Futbol boshqaruvining tashkiliy tuzilishi

0

O’zbekiston futbol federasiyasi (O’FF) jamoatchilik tashkiloti sifatida mamlakatda futbolning rivojlanishi  uchun to’liq javobgardir. Mamlakatda bolalar va o’smirlar futbolini ommaviylashtirish, futbolchi, murabbiy va hakamlarning professional darajasi va mahoratini oshirish, musobaqalar tizmini tashkil etish va takomillashtirish, moddiytexnik bazaning rivojlanishiga ko’maklashish O’zbekiston futbol federasiyasining asosiy vazifalaridandir.

O’zbekiston futbol federasiyasi O’zbekiston  respublikasida futbol rivojiga oid joriy va istiqbolli rejalar ishlab chiqadi, O’zbekiston terma jamoalarining tayyorgarligini tashkillashtiradi.

O’zbekiston futbol federasiyasi 14 ta hududiy va viloyat futbol federasiyalarini, 200 dan ortiq usta jamoalari, futbol klublari, sport maktablari, iqtidorlilar va terma jamoa tayyorlash markazlarini birlashtiradi, O’zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi va viloyatlar madaniyat va sport ishlari boshqarmalari bilan hamkorlik qiladi.

O’zbekiston futbol federasiyasi nizomiga asoslangan xolda xududiy futbol federasiyalari o’z ish sharoitlariga muvofiq nizom ishlab chiqadi vash u nizom bo’yicha o’z faoliyatini olib boradi.

O’zbekiston futbol federasiyasining eng yuqori organi anjuman bo’lib, unda 4 yil muddatga prezident saylanadi. Ijroiya qo’mitasi ish organi hisoblanadi. Futbolni rivojlantirish masalalari bo’yicha, qabul qilingan qarorlarning tadbiq etilishini nazorat qilish uchun ijroiya qo’mitaga qo’shimcha bolalar va o’smirlar, o’quv-uslubiy, hakamlar va boshqa qo’mitalar tuziladi.

O’zbekiston futbol federasiyasi  1994 yil 21 mayda tuzilgan va Ayni paytda 200 dan ortiq milliy federasiyalarni birlashtirib turgan halqaro futbol federasiyalari uyushmasi (FIFA) yaqindan hamkorlik  olib boradi. Huquqiy joylashuv jixatidan O’zbekiston futbol federasiyasi Osiyo futbol konfederasiyasi (OFK) tarkibiga kiradi.

FIFAning tashkiliy negizini 6 qit’aning tashkilotidaniborat. Bolalar: UYeFA  – Yevropa ittifoqi futbol uyushmasi, KONKAKAF – shimoliy va markaziy Amerika mamlakatlari hamda Karibdengizi havzasi mamlakatlarining futbol konferensiyasi, KONMEVOL – janubiy Amerika mamlakatlari futbol konferensiyasi, KAF – Afrikafutbolkonferensiyasi, AFK – Osiyofutbolkonferensiyasi, KFO – Okeaniyafutbolkonferensiyasidir.

FIFAning oliy organikongressdir.

FIFAningjoriyfaoliyatiniijoiyaqumitabilanbirqatordaYanabirnechamaxsusqo’mital arboshqaribboradi.Ularquyidagilardir: favquloddaholatlar, moliyaviy, jahonkuboginio’tkazishbo’yicha, olmpiyaturnirlari, o’smirlarchempionatlari, hakamlar, texnik, intizom, tibbiyvah.k. qo’mitalardir.

FIFA ning asosiy vazifasi xududlarda futbol rivojlanishini nazoratqilish va molliy va uslubiy yordamk o’rsatish,          nizomvaqarorlar, o’yinqoidalariningbuzilishinioldiniolishbo’yichakeraklichoralarko’rish, irqiy, siyosiy va diniy sabablarga asosan kamsitilishgayo’lqo’ymaslikdir.

Futbolning umumiy tavsifi (Futbol)

Previous articleFutbolning umumiy tavsifi (Futbol)
Next articleFutbol o’yini paydo bo’lishi (futbol oyunlari)