Kompyuterdagi kalkulatordan foydalanish

0

Kompyuterlar yaratilishidan avval insonlar hisob-kitob ishlarini bajarishda abak (cho‘tlar)dan, matematik formulalardan foydalanganlar. Keyinchalik hisoblash texnikasi va elektronikaning rivojlanishi natijasida «kalkulator» deb nom olgan hisoblash mashinkalari yaratildi.

Windows operatsion sistemasining standart dasturlariga kiruvchi «Kalkulator» (ingl. «calculator») dasturi oddiy kalkulatorning vizual ko‘rinishi nusxasidan foydalanishga imkon beradi. Unda oddiy kalkulatordagi kabi asosiy arifmetik amallar va muhandislik hisob-kitob vazifalari bajariladi.

Ekranda kalkulator dasturining oddiy ko‘rinishi aks etadi. «Muhandislik» ko‘rinishiga o‘tish uchun «Вид» -> «Инже­нерный» tanlanadi. Oddiy ko‘rinishga qaytish uchun «Вид» -> «Обычный» ko‘rsatmasi tanlanadi.

«Kalkulator» dasturi oynachasi to‘rt qismdan tashkil topgan (rasm).

(1) sonlarni aks ettiruvchi ekran (2) tugmachalar may- doni (3) sarlavha satri (4) menyular satri

Menyu yordamida amallar bajarish

Правка (Tahrir) bo‘limidagi bandlarni ochish uchun «sichqoncha»ning chap tugmasi bir marta bosiladi. Tahrir bo‘limida quyidagi amallarni bajarish mumkin:

  • Koпировать (Nusxalash) yoki (Ctrl + C);
  • Вставить (Joylashtirish) yoki (Ctrl + V);
  • Вид (Ko‘rinish) bo‘limida yuqorida ko‘rsatilganidek,
  • Oddiy va Muhandislik ko‘rinishlariga o‘tishni amalga oshirish mumkin;
  • Sonni razryadlar boiyicha guruhlash bandida sonni 600. 567. 081 kabi gu- ruhlarga ajratishni amalga oshirish mumkin.

Справка (Ma’lumot) bo‘limida kalkulator dasturi haqida ma’lumot olish imkoni mavjud.

«Kalkulator» dasturida sonlar va amal tug in a-> [chalari «sichqoncha» ko‘rsatkichi yordamida tanlanadi.


Kompyuterdagi kalkulator uzbek tili, kalkulyator o’zbek tili.

Previous articleKlaviatura bilan tanishuv
Next articleMаqоl vа tоpishmоq tushunchаlаri