, hattoki favqulodda holatgacha, yuqori havfli manbalarni FV holatida neytrallash ular ishini to`htatib qo`yish, qo`shimcha mustahkamlash yoki demontaj qilish, avariya qutqaruv hizmatini tayor holga keltirib qo`yish, aholini qisman evakuatsiya qilish.

 1. FV da hFH ni ta’minlashda rejalashtirish asosiy omillardan biridir. U maqsadga erishish borasida vaqt, mablag’ va ijrochilarni aniqlashtiradi. U sharoitni ilmiy asosda prognoz qilish, har tamonlama tahlil qilish, moddiy va ma’naviy resurslarni baholash va aholini FV holatida himoya qilishning zamonaviy, nazariy va amaliy tadbirlarga asoslanadi.

Rejalashtirishning natijasi sifatida ma’lum hujjat-reja tuziladi.U quyidagi elementlarni o`z ichiga olishi kerak: aniq ko`rsatkichlar (ish turlari, tadbirlar), bu ishlarni bajarish muddati, rejani bajarish uchun zarur resurslar (turlari, soni, manbalri) har bir punktni bajaruvchi mutassadi shahslarga topshiriqlar, reja bajarilishining borishini nazorat qilish usullari va h.o.

Rejaning matn qismi ikki bo`limdan tashkil topgan bo`lishi mumkin: birinchi qismdan sharoitni baholash natijasida qilingan hulosalar bo`lsa, ikkinchi bo`limni FV vujudga kelganda va havf tug’dirganda aholining havfsizligini ta’minlash bo`yicha tadbirlar tashkil etadi. Ularning asosiylari quyidagilardir: habar berish tartibi, razvedka va nazoratni tashkil qilish, qutqaruv va boshqa kechiktirib bo`lmaydigan ishlarni  o`tkazish uchun kuch va vositalarni tayorlash, FV oqibatlarini ogohlantirish va yumshatish tadbirlari, odamlarni va moddiy boyliklarni zudlik bilan himoyalash choralari, tibbiy ta’minot, dozimetrik va kimyoviy nazorat, korhonani avariyasiz to`htatish tadbirlarini qo`llash tartibi, odamlarni himoya qilishni tashkil etish, aholiga SHhV tarqatish, evakuatsiya qilish tadbirlarini tashkil etish, boshqaruvni tashkil etish, har hil sharoitlarda  qutqaruv va boshqa kechiktirib bo`lmaydigan ishlarin olib borish tartibi va navbati, yuqori tashkilotlarga,FV komissiyasiga ahborat berish tartibi.

Rejaga turli ma’lumotnoma va tushuntiruvchi materiallar (chizma, matn) ilova qilib qo`yilishi mumkin.

Reja aniq, mazmunan to`liq, qisqa, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq va ob’ektning haqiqiy imkoniyatlarini hisobga olgan bo`lishi kerak. Rejaning hayotiyligi kelib chiqishi bo`yicha tabiiy va tehnogen FVlarda hFH ta’minlash bo`yicha ishlarni tashkil qilishda muntazam mashq va uquvlar jarayonida sinab boriladi.

SHunday qilib, fuqoralar muhofazasi har qanday favqulodda vaziyatlarda fuqoralarni, moddiy resurslarni muhofaza qilish, fuqoralarni qanday hatti-harakat etishi, ularga qanday chora tadbirlar bilan yordam berilishi, shikastlangan zonalarda qutqaruv va tiklov ishlarini olib borish,ishlab chiqarish tarmoqlarini muttasil ishlashini ta’minlash vazifalarini bajaradi. Zero, er yuzida umimiy qirg’in qurollari, hujumkor qurollarning zamonaviy turlari mavjud ekan, shu bilan birga tabiiy va tehnogen hususiyatli favqulodda vaziyatlarni bo`lishligi muqarrar bo`lganligidan har bir davlatda va uning barcha hududlarida fuqarolar muhofazasi davlat tizimi tashkil etiladi va uning vazifalari aniq belgilanadi.   Fuqaro mudofasi faqatgina urush sharoitida fuqorolarni mudofasini ta`minlab qolmasdan odamzod hayotida urishdan kam bo`lmagan talofatlarga olib keluvchi tabiiy ofatlardan saqlanish chora-tadbirlari bilan ham shug’illanganki bu ikkinchi masala hozirgi zamon  sharoitida muhim ahamiyat kashf etmoqda.

Fuqaro muhofazasi mahsus tadbirlarining bajarilishini ta`minlash hamda ushbu maksadlarda kuch va vositalarni tayyorlash uchun respublika, viloyat, tuman, shahar, shuningdek, ob`ekt mikyosidagi fuqaro muhrfazasi hizmatlari tashkil etiladi. Fuqaro muhofazasi hizmatlarining turlari O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiklanadi.

Fuqaro muhofazasi kuchlari fuqaro muhofazasi kushinlari, tizimlaridan tarkib topadi. Fuqaro muhofazasi kuchlari va vositalarining tarkibi, ularning tarkibiy tuzilishi, shuningdek, muhofaza turlari faoliyatining boshka jihatlari O`zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi boshligi tomonidan belgilab kuyiladi.

Fuqaro muhofazasi vazifalarini hal etishda FVV kuchlaridan tashkari O`zbekiston Respublikasi kurolli kuchlarining kutkaruv tizimlari, kismlari ham jalb etilishi mumkin. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqaro muhofazasining kushinlari O`zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi kuchlarining asosini tashkil etadi.

Fuqaro muhofazasi kushinlarining harbiy davrdagi asosiy vazifalari kuyidagilardan iborat:

 1. a) zararlanish uchoqlarida va zaharlanish hududlarida muhandislik, radiatsiyaviy, kimyoviy va boshka kidiruv turlarini olib borish;
 2. b) kutkaruv va boshka kechiqtirib bulmaydigan ishlarni amalga oshirish;
 3. v) aholini va halk hujaligi ob`ektlarini evakuatsiya qilishda ishtiroq etish;
 4. g) aholi hayot faoliyatini ta`minlash, ob`ektlarni tiklash ishlarini amalga oshirishda ishtiroq etish hamda fuqaro muhofazasining boshka vazifalarini bajarishdan iborat.

Fuqarolar muhofazasi tizimlari kutkaruv va boshka kechiqtirib bulmaydigan tiklov ishlarini amalga oshirish uchun hududiy ishlab chiqarish tamoyillariga kura tashkil etiladi.

Fuqaro muhofazasi tizimlari buysunishiga kura — hududiy (viloyatlar, tumanlar va shaharlar mikyosida) hamda ob`ekt (halk hujaligi ob`ektlaridagi) tizimlariga bulinadi.

Ob`ekt fuqaro muhofazasining boshligi etib usha korhonaning yoki tashkilotning boshligi tayinlanadi.

Fuqaro muhofazasi yana belgilangan vazifasiga kura — umummaksadli hamda hizmatli tizimlarga bulinadi. Umummaksadli tizimlar zararlangan uchoqlarda kutkaruv ishlarini olib boradilar. Hizmatli tizimlar esa mahsus tadbirlarni bajaruvchi hizmatlar — kidiruv ishlarini olib borish, tibbiy yordam kursatish, yonginlarning tarkalishiga yul kuymaslik va ularni uchirish, jamoat tartibini saklash, insonlar salomatligini tiklash, razvedka utkazish, avariya va tehnikalarni tiklash, himoya inshootlarida hizmat kursatish va boshka mahsus vazifalarni bajaruvchi tizimlarga bulinadi

Fuqaro muhofazasi tizimlariga O`zbekiston Respublikasi fuqarolari: 18 yoshdan 60 yoshgacha bulgan erkaklar, 18 yoshdan 55 yoshgacha bulgan ayollar kabul kilinadi, safarbarlik kursatmasiga ega bulgan harbiy hizmatga mansublar, 1,2,3guruh nogironlari, homilador ayollar, 8 yoshga tulmagan bolalari bor ayollar, ayni paytda 3 yoshga tulmagan bolalari bor urta yoki oliy tibbiy ma`lumotli ayollar bundan mustasno.

Har bir korhonaning FM boshligi FMni tashkil etilishini, uning holatini, kuchlarini, tehnikasini doimiy tayyor holatda bulishligini nazorat etadi, hamda kutkaruv va kayta tiklash ishlariga boshchilik kyladi. Korhona FMning boshligi shu korhona joylashgan rayon FMga va shu korhonaning yukori tashkiloti FMsiga buysunadi.

Har bir korhonaning FM boshligiga urinbosar tayinlanadi. Katta korhonalarda bir necha urinbosarlar tayinlanadi, jumladan:

 1. a) Ishchi hizmatchilarni joylashtirish (yoki evakuatsiya buyicha);
 2. b) Muhandis-tehnik ishlari buyicha;
 3. v) Moddiy tehnika ta`minoti buyicha. FMning ishchi hizmatchilarni joylashtirish buyicha urinbosari joylashtirish rejalarini tashkil etadi, ularning oilalarini evakuatsiya etish, jamoat tartibini saklash ishlariga boshchilik qilish hamda ishchi hizmatchilarni bir joydan ikkinchi joyga tashish ishlarini tashkillashtirish vazifalarini bajaradi.

FMning muhandis-tehnik bulimi urinbosari korhonaning bosh muhandisi hisoblanadi.Buning vazifasi ishlab chiqarishni alohida rejim asosida ishlash rejasini tuzish, tinchlik davrida ishlab chiqarishni muttasil ishlashini ta`minlash, ekstremal holatlarda avariyatehnika va yonginga karshi hizmatlarni, kugkarish ishlarini olib boradi.

Bundan tashkari, tabiiy ofatlar, avariya, haloqat bulganda kutkarish va avariyani tusish hamda kayta tiklash ishlariga boshchilik kiladi.

FMning moddiytehnika ta`minoti buyicha urinbosari kilib korhonaning ta`minot buyicha boshlik urinbosari tayinlanadi. Bu mansabdor shahs mahsus jihozlarni, tehnika, transport va muhofazaga taallukli jihozlar bilan ta`minlaydi va saklaydi. YAna u boshpanalarni kurish va uz kul ostidagi ishchihizmatchilarni evakuatsiya qilishni ta`minlaydi haoda inshootlarni ta`mirlash ishlarini bajaradi.

Korhonada FMning shtabi tuziladi. Bu shtabda har hil buyruklar, bajariladigan choratadbirlar va FMning yukori tashkilot talabnomalari, ish rejalari ishlab chiqiladi, uning bajarilish hisobotlari tuziladi.Korhona shtab boshligi etib, shu korhonaning FM boshligining birinchi urinbosari tayinlanadi. FMning shtabi zimmasida ishchihizmatchilarni va korhona hodimlari oilalarini kirgin kurollar ta`siridan, dushmanning bevakg hujumidan uz vaqtida ogoh qilish vazifasi turadi.

FM shtabi asosida kuyidagi hizmatli tizimlar tashkil etiladi:

 • Aloqa va tashvikot;
 • Meditsina;
 • Radiatsiya va kimyoviy kurollar ta`siriga karshi;
 • Jamoat tartibini saklash;
 • elektr ta`minoti;
 • Avariya-tehnikani ta`mirlash;
 • Panada va kochoqlar maskanida hizmat kursatish;
 • Transportda hizmat kursatish;
 • Moddiy ta`minot va boshka vazifalar.

Bularga mahsus topshiriklarni bajarish vazifalari topshiriladi. YUkoridagi har bir hizmatga FM boshligi tomonidan rahbar etib, bulim, tseh, smena boshliklari tayinlanadi.

YUkorida ta`kidlangan fuqarolar muhofazasining hizmatli tizimlaridan tashkari tehnika va transport vositalariga mahsus kayta ishlov berishda FMning bir kator hizmatli kismlari keng ishlarni tashkil etadi. Jumladan, FM laboratoriyalari radioaktiv va zaharli moddalarni aniklash uchun radiometrik va kimyoviy tahlil ishlarini olib boradi.Ular asosan korhona yoki tashkilotlarning laboratoriyalari tarkibida tashkil etilib, unga mutahassislar jalb kilinadi va kerakli asbob-uskunalar bilan jihozlanadi.

Radioaktiv moddalar va biologik vositalar bilan zaharlangan odamlarni tulik sanitarkayta ishlovdan utkazish uchun yuvinish maskanlari tashkil etiladi. Bu maskanlar asosan hammom va dushhonalar asosida tashkil etilib, ular oldindan tayyorlab kuyiladi.Bu maskanlarda kiyim-kechaklar, poyafzal va shahsiy saklovchi vositalarni dezaktivatsiya kiluvchi maydonchalar tayyorlanib jihozlanadi. Bir yuvinish maskani bir soatda 80 odamni sanitar kayta ishlovdan utkazadi.

Kiyimkechak, poyafzal shahsiy saklovchi vositalarni degazatsiya, dezaktivatsiya va dezinfektsiya qilish uchun kiyim-kechaklarni zararsizlantiruvchi maskanlar tashkil etiladi. Bular asosan hammom va kiyimkechaklarni yuvuvchi maskanlar tarkibida tashkil etiladi. Bunday maskanlar 1 soat ichida 50100 kg kiyimkechaklarni kayta ishlash kuvvatiga ega.

Transport vositalarni degazatsiya, dezinfektsiya va dezaktivatsiya qilish uchun esa zararsizlantirish shahobchalari tashkil etiladi. Bu zararsizlantirish shahobchalari asosan transportlarni yuvuvchi kismlari tarkibida tashkil etilib, ular 1 soat mobaynida 45 ta yuk avtomashinalarini zararsizlantirish imkoniyatiga ega.

Favqulodda vaziyatlar tushunchasi hamda ularning o`ziga hos hususiyatlari, favqulodda vaziyatlarning turlari va ularga qisqacha ta`rif

Previous articleFavqulodda vaziyatlar tushunchasi hamda ularning o`ziga hos hususiyatlari, favqulodda vaziyatlarning turlari va ularga qisqacha ta`rif
Next articleTurli vazirlik va idoralarning fuqaro muhofazasi buyicha vakolatlari