Umumiy saylov huquqi nima? Умумий сайлов ҳуқуқи нима?

# SavolUmumiy saylov huquqi nima? Умумий сайлов ҳуқуқи / хукуки нима?# JavobUmumiy saylov huquqi — qonunda belgilangan yoshga yetgan barchafuqarolar hokimiyatning vakolat organlariga bo‘ladigan...

Umumiy mulk nima? Умумий мулк нима?

# SavolUmumiy mulk nima? Умумий мулк нима?# JavobUmumiy mulk — qonunchilikka ko‘ra ikki yoki undan ortiq shaxsga tegishlimulk.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Terroristik akt nima? Террористик акт нима?

# SavolTerroristik akt nima? Террористик акт нима?# JavobTerroristik akt — davlat xavfsizligiga qarshi, konsti tutsion tuzumasoslariga qarshi qaratilgan jinoyat.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli...

Tergov nima? Тергов нима?

# SavolTergov nima? Тергов нима?# JavobTergov— biror voqeaning sababi va aybdorini aniqlashga qaratilgan faoliyat.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Ta’magirlik nima? Таъмагирлик нима?

# SavolTa’magirlik nima? Таъмагирлик нима?# JavobTa’magirlik — moddiy manfaatdorlik, ochko‘zlik, dunyo orttirish yo‘lidaqilingan jinoiy harakat.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

So‘roq nima? Сўроқ / сурок нима?

# SavolSo‘roq nima? Сўроқ / сурок / surok нима?# JavobSo‘roq — tergovda, surishtiruv va sud majlisida shaxsdan ko‘rsatma hamdatushuntirish olish vositasi.Batafsil >> Ayrim yuridik...

Sessiya nima? Сессия нима? (huquq)

# SavolSessiya nima? Сессия нима?# JavobSessiya (lotin) — majlis, kengash, vakolatli organlarning tashkiliy-huquqiyfaoliyat shakli.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Sanksiya nima? Санкция нима?

# SavolSanksiya nima? Санкция нима?# JavobSanksiya — huquqbuzarga nisbatan davlat tomonidan qo‘llanila di gan ehtiyotchorasi.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Replika nima? Реплика нима?

# SavolReplika nima? Реплика нима?# JavobReplika (lotin) — takrorlayman, javob beraman. Luqma, qisqa mulohaza, e’tiroz, javob. Masalan, sud jarayonida oqlovchi bilan qoralovchi o‘rtasidagie’tirozlar.Batafsil >>...

Qonun nima? Қонун / конун нима? (huquq)

# SavolQonun nima? Қонун / конун нима?# JavobQonun — davlat hokimiyati oliy organi tomonidan belgilangan tartibda qabulqilinadigan normativ akt.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli...

Qidiruv nima? Қидирув нима? (huquq)

# SavolQidiruv nima? Қидирув / кидирув нима?# JavobQidiruv — tergov, surishtiruv organi va ichki ishlar or gan lari tomoni danyashirinib yurgan aybdorni, jazodan qochgan...

Qasd nima? Қасд нима?

# SavolQasd nima? Қасд / касд нима?# JavobQasd — aybning shakllaridan biri. Bunda jinoyatchi o‘z qil mishining ijtimoiyxavfl i ekanligini anglaydi, zararli oqibatlarini ko‘radi...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi