Qo‘shma so‘zlar

0

Ikki yoki undan ortiq asoslardan tashkil topib, bitta so‘roqqa javob bo‘lgan so‘zlar qo‘shma so‘zlar deyiladi.


Qo‘shma so‘zlar imlosi

Qo‘shma fe’l va qo‘shma sonlar ajratib yoziladi.

Qo‘shma so‘zlar yozilishiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi: 1) qo‘shib yoziladigan qo‘shma so‘zlar; 2) ajratib yoziladigan qo‘shma so‘zlar.

  Birinchi so‘zi bir, har, hech olmoshlari bo‘lgan qo‘shma so‘zlar, qo‘shma sonlar doimo ajratib yoziladi. Birpas, biroz kabi ayrim so‘zlar bundan mustasno.

  Qo‘shma so‘zlarning katta qismi qo‘shib yoziladi.

Undov va taqlid so‘zlar

Previous articleUndov va taqlid so‘zlar
Next articleJuft so‘zlar. Takroriy so‘zlar