Futbolning umumiy tavsifi (Futbol)

0

Futbol – haqiqiy atletiko’yindir. Utezlik, chaqqonlik, chidamlilik, kuch va sakrovchanlik kab ixususiyatlarning rivojlanish igayordamberadi.

O’yindavomidafutbolchio’tayuqoriyuklamaliishnibajaradivabunarsa, o’znavbatida, insonning funksional imkoniyatlari darajasi nioshiradiaqliy-irodaviysifatlarnitarbiyalaydi.

O’zbekistonda futbol jismoniy tarbiya vositasi sifatida tarqalgan. Futbol bilan maktab, kollej, institut, ishlab chiqarish tashkilotlari va armiyada shug’ullanishadi.

O’yin jamoaviy kurashning murakkab vaziyatida  o’tadi. Bunda har bir jamoa eng yaxshi natijaga erishish uchun barcha bilim va imkoniyatlarini ishga soladi. O’yin negizida o’yinchilari yagona g’alaba maqsadida birlashgan ikki jamoaning kurashi yotadi. Futbol o’yini davomida har bir o’yinchi o’zining shaxsiy fazilat (sifat) larini ko’rsatish imkoniyatlariga ega, lekin shu bilan bir qatorda o’yin har bir futbolchining shaxsiy intilishlarining umumiy maqsadga bo’ysunishini talab etadi.

Futbolchi texnik usullarni mukammal darajada bilishi, murakkab o’yin vaziyatlari texnik usullarni qo’llay olishi va jamoaning barcha a’zolari bilan kelishgan holda harakat qilishi lozim.

Futbol boshqaruvining tashkiliy tuzilishi

Previous articleYuklama (Yordamchi so‘zlar)
Next articleFutbol boshqaruvining tashkiliy tuzilishi