Bir-birini to’ldiruvchi tovarlar nima?

0

# Savol

Bir-birini to’ldiruvchi tovarlar nima? Бир-бирини тўлдирувчи товарлар нима?

# Javob

Bir-birini to’ldiruvchi tovarlar — birgalikda foydalanishga mo’l- jallangan tovarlar jufti.


Batafsil >> 18-§. Talabga ta’sir etuvchi boshqa omillar

Previous articleBir-birining o’rnini bosuvchi tovarlar nima?
Next article19-§. Taklif va taklif qonuni