Сонларнинг ёзилиши

0

Икки, олти, йетти сонларига жамликни билдирувчи -ов, -ала қўшимчалари қўшилса, асос охиридаги и унлиси тушиб қолади: Иккала, олтов, йеттов.

Тартиб сонлар рақам билан ёзилса, -нчи, -инчи қўшимчалари ўрнига чизиқча қўйилади: 2002-йил, 22-декабр, 5-синф, 3-қават.

Тартиб сонлар рим рақамлари билан ёзилса, бу қўшимчалар ўрнига чизиқча қўйилмайди: IX синф, XXI аср.

Бир сўзига -та қўшимчаси қўшилса, битта деб айтилади ва ёзилади.

Previous articleСон (рақам)
Next articleОлмош