Jamiyat (O’zbekiston davlati va huquqi asoslari)

Jamiyat (O’zbekiston davlati va huquqi asoslari). Жамият (Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари).Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Siz jamiyat deganda nimani tushunasiz? O‘zingizni jamiyat a’zosi deb...

Shaxs (O’zbekiston davlati va huquqi asoslari)

Shaxs (O’zbekiston davlati va huquqi asoslari). Шахс (Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари). Шахс (Узбекистон давлати ва хукуки асослари).Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Rasmlarda tasvirlangan odamlar...
uzbekistan o'zbekiston

O’zbekiston respublikasi – mustaqil davlat

Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи асослари. O‘zbekiston davlati va huquqi asoslari. Узбекистон давлати ва хукуки асослари. O'zbekiston respublikasi - mustaqil davlat. Ўзбекистон республикаси - мустақил...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi