Sovet imperiyasi nima? Совет империяси нима?

0

# Savol

Sovet imperiyasi nima? Совет империяси нима?

# Javob

Sovet imperiyasi — sobiq Rossiya imperiyasining 1922-yildan boshlab atala boshlagan nomi. «Sovet» (Kengash) so‘zi sovet imperiyasida davlatni ishchilar, dehqonlar va soldatlar tomonidan saylangan vakillar (deputat- lar)ning o‘zaro kengashib boshqarishi tartibi joriy etilganligini anglatadi.

Previous articleRossiya imperiyasi va sovet mustamlakachiligi
Next articleO‘zbekistonning tarixiy shaharlari