Qiyomat Qarz asari

0

O‘lmas Umarbekov Qiyomat Qarz asari haqida insho.


Sarsonboy ota rayon markaziga kelganda, quyosh yerdan endigina cho‘giri[1] tilimidek ko‘tarilgan edi. Kim biladi, hali erta bo‘lgani uchunmi yo sovuq tushib, bozor-o‘char qiladiganlar kamayib qolganidanmi − odam siyrak, bozor kunlari bo‘ladigan g‘ala-g‘ovur, to‘polon yo‘q. Chol ichida xursand bo‘lib qo‘ydi: «Ha tuzuk, bu gal kechikmadim. Avji bozor». U shunday deb, otning jilovini tortdi. Quloqlarini osiltirib tin olayotgan to‘riq, xuddi shuni kutib turgandek pastga, daryo tomonga yo‘rg‘aladi. Bu joylarni u egasi kabi yaxshi biladi. Ulg‘ayib, ustiga egar urilibdiki, har yakshanba kuni butun Hisor ni oshib, shu yerga keladi. Tor taxta ko‘prikning yoniga omonatgina qurilgan choyxona etagida to‘xtaydi. Daryoning sel yuvib, beso‘naqay kengaygan shu yeri urush yillaridan beri – kech kuzdan erta bahorgacha – bozor. Chor atrofdan yig‘ilgan yigitlar frontga shu yerdan jo‘nashgan.

Sarsonboy ota otini ilgarilari shu ustunlardan biriga bog‘lab qo‘yardi. O‘zi esa yo bozor aylanardi, yo peshingacha choyxonada o‘tirar edi. Bozor tugagach, peshin namozini o‘qib uyiga qaytardi. To‘riq uzoq vaqtgacha bunga ko‘nikolmadi, bir-ikki marta, hatto tizginni uzib qochdi, butun bozor ahlini sarson qildi. Bir-ikki marta esa, yarim yo‘lda tixirlik qilib oyog‘ini tirab turib oldi, bo‘lmadi. Qam chi yedi. Endi ko‘nikib qoldi. Sarsonboy ota endi uni bog‘lamaydi ham. Otning o‘zi shunday ustun tagiga kelib, uning tushishini kutadi-da, ko‘zlarini yumib keyingi bir oyog‘iga dam berganicha, joyidan qimirlamay turaveradi…

Bu gal ham shunday bo‘ldi. Sarsonboy ota ustun tagida otdan tushib, choyxonaga kirib ketdi. To‘riq og‘ir xo‘rsinib, atrofga qaradi. Ko‘prik tagida bir targ‘il sigir sovuqdan tuklari hurpaygan buzog‘ini erinchoqlik bilan yalardi. To‘riq unga qarab turib, zerikdi. Esnadi-da, ko‘zlarini yumdi.

Sarsonboy ota katta ko‘zi singan deraza yoniga cho‘kkaladi. Choyxona qurilibdiki, shu joy uniki. Birov o‘tirgan bo‘lsa ham, u kelganda bo‘shatib beradi. Shu yerdan bozor maydoni yaxshi ko‘rinadi, ko‘prikdan o‘tayotgan biror odam ham xato ketmaydi, hammasi ko‘zdan o‘tadi.

– Ha, Sarsonboy, omonmisan? – dedi choyxonachi choy keltirib qo‘yar ekan. – Yana kelibsan-da?

– Nima senga og‘irligim tushdimi? – to‘ng‘illadi Sar-sonboy ota oftob sarg‘aytirgan siyrak qoshlarini chimirib.

– Jizillama. Azbaroyi achinganimdan gapiraman. Kut-gandan yomon narsa yo‘q.

Sarsonboy ota javob bermadi. Uning bugun go‘yo niyatiga yetadigandek kayfi chog‘ edi, lekin o‘rtog‘ining gapi bila n ko‘ngli buzildi. Bir: «Sening nima ishing bor? Choyi ngni sotsang-chi!» – demoqchi ham bo‘ldi, tili bormadi. Madumar akaning gapida jon bor edi. O‘g‘lidan qoraxat kelganidan keyin bechora o‘n yil kutdi. Xatsiz, xabarsiz xotini farzand dog‘ida ado bo‘lay dedi. O‘zi esa, cho‘p bo‘lib qoldi. Oxiri chidolmay aza ochdi. Ermagi – choyxona.

Madumar akaning bugungi gapida chindan ham jon bor edi. «Azbaroyi achinganimdan gapiraman…» Nahotki, unin g ahvoli achinarli bo‘lsa?! Sarsonboy ota shunday o‘yladi-yu, yuragini nimadir timdalab ketganday bo‘ldi. Lablari titrab, tup roqdek soqoli tortildi. Nimadir tomog‘iga tiqildi. Bo‘shashib ketayotganini sezdi-da, o‘shqirdi:

– Ahmoq, kutsam seni kutamanmi?! Senga Azroyildan boshqasi orzumand emas! Qayoqdan mulla bo‘lib qoldingki, menga o‘rgatasan?

– Jizillama, – iljaydi Madumar aka. – Har bozor basha-rangni ko‘rsam, ko‘nglim ayniydigan bo‘lib qolibdi. Qirpi ringda podangni boqib yuravermaysanmi? Kerak odam o‘zi topib oladi seni. Tag‘in o‘zing bilasan. Menga desa shu yerda yotib ol. Yo‘lda yakka-yolg‘izsan, tag‘in o‘lib-netib qolmagin deyman-da, betamiz!

– O‘lsam bir musulmon topilar ko‘mgani, – dedi o‘zini bosi b olib Sarsonboy ota. Sendan Xudo o‘zi saqlasin. Choydan urgan kafandan ham urib qolasan.

– Shunday demaysanmi? Mana, yangi damladim. Ich zaha ringga!

Madumar aka yangi damlagan choynakdan choy quyib, o‘r tog‘iga uzatdi, odam kam bo‘lgani uchun o‘zi ham yoniga o‘tirdi.

– Hech gap eshitmadingmi? – so‘radi jiddiy ohangda Sarsonboy ota.

– Eshitsam senga shu zahotiyoq odam yuborardim, eshit madim…

Oraga jimlik cho‘kdi. Madumar aka o‘zini noqulay sezib, ichkisi kelmasa ham xo‘rillatib bir-ikki choy ho‘pladi.

– Zebi qalay? Yuribdimi?

– Tuzuk, – dedi Sarsonboy ota derazaga bir qarab qo‘yib. – Bugun zo‘rg‘a yubordi. Bu yoqqa kelishimni bilib, yarim kecha da otni dalaga haydabdi.

– So‘kmadingmi? – xavotirlanib so‘radi Madumar aka.

– Yo‘q, u sho‘rlikka ham qiyin. Endi so‘kmayman.

– So‘kma. Bechoraning sendan boshqa kimi bor?

– So‘kmayman… Lekin… – Sarsonboy ota birdan qiqir-qi qir kulib yubordi.

– Ha? – hayron bo‘ldi Madumar aka.

– So‘kmayman-u, lekin otni haydab nima qiladi? Pi-yoda bo‘lsa ham kelishimni biladi-ku? Buning ustiga to‘riq yo‘talimni eshitsa, oldimga yugurib keladi. Shuni biladi, nima qiladi haydab?

– Ha endi achinadi-da, – dedi Madumar aka kulishga harakat qilib.

– Men achinmaymanmi? Men ham achinaman unga. Yolg‘izlik yomon. Buni o‘zing ham bilasan. Lekin nachora? Qiyomat qarz bu. Qarz bilan go‘rga kirmoqchimasman.

Tu shu n ishi kerak-da. Innakeyin…

– Assalomu alaykum-m-m!..

Odamlar kirdi. Gap uzildi. Madumar aka o‘rnidan turdi.

Ko‘p o‘tmay, bozorning odatdagi tashvishi, to‘poloni bosh landi. Bolalarning qiy-chuvi, sigir-buzoqlarning ma’rashi bilan dallollarning «Bor baraka»si qo‘shilib, yaqindagina osoyish talik hukm surgan qaqroq daryoga bahor toshqinidek jon kirdi.

Sarsonboy ota yana derazaga tikildi. Ko‘prik o‘tgan-ketganning ko‘pligidan xuddi tuyadek lapanglardi. O‘shanda ham shunday lapanglab turgan edi.

…O‘g‘lini kuzatganda ham, Haydaralini kuzatganda ham…

Lekin unda odamlar bir tomonga qarab yurgan edilar. O‘shalardan ko‘pi shu ko‘prikdan qaytib o‘tmadi, biri o‘ldi, biri bedarak ketdi. O‘g‘lidan yarim yil hech qanday xabar bo‘lmay, birdan qoraxat keldi. O‘shanda u poda bilan Uzumlida edi. Qo‘ylarni narigi sohildagi o‘tlari endigina nish urgan yalanglikka haydab, o‘zi nurab-nurab devorlarigina qolgan Toshqal’a tagida o‘tirar edi. Kun tik kelganda tushlik qilmoqchi bo‘lib, xurjundan suzma olganini biladi, qishloq tomonda ayol kishining uvvos solib yig‘lagani eshitildi. Yig‘i tog‘da aks sado berib, shunday qattiq jarangladiki, Sarsonboy ota cho‘chib ketdi. O‘rnidan turib, pastga qaradi. Sochlari to‘zg‘igan bir ayol soy yoqalab, yuzini yumdalab kelardi. Sarsonboy ota avval tanimadi. Pastroq tushdi. Shunda unin g havorang ko‘ylagidan tanidi. Tanidi-yu, yuragi shig‘ etib ketd i.

– Zebi! Men bu yoqdaman. Zebi, hoy! – deganicha past-ga o tildi. – Nega bo‘kirasan?! Nima bo‘ldi? – Sarsonboy ota uni bilaklaridan ushlab tortqiladi.

– G‘ofir… G‘ofirjon… – Zebi xola gapira olmadi, ho‘ngra ganicha qo‘lidagi qog‘ozni eriga uzatdi.

Sarsonboy kichkina ko‘k qog‘oz parchasini ko‘rib, hammasiga tushundi. Madumar aka ham o‘g‘lidan shunday xat olgan edi… Sarsonboy ota o‘qimadi, qo‘l-oyog‘i muz bo‘lib, turgan joyida qotib qoldi. Xudo unga bir farzand bergan edi, shuni ham ko‘p ko‘rdi.

Haydarali esa, otasidan bir oy keyin jo‘naganicha, bedarak ketdi. O‘g‘lining o‘rtog‘ini o‘zi rayongacha kuzatib bordi. Kuzatadigan uning biron kimsasi ham yo‘q edi.

Jo‘naydigan kuni Haydarali eshak aravaga ortib, ikkita qo‘y olib keldi. Shunda G‘ofi rdan qoraxat kelganiga bir yil bo‘lgan edi.

– Amaki, shular sizda tursin, – dedi iymanib. – Dadam qo‘yni yaxshi ko‘rar edilar. Qaytganlarida to‘y-po‘y qilardik… Agar malol kelmasa…

– Xo‘p, bo‘tam, – dedi Sarsonboy ota. – Suruvning ichi-ga qo‘shib yuboraman. Malol keladigan joyi yo‘q.

Ko‘prik ustida xuddi o‘g‘lini kuzatayotgandek Hay dar ali bilan xayrlasha turib, butun vujudini titroq bosdi.

– Omon bo‘l, bo‘tam! – dedi-yu yoshlangan ko‘zlarini ko‘rsatmaslik uchun xotini nimalardir solib bergan tugunini yuziga tutib uzatdi. – Xolang berdi, ol.

– Rahmat.

– Imkoni bo‘lsa, G‘ofi rjonning mozorini bir ziyorat qilib o‘t. Istalingradda.

Shovqin-suron ichida aytilgan bu gapni Haydarali eshitdimi-yo‘qmi, Sarsonboy ota bilmaydi, har holda boshini qimirlatib nimalardir deganini ko‘rdi.

Mana shunga yigirma yildan oshib ketdi. Haydarali na unin g o‘g‘lini borib ko‘rdi, na o‘zi biror xabar yubordi. Tashlab ketgan ikkita qo‘yi qirqtadan oshdi. Boshqa qo‘ylarga aralashib ketmasin, kelib qolsa topish qiyin bo‘ladi, deb Sarsonboy ota hamma sining bo‘yniga qizil latta bog‘lab chiqdi. Lekin kelmadi. Tirikmi, o‘lganmi – hech kim bilmaydi. Sarsonboy otaning bormagan idorasi, surishtirmagan odami qolmadi. Familiyasi, adresini bilmaganidan keyin topish oson bo‘larmidi?

– Sarsonboy, shu endi, har qayoqqa borib, o‘zingni sar-son qilma, – maslahat berdi oshnalaridan biri.

– Shunday jahannamdan omon qaytgan odam ikkita qo‘yini surishtirib kelarmidi?! Xudoga shukur, to‘qchilik.

Qo‘y kerak bo‘lsa, bozor to‘la. Sen yaxshisi bozorga bor. Taniysan-ku, tirik bo‘lsa, shu yerda bo‘lsa, ko‘rinish beradi.

Bu gap Sarsonboy otaga ma’qul tushdi. Shundan beri bitta ham bozorni kanda qilmay qatnaydi. Boshqa kunlari qo‘y boqib, tog‘ma-tog‘, darama-dara yuradi. Horibcharchab, hafta oxiri uyga qaytadi. Rais bir necha marta: «Bo‘ldi endi, ota, shuncha ishladingiz, yetar. Endi yoshlar ishlasin!» – dedi, lekin Sarsonboy ota quloq solmadi. Qanday qilib quloq solsin. Haydaralining qo‘ylarini baribir boqish kerak-ku? Yetti yot begona odamning podasini kim boqardi? Boqsa ham qanday boqardi? Lekin qarilik, qarilik ekan… Ilgarilari haftalab oyoqda tursa ham charchamasdi, endi yarim kunda madori quriydi, o‘tirgisi kelib qoladi.

Bir kuni Uzumlining tepasida shunday horib o‘tirgan edi, soydan o‘q ovozi eshitildi. Tag‘in birorta qo‘yni otib qo‘yishmasin, deb pastga tushdi.

Archalarga chirmashib ketgan tokning tagida to‘rt-besh yigit xarsangning ustiga shisha qo‘yib otishardi. Cholni ko‘rib bittasi gap otdi.

– Boboy, bu nima, kaklikning hammasini otib, tuzlab qo‘yganmisizlar? Bittayam ko‘rinmaydi-ku?

– Kaklik ovi qishda bo‘ladi-da, bo‘tam. Ov qilgani keluv dinglarmi?

– Ha, bir bosh og‘ib keluvdik. Shu tomonda kaklik bo‘ladi, deyishuvdi.

– Bo‘ladi, ko‘p bo‘ladi, lekin qishda bo‘ladi.

– Boboy! – qichqirdi archa tagida o‘tirgan bir yigit. – Qani bu yoqqa keling. Manavidan bir ichib yuboring biz bilan.

Yigit piyolani to‘latib, aroq uzatdi.

– Ichmayman, bo‘tam – dedi jilmayib Sarsonboy ota. – Hech ichgan emasman.

– Mayli, zo‘rlama otani! – dedi miltiq o‘qlayotganlardan biri.

– Bo‘lmasa, o‘zim oldim, – yigit piyolani sipqarib, yen-giga uhladi-da, dedi: – Boboy! Ov bahona bir dam olgani chiquvdik-da, bu yoqqa. Qo‘ydan bittasini soting. Shu yerda u-bu qilib ketaylik.

Sarsonboy ota boshini quyi solib, jim qoldi. Keyin xijolatlik bilan jilmaydi.

– Attang, bo‘tam, sotolmayman-ku. Meniki emas. Qish-loqq a o‘tsangiz, har bir xonadondan topishingiz mumkin. Men o‘zim ham beraman. Bular omonat. Bo‘lmasa, qo‘y sizlar dan aylansin!..

– Shunday deng?

– Ha, shunday, bo‘tam.

– Hozir bittasini o‘zimiz tutib olsak-chi? – yigit iljaydi.

– Unday qilmaysiz. Omonat dedim-ku, bo‘tam.

– Juda ziqna ekansiz-da! – yigit achchiqlandi. – Bitta qo‘y nima, odamdan ham azizmi, Akbar?

– Nima deysan? – dedi yigitlardan biri.

– Yur bittasini tutib ketaylik. Raisga o‘zimiz javob be-ramiz.

Yigitlar Toshqal’a tomon yo‘l olishdi.

– To‘xtang! – qichqirdi Sarsonboy ota. – Musulmon bola simisizlar, meniki emas, dedim-ku! Egasi yo‘q bu qo‘ylarning. Urushda bedarak ketgan, yigirma yildan beri boqib yuribman… Insof bormi?

Yigitlar to‘xtab qolishdi, keyin bitta-bitta orqaga qaytishdi.

– Kechiring, ota, bilmadik, – dedi kimdir.

Sarsonboy ota indamadi. Uning rangida qon qolmagan, lablari titrardi.

– Uzr, boboy!

Sarsonboy ota yana churq etmadi. Keyin ohista-ohista qadam tashlab qal’a tomon ketdi.

Shu voqeani Madumar akaga kuyunib aytib berganida, u ancha o‘ylanib qoldi. Keyin dedi:

– Xafa bo‘lma, bir gap aytaman.

– Xo‘sh?

– Shu qo‘ylarni kolxozga ber, yaxshisi. O‘zingni qiyna-ma. Senda bo‘ldi nima-yu, kolxozda bo‘ldi nima. Kolxoz yeb ke tarmidi? Haydaraling kelsa, qaytarib beradi.

Sarsonboy ota javob bermadi.

Mana hozir ham u bozorga tikilib o‘tirar ekan, o‘rtog‘ining shu maslahati xayolidan ko‘tarilmas, lekin nima qilishini bilmasdi. Kun tikka kelganda bozorda odam siyraklashdi. Moli sotilmaganlar, tomoshaga chiqqanlar qoldi, xolos.

Sarsonboy otaning ertalabki kayfi chog‘ligi yo‘qoldi: Haydaraliga o‘xshagan birorta odam bu gal ham uchramadi.

«Nahotki, o‘lgan bo‘lsa? – bu dahshatli fi kr cholning xayoliga keldi-yu, qo‘rqib ketdi. – Yo‘q, shuncha o‘lim bo‘lishi mumkin emas. Bedarak ketganlarning ko‘pi keldiku, ajab emas, u ham kelsa. To‘y qilmoqchi edi. Bahona bilan men ham to‘y ko‘rib qolardim. O‘zim qilib berardim, to‘yini…»

U shunday xayollar bilan yana ancha o‘tirdi. Bozor tugadi. Deyar li hamma tarqaldi. Oshxona tomondan palovning hidi kela boshladi. Ammo chol joyidan qimirlamay o‘tiraverdi.

– Sarsonboy!

Sarsonboy ota o‘ziga kelib, o‘girildi. Tepasida Madumar aka turardi.

– Bo‘ldi endi. Men aytgan ishni qil. Cho‘p bo‘lib keta-san-ku, axir bunaqada.

Sarsonboy ota indamadi. Mahsisining qo‘njidan bir so‘m chiqarib, laganchaga tashladi-da, o‘rnidan turdi.

– Ketasanmi? Osh damladim, yeb ket.

– Kelasi gal. – Sarsonboy ota karavotdan tushib, eshikka yo‘l oldi. – Xayr!

Eshikka chiqib, nimadir esiga tushdi shekilli, qaytdi.

– Nahotki, sen ham tushunmasang?! O‘zim olib qolgan-man, o‘zim, o‘z qo‘lim bilan qaytarishim kerak…

Madumar aka javob qilmadi. Faqat o‘rtog‘i chiqib ketganda:

– Zebiga salom aytib qo‘y! – deb qo‘ya qoldi.

Qirov bosgan to‘riq egasini ko‘rib, quloqlarini chimirdi. Erkalanib, boshini bir-ikki siltadi-da, zinaga yaqinlashdi.

Sarsonboy ota egarga chaqqon minib, jilovini qo‘lga oldi:

– Ketdik.

To‘riq tanish yo‘ldan ildam yo‘rg‘alab ketdi. Uning yurishi da ham egasining dilidagi kabi bir umid bor edi.

[1] Cho‘giri – qovun turi.

O‘lmas Umarbekov hayoti va ijodi >>


Savol va topshiriqlar:

  1. Choyxonaga kelgan Sarsonboy otaning tushkun holati sababini hikoya matnidan topib, izohlang.
  2. Hikoyada otning holati tasvirlangan o‘rinlarga e’tibor qi-ling. Bu tasvirlarning asar mohiyatini ochishdagi ahamiyatiga to‘xtaling.
  3. Choyxonachi bilan Sarsonboy ota munosabatlaridagi sirtqi dag‘al lik zamiridagi samimiylikni tushuntirishga urining.
  4. Hikoyadagi: «Sarsonboy ota o‘qimadi, qo‘l-oyog‘i muz bo‘lib, turgan joyida qotib qoldi. Xudo unga bir farzand bergan edi, shuni ham ko‘p ko‘rdi» tasviriga tayanib, otaning o‘sha vaziyatdagi ichki dunyosini tavsifl ang.
  5. Ovchi yigitlar bilan to‘qnashuvda ota tabiatining qaysi ji-hatlari namoyon bo‘ldi deb o‘ylaysiz?
  6. Sarsonboy otaning kampiri uning bozorga qatnashiga nega qarshilik qiladi?
  7. Keksaligiga qaramay, Sarsonboy otani birovning qo‘yini boqishga majbur qilgan sababni izohlang.
Previous articleO‘lmas Umarbekov hayoti va ijodi
Next articleChingiz Aytmatov hayoti va ijodi