Hokimiyat nima? (Ҳокимият нима?)

0

Hokimiyat nima degani? Ҳокимият / хокимият нима дегани?


Hokimiyat – bu odamlar, moddiy obyektlar, hududlarni boshqarish, buyruq berish imkoniyati. U avtoritet, so’z, xattiharakat, shuningdek, majbur etish vositasida amalga oshiriladi.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida xalq davlat hokimiyatining yagona manbayi ekanligi to’g’risidagi qoida mustahkamlab qo’yilgan. O’zbekistonda davlat hokimiyati xalq manfaatlari aso- sida va faqat O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan vakil qi- lingan organlar hamda Konstitutsiya asosida qabul qilingan qonunchilik bilan amalga oshiriladi.

Konstitutsiyada ko’rsatilmagan tartibda hokimiyat organlari faoliyati- ni to’xtatish yoki bekor qilish, davlat hokimiyati vakolatini berish, yangi va hokimiyatning parallel tuzilmasini tuzish Konstitutsiyaga zid hisoblanadi va qonun bo’yicha javobgarlikka tortiladi.


Batafsil >>

Previous articleInson va davlat: ular o’zaro qay tarzda bog’langan?
Next articleInson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari