Huquq funksiyalari

0

Ҳуқуқ функциялари Huquq funksiyalari Хукук функциялари


Tartibga solish. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni va alohidashaxs xulq-atvorini kerakli yo‘nalishga solish.

Qo‘riqlash. Huquqiy muhofaza va yuridik mas’uliyat cho rala ri ni, ularni qo‘llash tartibini o‘rnatish.

Tarbiyalash. Turmushda nimalarni qilish mumkin, nimalarta qiq lanadi. Har xil vaziyatlarda qanday harakatqi lish lozimligini belgilashdan iborat. Zarur bo‘lgan da majburlash uslubini, hatto jazolashni hamna zarda tutadi.