Umumrivojlantiruvchi mashqlar

 Bunday mashqlardan turli dastlabki holatlardan o`quvchilar organizmiga ta`sir ko`rsatuvchi hamda mashqlarni bajarish malakasi va ko`nikmalarini hosil qilish maqsadida foydaniladi.  Rostlangan qo`llarni harakatlantirishga o`rgatishni bir...

Gimnastika. Saflanish va qayta saflanishlar

 O`quvchilar bilan jismoniy tarbiya darslarini uyushqoqlik hamda tartibli o`tkazish, turli harakatlarni aniq va izchil bajarishlari ta`minlash uchun ularni harbiy sohada qo`llaniladigan harakatlarga, mashqlar vaterminlarga...

Futbol о‘yini texnikasi va taktikasining tavsifi

Futbol ommoviy jismoniy rivojlantirishning, kishilar salomatligini mustahkamlash-ning eng ommabop vositasi hisoblanadi.Mamlaatimizda millionlab kishilar ushbu sport turi bilan muntazam shugullanadilar.Futbol chinakam atletik o’yin. U tezkorlik,...

Futbol o’yini paydo bo’lishi (futbol oyunlari)

Futbol bu «oyoqtо‘pi» degan ma’nodagi inglizcha sо‘z bо‘lib, Fransiya, Ispaniya, Rossiyada shu nom saqlanib qolgan. Nemislarda u «fusbol», Venriyada «labduragosh», Italyanlarda «kalchio», Yugoslavlarda «nagomet»,...

Futbol boshqaruvining tashkiliy tuzilishi

O’zbekiston futbol federasiyasi (O’FF) jamoatchilik tashkiloti sifatida mamlakatda futbolning rivojlanishi  uchun to’liq javobgardir. Mamlakatda bolalar va o’smirlar futbolini ommaviylashtirish, futbolchi, murabbiy va hakamlarning professional...

Futbolning umumiy tavsifi (Futbol)

Futbol – haqiqiy atletiko’yindir. Utezlik, chaqqonlik, chidamlilik, kuch va sakrovchanlik kab ixususiyatlarning rivojlanish igayordamberadi.O’yindavomidafutbolchio’tayuqoriyuklamaliishnibajaradivabunarsa, o’znavbatida, insonning funksional imkoniyatlari darajasi nioshiradiaqliy-irodaviysifatlarnitarbiyalaydi.O’zbekistonda futbol jismoniy tarbiya vositasi...

Turli vazirlik va idoralarning fuqaro muhofazasi buyicha vakolatlari

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining favqulodda vaziyatlar­dan muhofaza kilish soh;asidagi vakolatlariO`zbekiston   Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar davlat rezervlari yaratilishini...

Fuqaro muhofazasining asosiy vazifalari, FM tashkilotining tarkibiy tuzilishi

Fuqarolar muhofazasi - umumdavlat mudofa siyosatlaridan biri bo`lib, u har qanday favqulodda holatlarda fuqarolarni, halq ho`jaligi tarmoqlarini muhofaza qilishda, ularning muttasil ishlashini ta’minlashda hamda...

Favqulodda vaziyatlar tushunchasi hamda ularning o`ziga hos hususiyatlari, favqulodda vaziyatlarning...

Favqulodda vaziyat (FV) — ma`lum hududda yuz bergan falokat, halokat va boshka turdagi ofatlar natijasida kishilarning ulimiga, salomatligiga, tevarak atrofdagi tabiiy muhitga sezilarli modtsiy...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi