Juft so‘zlar. Takroriy so‘zlar

0

Juft so‘zlar. Takroriy so‘zlar


Juft so‘zlar va ularning imlosi

Ma’nosi bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma’noli ikki asosning qo‘shiluvidan tashkil topgan so‘zlarga juft so‘zlar deyiladi. Juft so‘z asoslari chiziqcha bilan ajratib yoziladi.

Agar juft so‘zlar -u, -yu yuklamalari bilan bog‘lansa, birinchi so‘zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi.

Masalan: kecha-yu kunduz, past-u baland, osh-u non.


Takroriy so‘zlar va ularning imlosi

Bir asosning ikki marta takrorlanishidan hosil bo‘lgan so‘zlarga takroriy so‘zlar deyiladi.

Yordamchi so‘zlar. Bog‘lovchilar. Ko‘makchilar

Previous articleQo‘shma so‘zlar
Next articleMuzeylar. Muzeylar nima uchun kerak?