qadimgi odam

Eng qadimgi odamlar va ularning manzilgohlari

Afrikadagi qadimgi manzilgohlarOdamzod bugungi qiyofasiga, aql-idrok va taraqqiyot darajasiga birdaniga erishgan emas. Bu bir necha million yillik taraqqiyot natijasidir.Arxeolog olimlar odamzodning eng qadimgi ajdodlari...
Abu Rayhon Beruniy xaritasi

Dunyo xaritasi tarixi

Dastlabki xaritalarShunday fanlar borki, ularni xaritasiz o‘rganish juda qiyin kechadi. Tarix va geografiya fanlari shunday fanlar hisoblanadi.Xarita Yer yuzasi, osmon jismlari yoki osmon gumbazining...

Muchal yil hisobi

Muchal yil hisobi «xosiyatli» va «muqaddas» deb hisoblangan 12 ta hayvonning nomi (sichqon, sigir, yo‘lbars, quyon, baliq, ilon, ot, qo‘y, maymun, tovuq, it va...
Rim raqamlari

Tarixda yil hisobi

«Milod» va «era» tushunchalariHozir dunyodagi davlatlarning ko‘pchiligida, jumladan O‘zbekistonda ham milodiy yil hisobi qo‘llanadi. (Siz bilan biz yashayotgan yil milodiy yildir). Milodiy yil hisobiga...

Kalendarlar tarixidan

Kalendar tarixi«Kalendar» lotincha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida «qarz daftari», «har oyning birinchi kuni» degan ma’nolarni anglatadi. Hayotimizda esa kalendar vaqtning kunlarga, haftalarga, oylarga va...

Tarixiy manbalar

Tarix fani haqidaTarix o‘tmish haqidagi fandir.«Tarix» arabcha so‘z bo‘lib, «o‘tmish», «o‘tgan voqealar haqida hikoya» degan ma’nolarni anglatadi.Tarix odamlarning eng qadimgi zamonlardan to hozirgacha  bosib...

Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q

Vatan ta’rifVatan! Bu so‘z zamirida olam-olam ma’no bor. Vatan – aziz muqaddas va mo‘tabar yurtdir.«Vatan» arabcha so‘z bo‘lib, ona yurt degan ma’noni anglatadi.Vatan –...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi