Futbol o’yini paydo bo’lishi (futbol oyunlari)

0

Futbol bu «oyoqtо‘pi» degan ma’nodagi inglizcha sо‘z bо‘lib, Fransiya, Ispaniya, Rossiyada shu nom saqlanib qolgan. Nemislarda u «fusbol», Venriyada «labduragosh», Italyanlarda «kalchio», Yugoslavlarda «nagomet», Amerikada «sokker» deyiladi. Futbolning xalq, ommasini jismoniy rivojlantirishning, uning salomatligini mustahkamlashning eng ommabob, vositasidir. Bu kattalarga ham, о‘smirlarga ham, bolalarga ham birdek ma’qul bо‘lgan chinakam о‘yin.

Futbol bu chinakam atletik о‘yin. U tezkorlik, chaqqonlik, kuchlilik va sakrovchan-likni rivojlantirishga yordam beradi. Futbolchi о‘yin paytida xaddan tashqar kо‘p ish bajaradi. Bu esa odamning funksional imkoniyatlari darajasini oshirishga,ma’naviy, irodaviy xislatlarini tarbiyalashga yordam beradi. Futbol о‘ynash umumiy jismoniy tayyorgarlik kо‘rishda yaxshi vosita bо‘lib xizmat qila oladi. Yо‘nalishni о‘zgartirib xilma-xil yugurish, sakrashning turli xillari, struktura jixatdan turlicha gavda harakatlari, tо‘pni tepish, tо‘xtatib olish va olib yurish, maksimal tezlikda harakat qilish, irodaviy xislatlarning, taktik tafakkurning kamol topishi kabilar, futbolni har qanday ixtisosdagi sportchiga zarur bо‘lgan kо‘pgina muhim xislatlarni о‘stiradigan sport о‘yini deb hisoblash imkoniyatini beradi.

Hozirgi zamon futbolining «ajdodi» bundan ikki ming yil avval qadimgi Sharq xalqlari va antik dunyo davlatlari Gretsiya va Rimda ma’lum bо‘lgan «Garponon» (о‘sha paytda futbol shunday atalar edi) о‘yinini о‘ynagan qadimgi Gretsiya о‘smirlari maydon о‘rtasidan turib tо‘pni raqiblar tomoniga о‘tkazishgan, Goy Yuliy Sezarning rimlik ligionerlari tо‘pni har qanday usul va priyomlarni qо‘llagan holda ustunlar orasiga kirgizishga harakat qilganlar. О‘rta asrlarda о‘yin keng tus oldi. Bunda kо‘cha va qishloqlar maydon о‘rnida xizmat qilardi. Musobaqalar kun о‘rtasida boshlanar edi va qorong‘u tushgancha davom etardi. Tо‘pni butun shahar bо‘ylab ma’lum bir joygacha surib kelishga erishgan «komanda» g‘olib hisoblanardi. О‘yin tartibsiz bir ur yiqitga о‘xshar, kо‘p xollarda qon tо‘kar, mushtlashishgacha borib yetardi. Shu sababdan va «jin о‘yin» sifatida ingliz qirollari futbolni kо‘p marta taqiqlaganlar. Bu taqiq 200 yil amalda bо‘ldi.

Futbol boshqaruvining tashkiliy tuzilishi

Previous articleFutbol boshqaruvining tashkiliy tuzilishi
Next articleFutbol о‘yini texnikasi va taktikasining tavsifi