Huquqiy davlat nima?

0

# Savol

Huquqiy davlat nima? Ҳуқуқий давлат нима?

# Javob

Huquqiy davlat – huquqning ustuvorligi hamda sud mustaqilligita’min lanadigan, inson huquqlari va erkinliklari kafolatlanadigan, davlathoki mi yati vakolatlar bo‘linishi tamoyili asosida amalga oshiriladigandemok ratik davlatdir.

Previous articleHuquqiy davlat
Next articleO‘zbekiston Respublikasida davlatboshqaruvi