Qasamyod nima? Қасамёд нима?

# SavolQasamyod nima? Қасамёд / касамёд нима?# JavobQasamyod — ont ichish, biror narsani bajarishga rasmiy yoki tanta naliravishda va’da berish, sadoqatli bo‘lish.Batafsil >> Ayrim...

Poshlina nima? Пошлина нима?

# SavolPoshlina nima? Пошлина нима?# JavobPoshlina — davlat va boshqa organlar tomonidan bajarilgan muam molaruchun undiriladigan pul yig‘imi.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Penya nima? Пеня нима?

# SavolPenya nima? Пеня нима?# JavobPenya — majburiyatni o‘z vaqtida bajarmagani uchun beriladigan sanksiya,to‘lanadigan summa.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Patent nima? Патент нима?

# SavolPatent nima? Патент нима?# JavobPatent — ma’lum muddat mobaynida qandaydir faoliyat bilan shug‘ullanishuchun berilgan mutlaq hujjat.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Paritet nima? Паритет нима?

# SavolParitet nima? Паритет нима?# JavobParitet (lotin) — tenglik, turli davlatlarning pul birligi yoki og‘irliko‘lchovlaridagi mutanosiblik.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Obligatsiya nima? Облигация нима?

# SavolObligatsiya nima? Облигация нима?# JavobObligatsiya — qimmatbaho qog‘ozning turi bo‘lib, uning egasi ilgaribelgilangan miqdorlarda yillik daromad olib turadi.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli...

Notarius nima? Нотариус нима?

# SavolNotarius nima? Нотариус нима?# JavobNotarius — notarial harakatlarni amalga oshiruvchi mansabdor shaxs, davlatvakili.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Meros nima? Мерос нима?

# SavolMeros nima? Мерос нима?# JavobMeros — vafot etgan shaxsning mulkni o‘z qarindoshlari va boshqa yaqinkishilari ixtiyoriga o‘tishi.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Litsenziya nima? Литсензия нима?

# SavolLitsenziya nima? Литсензия нима?# JavobLitsenziya (lotin) — ozodlik, huquq, ruxsat berish. Masalan, ixtiro uchunberiladigan texnik hujjat, savdo-sotiq bilan shug‘ullanish uchun beriladiganruxsatnoma.Batafsil >> Ayrim...

Konvensiya nima? Конвенция нима?

# SavolKonvensiya nima? Конвенция нима?# JavobKonvensiya (lotin) — bitim, ko‘p tomonlama xalqaro shartnoma turlaridanbiri.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Kontrabanda nima? Контрабанда нима?

# SavolKontrabanda nima? Контрабанда нима?# JavobKontrabanda — (kontr va bando) mollar ni davlatga g‘ayriqonuniy yo‘lbilan olib o‘tish.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Konstitutsiya nima? Конституция нима?

# SavolKonstitutsiya nima? Конституция нима?# JavobKonstitutsiya (lotin) — tuzilish, davlatning asosiy qonuni. U davlatningijtimoiy-siyosiy, davlat tuzilishi, organlari sistemasi, fuqaro larning asosiy huquqva burchlarini ifodalaydi.Batafsil...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi